Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نیروهای امنیتی: حمله‌‌های طالبان در سروبی کابل عقب زده شده‎‌اند

نظامیان دولتی در ولسوالی سروبی در شرق کابل می‌‌گویند که طالبان در هفتۀ گذشته برای گُسترش حضور شان در این ولسوالی و نیز بستن شاهراه کابل – جلال‌‎آباد، حمله‌‎های تهاجمی را راه اندازی کرده بودند؛ اما این حمله‌‎ها پس زده شده‌‎اند. 

این نظامیان می‌‎افزایند که هنوز هم پاسگاه‌‎های شان با تهدید حمله‌‌های طالبان، رو به‌‎رو استند. 

با آن که در یک دهه گذشته از حضور طالبان در این ولسوالی سخن زده شده‌‎است؛ در دو هفتۀ گذشته که مذاکرات صلح در دوحه آغاز شده‌‎اند، طالبان حمله‌‎های گُسترده‌‎یی را بر بخش‌‌هایی از این ولسوالی راه اندازی کرده‌‎اند. 

به‎‌گفتۀ مسؤولان، این حمله‌‎ها بر مسیر راه مرکز سروبی - جگدلک متمرکز بوده‌‎است. 

محمدرفیع، معاون اداری فرماندهی پولیس سروبی دراین باره می‌‌گوید: "اگر مخالفین راه پیدا کنند که جگدلک را بگیرند، اینها می‌‌توانند که ولسوالی سروبی و حتا کابل را زیر تهدید قرار بدهند." 

انیسه شهید، خبرنگار طلوع‎‌نیوز که به این محل رفته‌‎است، می‎‌گوید که جادۀ نا هموار مرکز سروبی تا جگدلک را که در حدود ۴۳ کیلومتر است، با موترهای نظامیان رفته‌‌است. 

او می‌‎افزاید که جای ماین‎‌های که منفجر شده، در جاده باقی مانده‌‎است. 

انیسه شهید می‎‌گوید که نیروهای محلی در منطقۀ جگدلک می‌‎گویند که طالبان بر پاسگاه‌‎های آنان حمله‌‎های تهاجمی راه اندازی کردند و هم‌‎زمان، هر ده متر این جاده را ماین‌‎گذاری کردند تا مانع رسانیدن کمک به نیروهای دولتی در این محل شوند. 

قیس، فرماندۀ پولیس محلی در جگدلک می‌گوید: "در این‎‌جا، چهار پاسگاه پولیس محلی و دو پاسگاۀ پولیس ملی است که اینها می‎‌خواستند این پاسگاه‎‌ها را تصرف کنند، اینهان گروه‎‌های شان را از ولایت‌های لغمان، ننگرهار، لوگر، کاپیسا و کابل یکجا ساخته بودند و می‌‎خواستند که پاسگاه‌‎های ما را، سرنگون بسازند." 

خبرنگار طلوع‌‌نیوز می‌‌‎گوید که یکی از ماین‌‎ها که به تازه‌‌‎‌گی از سوی طالبان کار گذاری شده بود، یک موتر هاموی نیروهای اردوی ملی را آماج قرار داده‌است که در نتیجۀ آن سه تن از سربازان اردو جان باختند و یک تن زخم، برداشته‌‎است. 

او افزود که هنوز هم پارچه‎‌های زره و بوت‌‌های سربازان، در محل باقی مانده‌‎است. 

حکمت‎‌الله، فرمانده ماین روبی در این بخش می‌‎گوید: "ما که تطهیر را شروع کریدم، تقریباً ۳۵ حلقه ماین را از این جا، پاک کردیم و حالا جاده پاک است." 

او افزود که طالبان اطراف این جاده سروبی- جگدلک را زیر ادارۀ شان گرفته بودند و برای چند روز میان نیروهای امنیتی و طالبان در این‎جا، جنگ سختی جریان داشت. 

به‎‌گفتۀ مسؤولان امنیتی، "معاون قطعۀ سرخ طالبان با نیروهایش" در یک تپه دراین منطقه جا به‌‎جا شده بود و با حدود ۳۰ تن از همکارانش در درگیری با نیروهای امنیتی، کشته شدند. 

این نیروها می‎‌گویند که کمترین امکانات را در اختیار دارند، اما سال‌هاست که برای تأمین امنیت این ولسوالی، از جان‎های شان گذاشته‌‌اند. 

محمدحازم، فرماندۀ قرارگاه سروبی می‌‌گوید: "سروبی با ازر لوگر، با حصارک ننگرهار، لغمان، با تگاب کاپیسا که نا امن‌ترین ‌‎جاها اند، مرز دارد." 

خبرنگار طلوع‎‌نیوز می‎‌گوید، هنگامی به آخرین پاسگاۀ نیروهای امنیتی در جگدلک رسیدند، با تیراندازی طالبان روبه‌‌رو شدند. 

او افزود که به آخرین پاسگاۀ جگدلک، باید پیاده و از بیراهه خود را برسانی.  

سربازان که روزهای سختی را گذشتانده‌‌‏اند، می‌‎گویند که به پشتیبانی هوایی نیاز دارند. 

خبرنگار طلوع‌‌‎نیوز می‌‎گوید که طالبان هنوز هم در اطراف آخرین پاسگاۀ جگدلک، حضور دارند و این پاسگاه و سه پاسگاۀ دیگر در این‌‌جا در حدود ۵ روز در محاصرۀ طالبان بودند و سربازان بی نان و آب مانده بودند تا این که راه باز شد. 

مسؤولان امنیتی می‌‎گویند که در درگیری‌‌ها ۵ روزه در این محل، ۶ تن از نیروهای امنیتی جان باختند و ۳ تن دیگر آنان، زخم برداشته‌‎اند. 

با این‎هم، این سربازان خسته از جنگ، به نتیجۀ گفت‎‌وگوهای صلح و پایان این جنگ دراز مدت، امیدوار استند. 

نیروهای امنیتی: حمله‌‌های طالبان در سروبی کابل عقب زده شده‎‌اند

مسؤولان امنیتی در ولسوالی سروبی کابل می‌‌گویند که طالبان با راه اندازی در این بخش‌ها در تلاش بستن شاهراه کابل – جلال‌‎آباد بودند. 

Thumbnail

نظامیان دولتی در ولسوالی سروبی در شرق کابل می‌‌گویند که طالبان در هفتۀ گذشته برای گُسترش حضور شان در این ولسوالی و نیز بستن شاهراه کابل – جلال‌‎آباد، حمله‌‎های تهاجمی را راه اندازی کرده بودند؛ اما این حمله‌‎ها پس زده شده‌‎اند. 

این نظامیان می‌‎افزایند که هنوز هم پاسگاه‌‎های شان با تهدید حمله‌‌های طالبان، رو به‌‎رو استند. 

با آن که در یک دهه گذشته از حضور طالبان در این ولسوالی سخن زده شده‌‎است؛ در دو هفتۀ گذشته که مذاکرات صلح در دوحه آغاز شده‌‎اند، طالبان حمله‌‎های گُسترده‌‎یی را بر بخش‌‌هایی از این ولسوالی راه اندازی کرده‌‎اند. 

به‎‌گفتۀ مسؤولان، این حمله‌‎ها بر مسیر راه مرکز سروبی - جگدلک متمرکز بوده‌‎است. 

محمدرفیع، معاون اداری فرماندهی پولیس سروبی دراین باره می‌‌گوید: "اگر مخالفین راه پیدا کنند که جگدلک را بگیرند، اینها می‌‌توانند که ولسوالی سروبی و حتا کابل را زیر تهدید قرار بدهند." 

انیسه شهید، خبرنگار طلوع‎‌نیوز که به این محل رفته‌‎است، می‎‌گوید که جادۀ نا هموار مرکز سروبی تا جگدلک را که در حدود ۴۳ کیلومتر است، با موترهای نظامیان رفته‌‌است. 

او می‌‎افزاید که جای ماین‎‌های که منفجر شده، در جاده باقی مانده‌‎است. 

انیسه شهید می‎‌گوید که نیروهای محلی در منطقۀ جگدلک می‌‎گویند که طالبان بر پاسگاه‌‎های آنان حمله‌‎های تهاجمی راه اندازی کردند و هم‌‎زمان، هر ده متر این جاده را ماین‌‎گذاری کردند تا مانع رسانیدن کمک به نیروهای دولتی در این محل شوند. 

قیس، فرماندۀ پولیس محلی در جگدلک می‌گوید: "در این‎‌جا، چهار پاسگاه پولیس محلی و دو پاسگاۀ پولیس ملی است که اینها می‎‌خواستند این پاسگاه‎‌ها را تصرف کنند، اینهان گروه‎‌های شان را از ولایت‌های لغمان، ننگرهار، لوگر، کاپیسا و کابل یکجا ساخته بودند و می‌‎خواستند که پاسگاه‌‎های ما را، سرنگون بسازند." 

خبرنگار طلوع‌‌نیوز می‌‌‎گوید که یکی از ماین‌‎ها که به تازه‌‌‎‌گی از سوی طالبان کار گذاری شده بود، یک موتر هاموی نیروهای اردوی ملی را آماج قرار داده‌است که در نتیجۀ آن سه تن از سربازان اردو جان باختند و یک تن زخم، برداشته‌‎است. 

او افزود که هنوز هم پارچه‎‌های زره و بوت‌‌های سربازان، در محل باقی مانده‌‎است. 

حکمت‎‌الله، فرمانده ماین روبی در این بخش می‌‎گوید: "ما که تطهیر را شروع کریدم، تقریباً ۳۵ حلقه ماین را از این جا، پاک کردیم و حالا جاده پاک است." 

او افزود که طالبان اطراف این جاده سروبی- جگدلک را زیر ادارۀ شان گرفته بودند و برای چند روز میان نیروهای امنیتی و طالبان در این‎جا، جنگ سختی جریان داشت. 

به‎‌گفتۀ مسؤولان امنیتی، "معاون قطعۀ سرخ طالبان با نیروهایش" در یک تپه دراین منطقه جا به‌‎جا شده بود و با حدود ۳۰ تن از همکارانش در درگیری با نیروهای امنیتی، کشته شدند. 

این نیروها می‎‌گویند که کمترین امکانات را در اختیار دارند، اما سال‌هاست که برای تأمین امنیت این ولسوالی، از جان‎های شان گذاشته‌‌اند. 

محمدحازم، فرماندۀ قرارگاه سروبی می‌‌گوید: "سروبی با ازر لوگر، با حصارک ننگرهار، لغمان، با تگاب کاپیسا که نا امن‌ترین ‌‎جاها اند، مرز دارد." 

خبرنگار طلوع‎‌نیوز می‎‌گوید، هنگامی به آخرین پاسگاۀ نیروهای امنیتی در جگدلک رسیدند، با تیراندازی طالبان روبه‌‌رو شدند. 

او افزود که به آخرین پاسگاۀ جگدلک، باید پیاده و از بیراهه خود را برسانی.  

سربازان که روزهای سختی را گذشتانده‌‌‏اند، می‌‎گویند که به پشتیبانی هوایی نیاز دارند. 

خبرنگار طلوع‌‌‎نیوز می‌‎گوید که طالبان هنوز هم در اطراف آخرین پاسگاۀ جگدلک، حضور دارند و این پاسگاه و سه پاسگاۀ دیگر در این‌‌جا در حدود ۵ روز در محاصرۀ طالبان بودند و سربازان بی نان و آب مانده بودند تا این که راه باز شد. 

مسؤولان امنیتی می‌‎گویند که در درگیری‌‌ها ۵ روزه در این محل، ۶ تن از نیروهای امنیتی جان باختند و ۳ تن دیگر آنان، زخم برداشته‌‎اند. 

با این‎هم، این سربازان خسته از جنگ، به نتیجۀ گفت‎‌وگوهای صلح و پایان این جنگ دراز مدت، امیدوار استند. 

هم‌رسانی کنید