تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رهگیری پولیس ترکیه از ۸۲ مهاجرافغان را که به یوانان می‌رفتند

مقام‌های ترکیه می‌گویند که ۸۲ مهاجر و پناهجو افغان را که در یک موتر باربری، از این کشور به یونان می‌رفتند، رهگیری کردند.

به گفتۀ خبرگزاری "دی‌اچ‌ای" ترکیه، این مهاجران به یک مرکز بازگردانیدن مهاجران، برده شده‎اند و راننده این موتر بازداشت شده‌است.

در حالی که یونان می‎کوشد که مهاجران و پناه جویان را از اردوگاه‌های مزدحم به بخش‌های دیگر این کشور انتقال دهد، روند رفتن مهاجران و پناهجویان به جزیره‌های شرقی، یونان ادامه دارد.

پس از، توافقنامۀ اتحادیۀ اروپا و ترکیه برای جلوگیری از آمدن این مهاجران به یونان، این جزیره‎ها، گواه آمدن بیشترین شمار مهاجران و پناه جویان استند.

رهگیری پولیس ترکیه از ۸۲ مهاجرافغان را که به یوانان می‌رفتند

این مهاجران و پناهجویان که از افغانستان استند، به سوی جزیرۀ "لیسبوس" یونان می‎رفتند که در یک موتر باربری در شهر "آیواجیک" ترکیه، پیدا شدند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های ترکیه می‌گویند که ۸۲ مهاجر و پناهجو افغان را که در یک موتر باربری، از این کشور به یونان می‌رفتند، رهگیری کردند.

به گفتۀ خبرگزاری "دی‌اچ‌ای" ترکیه، این مهاجران به یک مرکز بازگردانیدن مهاجران، برده شده‎اند و راننده این موتر بازداشت شده‌است.

در حالی که یونان می‎کوشد که مهاجران و پناه جویان را از اردوگاه‌های مزدحم به بخش‌های دیگر این کشور انتقال دهد، روند رفتن مهاجران و پناهجویان به جزیره‌های شرقی، یونان ادامه دارد.

پس از، توافقنامۀ اتحادیۀ اروپا و ترکیه برای جلوگیری از آمدن این مهاجران به یونان، این جزیره‎ها، گواه آمدن بیشترین شمار مهاجران و پناه جویان استند.

هم‌رسانی کنید