Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: بررسی مشکلات حقوقی فرمان‌های تقنینی رییس جمهور

در این برنامه گرداننده سیدطارق مجیدی، نگرانیهای را بررسی کرده است که در باره مشکلات حقوقی فرمانهای تقنینی که از سوی رییسجمهور صادر شدهاند، به وجود آمده است. 

گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: بررسی مشکلات حقوقی فرمان‌های تقنینی رییس جمهور

در این برنامه گرداننده سیدطارق مجیدی، نگرانیهای را بررسی کرده است که در باره مشکلات حقوقی فرمانهای تقنینی که از سوی رییسجمهور صادر شدهاند، به وجود آمده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews