Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشته‌شدن فرمانده شبکۀ حقانی درحملۀ هواپیماهای بی‌سرنشین

رسانه‌های پاکستانی بامداد امروز (چهارشنبه، ۴دلو) گزارش کرده‌اند که یک فرمانده شبکۀ حقانی در یک حملۀ هواپیمایی بی‌سرنشین در وزیرستان شمالی، کشته شده است.
 
بربنیاد این گزارش‌ها، این حمله در منطقۀ کرم اجنسی پس از آن صورت گرفت که یک هواپیمایی بی‌سرنشین نیروهای امریکایی یک خانه را آماج قرار داد که درنتیجۀ آن احسان مشهور به خاوری، یکی از فرماندهان شبکۀ حقانی کشته با دو تن از همراهانش، کشته شدند.
 
گزارش‌ها می‌افزایند که منابع گفتند که این هواپیما مربوط به نیروهای امریکایی بوده‌است و یک خانۀ را آماج قرار داده‌ که متعلق به پناهنده‌گان افغان است.
 
مقام‌های محلی کرم اجنسی نیز تأیید کرده‌اند که این حمله بالای اعضای شبکۀ حقانی، صورت گرفته است.
 
بر بنیاد گزارش دان‌نیوز پاکستان، در هفدهم ماه جنوری سال روان میلادی نیز یک حمله هواپیما بی‌سرنشین در منطقۀ کرم اجنسی صورت گرفت که در نتیجۀ آن یک مرد به‌گونۀ جدی، زخم برداشت.

کشته‌شدن فرمانده شبکۀ حقانی درحملۀ هواپیماهای بی‌سرنشین

در حملۀ هوایی هواپیماهای بی‌سرنشین امریکایی در وزیرستان شمالی، یک فرمانده شبکۀ حقانی با دوهمراهش کشته شدند.

Thumbnail

رسانه‌های پاکستانی بامداد امروز (چهارشنبه، ۴دلو) گزارش کرده‌اند که یک فرمانده شبکۀ حقانی در یک حملۀ هواپیمایی بی‌سرنشین در وزیرستان شمالی، کشته شده است.
 
بربنیاد این گزارش‌ها، این حمله در منطقۀ کرم اجنسی پس از آن صورت گرفت که یک هواپیمایی بی‌سرنشین نیروهای امریکایی یک خانه را آماج قرار داد که درنتیجۀ آن احسان مشهور به خاوری، یکی از فرماندهان شبکۀ حقانی کشته با دو تن از همراهانش، کشته شدند.
 
گزارش‌ها می‌افزایند که منابع گفتند که این هواپیما مربوط به نیروهای امریکایی بوده‌است و یک خانۀ را آماج قرار داده‌ که متعلق به پناهنده‌گان افغان است.
 
مقام‌های محلی کرم اجنسی نیز تأیید کرده‌اند که این حمله بالای اعضای شبکۀ حقانی، صورت گرفته است.
 
بر بنیاد گزارش دان‌نیوز پاکستان، در هفدهم ماه جنوری سال روان میلادی نیز یک حمله هواپیما بی‌سرنشین در منطقۀ کرم اجنسی صورت گرفت که در نتیجۀ آن یک مرد به‌گونۀ جدی، زخم برداشت.

هم‌رسانی کنید