تازه‌ترین خبرها
گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: مشکلات اتاق تجارت و صنایع در سه سال اخیر

حکومت با چند پارچه نمودن اتاق تجارت و صنایع به دنبال چیست؟

در این برنامه، گرداننده سید طارق مجیدی در بارۀ مشکلات برخاسته از این تصمیم حکومت برای بازرگانان و صنعت کاران پرداخته است. 

گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: مشکلات اتاق تجارت و صنایع در سه سال اخیر

حکومت با چند پارچه نمودن اتاق تجارت و صنایع به دنبال چیست؟

در این برنامه، گرداننده سید طارق مجیدی در بارۀ مشکلات برخاسته از این تصمیم حکومت برای بازرگانان و صنعت کاران پرداخته است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews