Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: بررسی سرازیر شدن پول‌های سیاه عربستان به افغانستان

پول‌های سیاه عربستان سعودی از کجا به افغانستان می رسند چگونه سفید می شوند و به کجا می روند ؟ 

چرا افغانستان به بازار گرمی برای سفیدسازی میلیاردها ریال سیاه عربستان سعودی مبدل شده است؟

یافته های گزارش ششونیم نشان میدهند که در سال های اخیر قاچاق ریال سعودی از پاکستان به افغانستان، تجارت پر رونقی را برای شماری از صرافان و زورمندان در کشور رقم زده است

 

گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: بررسی سرازیر شدن پول‌های سیاه عربستان به افغانستان

پول‌های سیاه عربستان سعودی از کجا به افغانستان می رسند چگونه سفید می شوند و به کجا می روند ؟ 

چرا افغانستان به بازار گرمی برای سفیدسازی میلیاردها ریال سیاه عربستان سعودی مبدل شده است؟

یافته های گزارش ششونیم نشان میدهند که در سال های اخیر قاچاق ریال سعودی از پاکستان به افغانستان، تجارت پر رونقی را برای شماری از صرافان و زورمندان در کشور رقم زده است

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews