Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: بررسی کار دورۀ شانزدهم مجلس نماینده‌گان

همزمان با نزدیک شدن تاریخ برگزاری انتخابات شورای ملی و شورای‌های ولسوالی‌ها، گرداننده سید طارق مجیدی فعالیت‌های دورۀ شانزدهم مجلس نماینده‌گان افغانستان را بررسی کرده است. در این برنامه، آقای مجیدی در بارۀ اینکه نماینده‌گان مجلس تا چه میزان توانسته اند در تصویب قوانین و نظارت از عملکرد حکومت موفق باشند سوال‌هایی را مطرح کرده است. 

گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: بررسی کار دورۀ شانزدهم مجلس نماینده‌گان

همزمان با نزدیک شدن تاریخ برگزاری انتخابات شورای ملی و شورای‌های ولسوالی‌ها، گرداننده سید طارق مجیدی فعالیت‌های دورۀ شانزدهم مجلس نماینده‌گان افغانستان را بررسی کرده است. در این برنامه، آقای مجیدی در بارۀ اینکه نماینده‌گان مجلس تا چه میزان توانسته اند در تصویب قوانین و نظارت از عملکرد حکومت موفق باشند سوال‌هایی را مطرح کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews