تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اذعان اسلام‌آباد بر سیاست اشتباه‌اش در برابر کابل

هیئت حکومت افغانستان پس از دیدار با رییس‌جمهور و نخست‌وزیر پاکستان می‌گوید که اسلام‌آباد پذیرفته‌است که سیاست‌های اشتباه‌اش را در برابر کابل تکرار نخواهد کرد.

این هئیت به رهبری عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی سه روز پیش به اسلام‌آباد رفت و امروز دوباره به کابل برگشت. شورای عالی مصالحۀ ملی، هدف این سفر را بحث دربارۀ روند جاری صلح افغانستان عنوان کرده‌است.

مقام‌های پاکستانی در دیدارهای شان با هیئت افغانستان، اطمینان داده‌اند که با یک رویکرد تازه، افغانستان را تا رسیدن به صلح و پایان سناریوی جنگ کمک خواهند کرد.

اما، محمد عمر داوودی زی، نمایندۀ ویژۀ رییس‌جمهور در امور پاکستان می‌گوید که اسلام‌آباد دربارۀ برقراری یک آتش‌بس در افغانستان موقف روشن نداشته‌است: «رییس‌جمهور [پاکستان] جمع‌بندی کرد؛ جمع‌بندی‌اش همین بود که در گذشته اشتباه شده‌است و ما تکرار نمی‌کنیم. صلح اولویت است و صلح در افغانستان صلح در پاکستان و امن در افغانستان امن در پاکستان است.»

او افزود: «آن‌ها می‌گفتند باید راه‌هایی پیدا شوند که جنگ کم شود؛ اما سر آتش‌بس آنقدر جدی بحث نمی‌کردند.»

در همین حال، عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان گفته است که صفحۀ تازه‌ای از روابط و همکاری‌ها را با افغانستان رقم خواهد زد.

با این همه، شورای عالی مصالحه ملی انتظار دارد تا پاکستان با برداشتن گام‌های عملی افغانستان را تا رسیدن به صلح کمک کند.

عطاالرحمن سلیم، معاون شورای عالی مصالحه ملی بیان داشت: «این‌که می‌گویند در همه عرصه‌ها هم‌کاری می‌کنیم، باید همکاری‌شان عملأ صورت بگیرد.»

بیشتر نشست‌های هیئت افغانستان با مقام‌های پاکستانی به‌شمول دیدار با اعضای شورای علمای پاکستان در عقب درهای بسته برگزار شدند.

انورالحق کاکر، عضو مجلس سنای پاکستان اظهار داشت: «در قدم نخست شما باید در مقابل تفاوت‌ها میان دو کشور صبور باشید. پس از درک این تفاوت‌ها می‌شود که به‌گونۀ دو جانبه برای ازمیان برداشتن موانع مشترک اقدام کنید و این هم برای پاکستان و هم برای افغانستان سرنوشت ساز خواهد بود.»

این در حالی است که از بیست روز بدینسو هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه سرگرم رأی‌زنی دربارۀ آغاز مذاکرات رسمی صلح استند. اما تاکنون طرف‌ها موفق نشده‌اند که روی شیوۀ رفتاری این مذاکرات به توافق برسند.

اذعان اسلام‌آباد بر سیاست اشتباه‌اش در برابر کابل

بیشتر نشست‌های هیئت افغانستان با مقام‌های پاکستانی به‌شمول دیدار با اعضای شورای علمای پاکستان در عقب درهای بسته برگزار شدند.

تصویر بندانگشتی

هیئت حکومت افغانستان پس از دیدار با رییس‌جمهور و نخست‌وزیر پاکستان می‌گوید که اسلام‌آباد پذیرفته‌است که سیاست‌های اشتباه‌اش را در برابر کابل تکرار نخواهد کرد.

این هئیت به رهبری عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی سه روز پیش به اسلام‌آباد رفت و امروز دوباره به کابل برگشت. شورای عالی مصالحۀ ملی، هدف این سفر را بحث دربارۀ روند جاری صلح افغانستان عنوان کرده‌است.

مقام‌های پاکستانی در دیدارهای شان با هیئت افغانستان، اطمینان داده‌اند که با یک رویکرد تازه، افغانستان را تا رسیدن به صلح و پایان سناریوی جنگ کمک خواهند کرد.

اما، محمد عمر داوودی زی، نمایندۀ ویژۀ رییس‌جمهور در امور پاکستان می‌گوید که اسلام‌آباد دربارۀ برقراری یک آتش‌بس در افغانستان موقف روشن نداشته‌است: «رییس‌جمهور [پاکستان] جمع‌بندی کرد؛ جمع‌بندی‌اش همین بود که در گذشته اشتباه شده‌است و ما تکرار نمی‌کنیم. صلح اولویت است و صلح در افغانستان صلح در پاکستان و امن در افغانستان امن در پاکستان است.»

او افزود: «آن‌ها می‌گفتند باید راه‌هایی پیدا شوند که جنگ کم شود؛ اما سر آتش‌بس آنقدر جدی بحث نمی‌کردند.»

در همین حال، عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان گفته است که صفحۀ تازه‌ای از روابط و همکاری‌ها را با افغانستان رقم خواهد زد.

با این همه، شورای عالی مصالحه ملی انتظار دارد تا پاکستان با برداشتن گام‌های عملی افغانستان را تا رسیدن به صلح کمک کند.

عطاالرحمن سلیم، معاون شورای عالی مصالحه ملی بیان داشت: «این‌که می‌گویند در همه عرصه‌ها هم‌کاری می‌کنیم، باید همکاری‌شان عملأ صورت بگیرد.»

بیشتر نشست‌های هیئت افغانستان با مقام‌های پاکستانی به‌شمول دیدار با اعضای شورای علمای پاکستان در عقب درهای بسته برگزار شدند.

انورالحق کاکر، عضو مجلس سنای پاکستان اظهار داشت: «در قدم نخست شما باید در مقابل تفاوت‌ها میان دو کشور صبور باشید. پس از درک این تفاوت‌ها می‌شود که به‌گونۀ دو جانبه برای ازمیان برداشتن موانع مشترک اقدام کنید و این هم برای پاکستان و هم برای افغانستان سرنوشت ساز خواهد بود.»

این در حالی است که از بیست روز بدینسو هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه سرگرم رأی‌زنی دربارۀ آغاز مذاکرات رسمی صلح استند. اما تاکنون طرف‌ها موفق نشده‌اند که روی شیوۀ رفتاری این مذاکرات به توافق برسند.

هم‌رسانی کنید