Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: بن بست در معرفی رییسان ولایتی کمیسیون انتخابات

در این برنامه، گرداننده سید طارق مجیدی به ادامه بن بست در معرفی رییسان ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و عوامل آن پرداخته است. 

چرا روند معرفی رییسان ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات با بن بست روبرو شده است؟ 

آیا در بخش استخدام‌ها و انتخاب افراد در فهرست های افراد واجد شرایط برای کرسی های این نهاد شفافیت و بی طرفی درنظر گرفته می شود؟ 
 

گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: بن بست در معرفی رییسان ولایتی کمیسیون انتخابات

در این برنامه، گرداننده سید طارق مجیدی به ادامه بن بست در معرفی رییسان ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و عوامل آن پرداخته است. 

چرا روند معرفی رییسان ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات با بن بست روبرو شده است؟ 

آیا در بخش استخدام‌ها و انتخاب افراد در فهرست های افراد واجد شرایط برای کرسی های این نهاد شفافیت و بی طرفی درنظر گرفته می شود؟ 
 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews