تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امرالله صالح مسؤلیت رسیده‌گی به مسایل امنیتی کابل را به‌عهده گرفت

در پی افزایش رویدادهای ضدامنیتی و جنایی در پایتخت، امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور در فسبوکش نگاشته‌است که برای چند هفته خودش به‌گونۀ مستقل مسؤولیت رسیده‌گی به مسایل امنیتی کابل را به‌عهده می‌گیرد.

آقای صالح گفته‌است که کارش در این راستا به هدایت رییس‌جمهور از امروز شنبه ۲۶ میزان آغاز می‌شود.

او تأکید کرده‌است که بر جنایت‌کاران ترحم نخواهد کرد و مصلحت را هم درنظر نخواهد گرفت: «من در راه تطبیق قانون بخاطر تأمین امنیت مردم مقوله و چیزی را به اسم مصلحت (از هیچ نوع آن) و ترحم بر جنایت‌کار در قاموس خویش ندارم.»

بربنیاد یک گزارش طلوع‌نیوز، در کمتر از ده روز گذشته، ۱۴ تن در نتیجۀ رویدادها ضدامنیت و دزدی‌های مسلحانه تنها در کابل جان باخته‌اند.

دزدان مسلح اخیرأ شیوه‌های تازه‌یی را برای سرقت دارایی‌های مردم به کار گرفته‌اند؛ از این میان، روز پنج‌شنبه گروهی از دزدان مسلح بر مکتب عبدالحی حبیبی در مربوطات حوزه هشتم کابل هجوم بردند و تلفون‌های همراه شماری از دانش‌آموزان را با خود بردند.

یک شب پیشتر از این رویداد، شماری از دزدان مسلح، یک موتر کاستر را در منطقۀ سرای شمالی کابل متوقف کردند و پول و مبایل‌های سرنشینان آن را با خود بردند.

اخیرأ مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله نیز به پولیس دستور داده‌است که مجرمان را مستقیمأ به زندان ببرند تا کسی در بدلیل مصلحت‌ها آزاد نشوند.

آقای اندرابی، پیشتر از آن از پولیس خواسته بود که بر مجرمان شلیک کنند.

امرالله صالح در ادامۀ پست فسبوکش نگاشته‌است که تطبیق میثاق امنیتی بخشی از این برنامه خواهد بود: «کابل را مانند کف دست خویش بلد استم. تمام وظایف ومسؤولیت‌های دیگرم همانند سابق به صورت عادی اجرا خواهند شد. شما مطمین باشید. فهرست دزد ها – اوباش – مردم آزار – باج‌‎گیرها – قانون گریزها – غاصب‌های املاک عامه و مردم – مجرمین متکرر که زیر پوشش فعالیت دارند و زورگویان به ظاهر قانون پسند همه و همه از قبل ترتیب گردیده‌است.»

معاون اول رییس‌جمهور از شهروندان خواسته‌است که به نیروهای امنیتی با اعتماد و اطمینان همکاری کنند و از «هر راهی که می‌توانید اطلاعات و مسایل تان را به من برسانید.»

امرالله صالح مسؤلیت رسیده‌گی به مسایل امنیتی کابل را به‌عهده گرفت

بربنیاد یک گزارش طلوع‌نیوز، در کمتر از ده روز گذشته، ۱۴ تن در نتیجۀ رویدادها ضدامنیت و دزدی‌های مسلحانه تنها در کابل جان باخته‌اند.

تصویر بندانگشتی

در پی افزایش رویدادهای ضدامنیتی و جنایی در پایتخت، امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور در فسبوکش نگاشته‌است که برای چند هفته خودش به‌گونۀ مستقل مسؤولیت رسیده‌گی به مسایل امنیتی کابل را به‌عهده می‌گیرد.

آقای صالح گفته‌است که کارش در این راستا به هدایت رییس‌جمهور از امروز شنبه ۲۶ میزان آغاز می‌شود.

او تأکید کرده‌است که بر جنایت‌کاران ترحم نخواهد کرد و مصلحت را هم درنظر نخواهد گرفت: «من در راه تطبیق قانون بخاطر تأمین امنیت مردم مقوله و چیزی را به اسم مصلحت (از هیچ نوع آن) و ترحم بر جنایت‌کار در قاموس خویش ندارم.»

بربنیاد یک گزارش طلوع‌نیوز، در کمتر از ده روز گذشته، ۱۴ تن در نتیجۀ رویدادها ضدامنیت و دزدی‌های مسلحانه تنها در کابل جان باخته‌اند.

دزدان مسلح اخیرأ شیوه‌های تازه‌یی را برای سرقت دارایی‌های مردم به کار گرفته‌اند؛ از این میان، روز پنج‌شنبه گروهی از دزدان مسلح بر مکتب عبدالحی حبیبی در مربوطات حوزه هشتم کابل هجوم بردند و تلفون‌های همراه شماری از دانش‌آموزان را با خود بردند.

یک شب پیشتر از این رویداد، شماری از دزدان مسلح، یک موتر کاستر را در منطقۀ سرای شمالی کابل متوقف کردند و پول و مبایل‌های سرنشینان آن را با خود بردند.

اخیرأ مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله نیز به پولیس دستور داده‌است که مجرمان را مستقیمأ به زندان ببرند تا کسی در بدلیل مصلحت‌ها آزاد نشوند.

آقای اندرابی، پیشتر از آن از پولیس خواسته بود که بر مجرمان شلیک کنند.

امرالله صالح در ادامۀ پست فسبوکش نگاشته‌است که تطبیق میثاق امنیتی بخشی از این برنامه خواهد بود: «کابل را مانند کف دست خویش بلد استم. تمام وظایف ومسؤولیت‌های دیگرم همانند سابق به صورت عادی اجرا خواهند شد. شما مطمین باشید. فهرست دزد ها – اوباش – مردم آزار – باج‌‎گیرها – قانون گریزها – غاصب‌های املاک عامه و مردم – مجرمین متکرر که زیر پوشش فعالیت دارند و زورگویان به ظاهر قانون پسند همه و همه از قبل ترتیب گردیده‌است.»

معاون اول رییس‌جمهور از شهروندان خواسته‌است که به نیروهای امنیتی با اعتماد و اطمینان همکاری کنند و از «هر راهی که می‌توانید اطلاعات و مسایل تان را به من برسانید.»

هم‌رسانی کنید