Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: بررسی سندهای داخلی کابل‌‌بانک و پول‌های مصرف شدۀ

در این برنامه گرداننده سیدطارق مجیدی، سندهای داخلی کابل‌بانک و چگونگی پول‌های مصرف شده در بخش تزریق سهم سهم‌داران این بانک را بررسی کرده است.

گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: بررسی سندهای داخلی کابل‌‌بانک و پول‌های مصرف شدۀ

در این برنامه گرداننده سیدطارق مجیدی، سندهای داخلی کابل‌بانک و چگونگی پول‌های مصرف شده در بخش تزریق سهم سهم‌داران این بانک را بررسی کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews