Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس جمهور غنی: رسیدن به صلح تنها از راه سیاسی امکان دارد

رییس جمهور غنی امروز دوشنبه (۳۱سنبله) در مراسمی که به مناسبت روز جهانی صلح درارگ برگزار شده بود گفته است که رسیدن به صلح تنها از راه سیاسی امکان پذیر است و تأکید می‌ورزد که، حکومت برای پایان جنگ چهل ساله کار می‌کنند.

دراین مراسم آقای غنی همچنان از طالبان خواست تا آتش‌بس ‌کنند.

آقای غنی تاکید دارد که، حکومت برنامه‌های پس از رسیدن به صلح را نیز روی دست دارد.

آقای غنی گفت: "فردای کامیابی چی می کنید؟ حداقل باید بین ۶۰هزار و ۱۲۰هزار جنگجوی طالب را جمع کنیم و ما برایش طرح داریم و آماده‌گی داریم و باید چهار تا شش میلیون مهاجر را دوباره در آغوش این کشور جذب کنیم."

آقای غنی از طالبان می‌خواهد تا برای پایان جنگ میراثی چهل سال در کشور آتش بس کنند و به ادامۀ بازی با سرنوشت افغانان پایان دهند.

آقای غنی گفت:" در مذاکرات کس مداخله نکند از هئیت ما پشتبانی کامل شود تا به قوت از جمهوری اسلامی افغانستان نماینده‌گی کند. این داستان سریال تلسی (هدفش از سریال هندی است که سال‌ها در تلویزیون‌های داخلی به نشر رسید) نیست، بل داستان ملت افغانستان است، بنأ ضرورت است که همه این مسله را دنبال کنیم."

در همین حال، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصاله ملی هشدار می‌دهد که، اگر فرصت پیش آمده در روند صلح از دست برود؛ چالش‌های در کشور بیشتر خواهد شد.

آقای عبدالله می‌‎گوید که:" اتحاد و وحدت را بخاطر تامین صلح حفظ کنیم. اگر دراین راه فرصت از دست ما رفت و اگر امکان واقعی صلح هم وجود داشته باشد، خداناخواسته ما فرصت صلح را از دست خواهیم داد و اگر اینکه طرف مقابل نخواسته باشد خداناخواسته که به صلح تن دربدهد؛ باز هم مشکلات مردم ما افزون میشود."

همزمان با این همه نگرانی و ادامه خشونت در بخش‌های از کشور، شهروندان انتظار دارند تا برایند مذاکرات صلح ‌در قطز‌ به یک صلح همیشه‌گی در کشور منجر شود.

رییس جمهور غنی: رسیدن به صلح تنها از راه سیاسی امکان دارد

رییس شورای عالی مصاله ملی هشدار می‌دهد که، اگر فرصت پیش آمده در روند صلح از دست برود؛ چالش‌های در کشور بیشتر خواهد شد.

Thumbnail

رییس جمهور غنی امروز دوشنبه (۳۱سنبله) در مراسمی که به مناسبت روز جهانی صلح درارگ برگزار شده بود گفته است که رسیدن به صلح تنها از راه سیاسی امکان پذیر است و تأکید می‌ورزد که، حکومت برای پایان جنگ چهل ساله کار می‌کنند.

دراین مراسم آقای غنی همچنان از طالبان خواست تا آتش‌بس ‌کنند.

آقای غنی تاکید دارد که، حکومت برنامه‌های پس از رسیدن به صلح را نیز روی دست دارد.

آقای غنی گفت: "فردای کامیابی چی می کنید؟ حداقل باید بین ۶۰هزار و ۱۲۰هزار جنگجوی طالب را جمع کنیم و ما برایش طرح داریم و آماده‌گی داریم و باید چهار تا شش میلیون مهاجر را دوباره در آغوش این کشور جذب کنیم."

آقای غنی از طالبان می‌خواهد تا برای پایان جنگ میراثی چهل سال در کشور آتش بس کنند و به ادامۀ بازی با سرنوشت افغانان پایان دهند.

آقای غنی گفت:" در مذاکرات کس مداخله نکند از هئیت ما پشتبانی کامل شود تا به قوت از جمهوری اسلامی افغانستان نماینده‌گی کند. این داستان سریال تلسی (هدفش از سریال هندی است که سال‌ها در تلویزیون‌های داخلی به نشر رسید) نیست، بل داستان ملت افغانستان است، بنأ ضرورت است که همه این مسله را دنبال کنیم."

در همین حال، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصاله ملی هشدار می‌دهد که، اگر فرصت پیش آمده در روند صلح از دست برود؛ چالش‌های در کشور بیشتر خواهد شد.

آقای عبدالله می‌‎گوید که:" اتحاد و وحدت را بخاطر تامین صلح حفظ کنیم. اگر دراین راه فرصت از دست ما رفت و اگر امکان واقعی صلح هم وجود داشته باشد، خداناخواسته ما فرصت صلح را از دست خواهیم داد و اگر اینکه طرف مقابل نخواسته باشد خداناخواسته که به صلح تن دربدهد؛ باز هم مشکلات مردم ما افزون میشود."

همزمان با این همه نگرانی و ادامه خشونت در بخش‌های از کشور، شهروندان انتظار دارند تا برایند مذاکرات صلح ‌در قطز‌ به یک صلح همیشه‌گی در کشور منجر شود.

هم‌رسانی کنید