Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گزارش ۶:۳۰

گزارش شش و نیم: بررسی گزارش سیگر در باره برنامه پروموت

در این برنامه گرداننده سید طارق مجیدی به بررسی گزارش سیگر در باره برنامه پروموت پرداخته است.

بازرس ویژۀ ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) بزرگترین برنامۀ توانمند سازی زنان "پروموت" را در افغانستان ناکام می‌داند.

بر بنیاد این گزارش، باعملی شدن برنامۀ پروموت در جریان پنج سال، ظرفیت‌های ۷۵ هزار زن بلند برده می‌شد اما با گذشت در حدود سه سال، تنها کارهای خوبی این پروژه گماشتن ۵۵ زن در سطح رهبری شماری از نهادها است.

گزارش ۶:۳۰

گزارش شش و نیم: بررسی گزارش سیگر در باره برنامه پروموت

در این برنامه گرداننده سید طارق مجیدی به بررسی گزارش سیگر در باره برنامه پروموت پرداخته است.

بازرس ویژۀ ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) بزرگترین برنامۀ توانمند سازی زنان "پروموت" را در افغانستان ناکام می‌داند.

بر بنیاد این گزارش، باعملی شدن برنامۀ پروموت در جریان پنج سال، ظرفیت‌های ۷۵ هزار زن بلند برده می‌شد اما با گذشت در حدود سه سال، تنها کارهای خوبی این پروژه گماشتن ۵۵ زن در سطح رهبری شماری از نهادها است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews