Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش‌ چین از بهر شامل نشدن نام رهبر گروه «جیش محمد» در لیست سیاه

هند پیشنهاد کرده است که نام رهبر گروه «جیش محمد»، هراس افگن پاکستانی، در فهرست سیاه شورای امنیت گنجانیده شود؛ اما چین که متحد نزدیک پاکستان به شمار می‌رود، مانع این اقدام شده است.

انتظار می‌رود که روز پنجشنبه، در شورای امنیت در این باره تصمیم گرفته شود.

وزارت خارجه چین می‌گوید که کمیته هزار و دو صد و شصت و هفتم شورای امنیت سازمان ملل متحد، تا کنون درباره گنجانیدن نام «مسعود ازهر» رهبر گروه پاکستانی «جیش محمد» در فهرست سیاه این سازمان، به توافق نرسیده است.

چین که متحد نزدیک پاکستان است می‌گوید که خواستار گفت‌وگوهای بیشتر در این باره است؛ اما هدف چین از این کار چیست؟

هوا چونینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت: «هدف از این کار ما این است که اختیار و اعتبار این کمیته حفظ شود. این کار بربنیاد قطعنامه‌های شورای امنیت انجام شده و مسوولیت پذیری ما را نشان می‌دهد. چین به گفت‌وگو و هماهنگی با تمامی طرف‌ها و به عملی ساختن قواعد این کمیته، ادامه می‌دهد.»

پس از درخواست هند برای گنجانیده شدن نام مسعود ازهر در فهرست سیاه، چین مانع آن شد و پس از آن، چین با درخواست ایالات متحده برای این کار نیز مخالفت کرد.

مهلت تعلیق فنی که چین خواستار آن شده بود، روز پنجشنبه همین هفته به پایان می‌رسد. روشن نیست که چین با اقدامات بیشتر، دوباره مانع این کار خواهد شد و یا نه.

از سویی هم، چین بر پشتیبانی از حکومت مرکزی اسپانیا در قضیه استقلال کاتالونیا تاکید می‌ورزد.

هوا چونینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت: «ما باور داریم که این مساله داخلی اسپانیا است؛ اما چین از تلاش‌های حکومت اسپانیا برای پاسداری از وحدت ملی و تمامیت ارضی این کشور پشتیبانی می‌کند. ما با جدا ساختن این کشور و نقض حاکمیت قانون مخالف استیم.»

وزارت خارجه چین می‌گوید که اسپانیا و چین دو کشور دوست استند و  به روابط شان بر بنیاد احترام متقابل ادامه خواهند داد؛ اما در امور داخلی یک دیگر، مداخله نخواهند کرد. 

تلاش‌ چین از بهر شامل نشدن نام رهبر گروه «جیش محمد» در لیست سیاه

چین میگوید که درباره گنجانیده شدن نام رهبر گروه «جیش محمد» در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد، به گفتوگو با طرفهای گونهگون ادامه میدهد.

تصویر بندانگشتی

هند پیشنهاد کرده است که نام رهبر گروه «جیش محمد»، هراس افگن پاکستانی، در فهرست سیاه شورای امنیت گنجانیده شود؛ اما چین که متحد نزدیک پاکستان به شمار می‌رود، مانع این اقدام شده است.

انتظار می‌رود که روز پنجشنبه، در شورای امنیت در این باره تصمیم گرفته شود.

وزارت خارجه چین می‌گوید که کمیته هزار و دو صد و شصت و هفتم شورای امنیت سازمان ملل متحد، تا کنون درباره گنجانیدن نام «مسعود ازهر» رهبر گروه پاکستانی «جیش محمد» در فهرست سیاه این سازمان، به توافق نرسیده است.

چین که متحد نزدیک پاکستان است می‌گوید که خواستار گفت‌وگوهای بیشتر در این باره است؛ اما هدف چین از این کار چیست؟

هوا چونینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت: «هدف از این کار ما این است که اختیار و اعتبار این کمیته حفظ شود. این کار بربنیاد قطعنامه‌های شورای امنیت انجام شده و مسوولیت پذیری ما را نشان می‌دهد. چین به گفت‌وگو و هماهنگی با تمامی طرف‌ها و به عملی ساختن قواعد این کمیته، ادامه می‌دهد.»

پس از درخواست هند برای گنجانیده شدن نام مسعود ازهر در فهرست سیاه، چین مانع آن شد و پس از آن، چین با درخواست ایالات متحده برای این کار نیز مخالفت کرد.

مهلت تعلیق فنی که چین خواستار آن شده بود، روز پنجشنبه همین هفته به پایان می‌رسد. روشن نیست که چین با اقدامات بیشتر، دوباره مانع این کار خواهد شد و یا نه.

از سویی هم، چین بر پشتیبانی از حکومت مرکزی اسپانیا در قضیه استقلال کاتالونیا تاکید می‌ورزد.

هوا چونینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت: «ما باور داریم که این مساله داخلی اسپانیا است؛ اما چین از تلاش‌های حکومت اسپانیا برای پاسداری از وحدت ملی و تمامیت ارضی این کشور پشتیبانی می‌کند. ما با جدا ساختن این کشور و نقض حاکمیت قانون مخالف استیم.»

وزارت خارجه چین می‌گوید که اسپانیا و چین دو کشور دوست استند و  به روابط شان بر بنیاد احترام متقابل ادامه خواهند داد؛ اما در امور داخلی یک دیگر، مداخله نخواهند کرد. 

هم‌رسانی کنید