Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: دستگاه‌های بایومتریک چگونه کار می‌کنند؟

در این برنامه تهیه کننده سید طارق مجیدی نشان می‌دهد که دستگاه‌های بایومتریک چی مشکلاتی دارند و قرارداد و مشخصات آن چگونه است.

یافته‌های طلوع‌نیوز، نشان می‌دهند دستگاه‌های شناخت بایومتریک رأی دهنده‌گان که در آغاز به اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نشان داده شده بودند، آن‌ها نشان‌های شرکت آلمانی «درمالوگ» را داشتند، اما دستگاه‌هایی که اکنون به این کمیسیون رسیده‌اند، این نشان‌ها را ندارند.

این در حالی است که حکومت می‌گوید ۲۲هزار دستگاۀ شناخت بایومیتریک را از آلمان خریداری کرده است و مربوط شرکت «درمالوگ» است و طرف این قرارداد حکومت آلمان است، زیرا حکومت آلمان سهم بیشتر از بیست درصدی در شرکت درمالوگ دارد و از کارکرد این دستگاه‌ها و حفظ اطلاعات آن اطمینان داده است.

گذشته از این، باید از دستگاه‌های شناخت بایومتریک در زمان ثبت نام رأی‌دهنده‌گان کار گرفته می‌شد و این دستگاه‌ها از قبول کردن انگشتان دیگر به جای دو انگشت شهادت جلوگیری می‌کردند، اما حالا برای این دستگاه‌ها انگشتان تفاوتی ندارند؛ و حتا اثر انگشت دو فرد را به عنوان مشخصات یک شخص نیز ثبت می‌کنند.

این یافته‌ها هم‌چنان نشان می‌دهند که چارجر و پاوربانک دستگاه‌های فعلی نوشتۀ «ساخت چین» را در خود دارند.

گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: دستگاه‌های بایومتریک چگونه کار می‌کنند؟

در این برنامه تهیه کننده سید طارق مجیدی نشان می‌دهد که دستگاه‌های بایومتریک چی مشکلاتی دارند و قرارداد و مشخصات آن چگونه است.

یافته‌های طلوع‌نیوز، نشان می‌دهند دستگاه‌های شناخت بایومتریک رأی دهنده‌گان که در آغاز به اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نشان داده شده بودند، آن‌ها نشان‌های شرکت آلمانی «درمالوگ» را داشتند، اما دستگاه‌هایی که اکنون به این کمیسیون رسیده‌اند، این نشان‌ها را ندارند.

این در حالی است که حکومت می‌گوید ۲۲هزار دستگاۀ شناخت بایومیتریک را از آلمان خریداری کرده است و مربوط شرکت «درمالوگ» است و طرف این قرارداد حکومت آلمان است، زیرا حکومت آلمان سهم بیشتر از بیست درصدی در شرکت درمالوگ دارد و از کارکرد این دستگاه‌ها و حفظ اطلاعات آن اطمینان داده است.

گذشته از این، باید از دستگاه‌های شناخت بایومتریک در زمان ثبت نام رأی‌دهنده‌گان کار گرفته می‌شد و این دستگاه‌ها از قبول کردن انگشتان دیگر به جای دو انگشت شهادت جلوگیری می‌کردند، اما حالا برای این دستگاه‌ها انگشتان تفاوتی ندارند؛ و حتا اثر انگشت دو فرد را به عنوان مشخصات یک شخص نیز ثبت می‌کنند.

این یافته‌ها هم‌چنان نشان می‌دهند که چارجر و پاوربانک دستگاه‌های فعلی نوشتۀ «ساخت چین» را در خود دارند.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews