تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

کشته‌شدن یک تن در آتش‌باری نیروهای اسرائیلی بر معترضان فلسطینی

در آتش‌باری نیروهای اسرائیلی روز جمعه (۱۱ جوزا) بر معترضان فلسطینی در نوار غزه، یک تن کشته شد و بیش‌از صدتن دیگر زخم برداشته‌اند.
 
معترضان فلسطینی روز گذشته برای سیزدهمین جمعه پیاپی در برابر اشغال سرزمین‌های‌شان ازسوی اسرائیل اعتراض کردند، اما نیروهای اسرائیلی با گلوله به آنان پاسخ گفتند.
 
در همین‌حال، ایالات متحده مانع تصویب یک قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نکوهش خشونت‌های اسرائیل در غزه شد.
 
فلسطینیان، روز جمعه در نزدیک مرز نوار غزه با اسرائیل گرد آمدند.
 
این معترضان که می‌گویند که می‌خواهند سرزمین‌های‌شان را از اشغال اسرائیل رها بسازند، اما با خشونت نیروهای اسرائیلی روبه‌رو می‌شوند.
 
وزارت صحت فلسطین گفته‌است که در آتش‌باری نیروهای اسرائیلی، یک پرستار فلسطینی جان باخت.
 
این وزارت می‌گوید که این جوان ۲۱ساله برای کمک به زخمیان در این محل به‌سر می‌برد.
  
شماری از مردم با گلوله زخم برداشته‌اند و شماری دیگر از آنان از گاز اشک آور آسیب دیده‌اند.
 
محمود الزهار، یک مقام جنبش حماس، گفت: «دشمن اسرائیلی شرط بسته بود که مردم به‌علت بزرگی جرایم اسرائیل ونیز به‌علت رمضان، از اعتراض‌ها دست خواهند کشید، اما روزه‌گرفتن مانع این اعتراض‌ها نشد.»
 
اسرائیل می‌گوید که معترضان فلسطینی بر موانع مرزی حمله کردند و نیروهای اسرائیلی مجبور شدند که از تدابیر ضد شورش کار بگیرند.
 
این در حالی‌است که از آغاز این اعتراض‌ها تا کنون، بیش‌از ۱۱۵ فلسطینی کشته شدند و هزاران تن دیگرشان، زخم برداشته‌اند.
 
از سویی دیگر، شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانست قطع‌نامه‌ی پیشنهادی کویت را در نکوهش خشونت‌های اسرائیل در برابر فلسطینیان نکوهش کند.
 
ایالات متحده پیش‌نویس این قطع‌نامه را ویتو کرد.
 
منصور ایاض العتیبی، سفیر کویت در سازمان ملل متحد، گفت: «این پیش‌نویس در نشست اخیر سازمان همکاری اسلامی در استانبول پشتیبانی شد. متأسف استیم که این پیش‌نویس که بر حفاظت از فلسطینیان تأکید می‌ورزد، تاکنون تصویب نشده‌است. روزهای گذشته نشان می‌دهند که فلسطینیان در وضع مرگ‌باری به‌سر می‌برند.»
 
نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، گفت: «پیش‌نویس کویت به حماس اشاره‌یی نمی‌کند. به‌جای آن، اسرائیل را ملامت می‌سازد. کویت اسرائیل را مسؤول پرتاب موشک بر یک کودکستان در اسرائیل می‌داند.»
 
اما پس‌از ویتوشدن قطع‌نامه کویت از سوی ایالات متحده، پیش‌نویس قطع‌نامه ایالات متحده در نکوهش حماس به رأی گذاشته شد.
 
اما به جز ایالات متحده، هیچ عضو دیگر شورای امنیت به این پیش‌نویس رأی مثبت نداد.
 
ناکام‌شدن پیش‌نویس‌های دوقطع‌نامه در شورای امنیت، نشان‌دهنده اختلاف‌های ژرف میان اعضای نیرومندترین نهاد سازمان ملل متحد است.

