Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌‌ونیم: بررسی روند انتخابات

همزمان با نزدیک شدن تاریخ برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان و شورای‌های ولسوالی‌ها، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز تصمیم گرفته است تا برای دفاتر ولایتی و مرکزی این نهاد شانزده رییس تازه را استخدام نماید.

براساس قوانین کشور، تمامی نهادها باید در این راستا شفافیت را مدنظر بگیرند و از جانبداری نامزدان بست‌های اعلام شده خودداری کنند. یافته‌های طلوع نیوز نشام می‌دهند که کمیسیون مستقل انتخابات به جای یک کمیتۀ تعیینات دو کمیته را تشکیل داده که در رأس یکی از آنان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات و در رأس کمیتۀ دیگر رفیع الله بیدار، یک عضو دیگر کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارند.

 

گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌‌ونیم: بررسی روند انتخابات

همزمان با نزدیک شدن تاریخ برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان و شورای‌های ولسوالی‌ها، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز تصمیم گرفته است تا برای دفاتر ولایتی و مرکزی این نهاد شانزده رییس تازه را استخدام نماید.

براساس قوانین کشور، تمامی نهادها باید در این راستا شفافیت را مدنظر بگیرند و از جانبداری نامزدان بست‌های اعلام شده خودداری کنند. یافته‌های طلوع نیوز نشام می‌دهند که کمیسیون مستقل انتخابات به جای یک کمیتۀ تعیینات دو کمیته را تشکیل داده که در رأس یکی از آنان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات و در رأس کمیتۀ دیگر رفیع الله بیدار، یک عضو دیگر کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارند.

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews