تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

یادبود بی‌پیشیۀ قربانیان حمله هفته گذشته در نیوزیلند

در یک روز بی‌‍پیشینه در نیوزیلند، هزاران تن از شهروندان مسلمان و غیرمسلمان این کشور در مسجدها حضور یافتند و اذان نماز جمعه را شنیدند. 

رسانه‌های این کشور نیز اذان نماز جمعه را به گونه زنده پخش کردند.  

امروز از حمله یک سفیدپوست راست‌گرا بر مسلمانان در دو مسجد در شهر کرایست چرچ نیوزیلند یک هفته می‌گذرد.  

در این حمله ۵۰ تن جان باختند و نزدیک به ۵۰ تن دیگر زخم برداشته اند. 

جسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند در این مراسم گفت که تمامی شهروندان نیوزیلند در این غم شریک استند.  

او گفت: «نیوزیلند در غم شما شریک است. ما همه یکی استیم.» 

جهان

یادبود بی‌پیشیۀ قربانیان حمله هفته گذشته در نیوزیلند

رسانه‌های نیوزیلند برای یادبود از قربانیان حمله هفته گذشته، اذان نماز جمعه را به گونه زنده پخش کردند.

تصویر بندانگشتی

در یک روز بی‌‍پیشینه در نیوزیلند، هزاران تن از شهروندان مسلمان و غیرمسلمان این کشور در مسجدها حضور یافتند و اذان نماز جمعه را شنیدند. 

رسانه‌های این کشور نیز اذان نماز جمعه را به گونه زنده پخش کردند.  

امروز از حمله یک سفیدپوست راست‌گرا بر مسلمانان در دو مسجد در شهر کرایست چرچ نیوزیلند یک هفته می‌گذرد.  

در این حمله ۵۰ تن جان باختند و نزدیک به ۵۰ تن دیگر زخم برداشته اند. 

جسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند در این مراسم گفت که تمامی شهروندان نیوزیلند در این غم شریک استند.  

او گفت: «نیوزیلند در غم شما شریک است. ما همه یکی استیم.» 

هم‌رسانی کنید