جهان

کشته‌شدن یک تن در آتش‌باری نیروهای اسرائیلی بر معترضان فلسطینی

وزارت صحت فلسطین گفته‌است که در آتش‌باری نیروهای اسرائیلی، یک پرستار فلسطینی جان باخت.

Thumbnail

در آتش‌باری نیروهای اسرائیلی روز جمعه (۱۱ جوزا) بر معترضان فلسطینی در نوار غزه، یک تن کشته شد و بیش‌از صدتن دیگر زخم برداشته‌اند.
 
معترضان فلسطینی روز گذشته برای سیزدهمین جمعه پیاپی در برابر اشغال سرزمین‌های‌شان ازسوی اسرائیل اعتراض کردند، اما نیروهای اسرائیلی با گلوله به آنان پاسخ گفتند.
 
در همین‌حال، ایالات متحده مانع تصویب یک قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نکوهش خشونت‌های اسرائیل در غزه شد.
 
فلسطینیان، روز جمعه در نزدیک مرز نوار غزه با اسرائیل گرد آمدند.
 
این معترضان که می‌گویند که می‌خواهند سرزمین‌های‌شان را از اشغال اسرائیل رها بسازند، اما با خشونت نیروهای اسرائیلی روبه‌رو می‌شوند.
 
وزارت صحت فلسطین گفته‌است که در آتش‌باری نیروهای اسرائیلی، یک پرستار فلسطینی جان باخت.
 
این وزارت می‌گوید که این جوان ۲۱ساله برای کمک به زخمیان در این محل به‌سر می‌برد.
  
شماری از مردم با گلوله زخم برداشته‌اند و شماری دیگر از آنان از گاز اشک آور آسیب دیده‌اند.
 
محمود الزهار، یک مقام جنبش حماس، گفت: «دشمن اسرائیلی شرط بسته بود که مردم به‌علت بزرگی جرایم اسرائیل ونیز به‌علت رمضان، از اعتراض‌ها دست خواهند کشید، اما روزه‌گرفتن مانع این اعتراض‌ها نشد.»
 
اسرائیل می‌گوید که معترضان فلسطینی بر موانع مرزی حمله کردند و نیروهای اسرائیلی مجبور شدند که از تدابیر ضد شورش کار بگیرند.
 
این در حالی‌است که از آغاز این اعتراض‌ها تا کنون، بیش‌از ۱۱۵ فلسطینی کشته شدند و هزاران تن دیگرشان، زخم برداشته‌اند.
 
از سویی دیگر، شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانست قطع‌نامه‌ی پیشنهادی کویت را در نکوهش خشونت‌های اسرائیل در برابر فلسطینیان نکوهش کند.
 
ایالات متحده پیش‌نویس این قطع‌نامه را ویتو کرد.
 
منصور ایاض العتیبی، سفیر کویت در سازمان ملل متحد، گفت: «این پیش‌نویس در نشست اخیر سازمان همکاری اسلامی در استانبول پشتیبانی شد. متأسف استیم که این پیش‌نویس که بر حفاظت از فلسطینیان تأکید می‌ورزد، تاکنون تصویب نشده‌است. روزهای گذشته نشان می‌دهند که فلسطینیان در وضع مرگ‌باری به‌سر می‌برند.»
 
نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، گفت: «پیش‌نویس کویت به حماس اشاره‌یی نمی‌کند. به‌جای آن، اسرائیل را ملامت می‌سازد. کویت اسرائیل را مسؤول پرتاب موشک بر یک کودکستان در اسرائیل می‌داند.»
 
اما پس‌از ویتوشدن قطع‌نامه کویت از سوی ایالات متحده، پیش‌نویس قطع‌نامه ایالات متحده در نکوهش حماس به رأی گذاشته شد.
 
اما به جز ایالات متحده، هیچ عضو دیگر شورای امنیت به این پیش‌نویس رأی مثبت نداد.
 
ناکام‌شدن پیش‌نویس‌های دوقطع‌نامه در شورای امنیت، نشان‌دهنده اختلاف‌های ژرف میان اعضای نیرومندترین نهاد سازمان ملل متحد است.

هم‌رسانی کنید