Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گزارش ۶:۳۰

گرازش شش‌ونیم: بررسی علت توقف کار بالای شهرک شادمان

در این برنامه، گرداننده سید طارق مجیدی در  بارۀ چگونه‌گی توقف کار بالای شهرک شادمان از سوی شهرداری کابل تحقیق کرده است در حالی که این نهاد خود حکم آغاز کار بالای این شهرک را صادر کرده بود.

سندهای که به طلوع نیوز رسده اند نشان میدهند که مقام‌های شهرداری در یکی دو سال اخیر نخست در باره شهرک شادمان در نزدیکی کاخ دارلامان به مساحت هزار جریب اعمار یک دانشگاه خصوصی در پروژه وزیر آباد به مساحت بیست جریب و موارد دیگر موافقت کرده است. اما پسان تر مشخص شد که قباله‌های این زمین‌ها مشکل دارند.

 

 

 

گزارش ۶:۳۰

گرازش شش‌ونیم: بررسی علت توقف کار بالای شهرک شادمان

در این برنامه، گرداننده سید طارق مجیدی در  بارۀ چگونه‌گی توقف کار بالای شهرک شادمان از سوی شهرداری کابل تحقیق کرده است در حالی که این نهاد خود حکم آغاز کار بالای این شهرک را صادر کرده بود.

سندهای که به طلوع نیوز رسده اند نشان میدهند که مقام‌های شهرداری در یکی دو سال اخیر نخست در باره شهرک شادمان در نزدیکی کاخ دارلامان به مساحت هزار جریب اعمار یک دانشگاه خصوصی در پروژه وزیر آباد به مساحت بیست جریب و موارد دیگر موافقت کرده است. اما پسان تر مشخص شد که قباله‌های این زمین‌ها مشکل دارند.

 

 

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews