تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گروه‌های تماس هیئت‌های مذاکره‌‎کنندۀ صلح تغییر کردند

گروه‌های تماس هیئت‌های مذاکره‎‌کنندۀ صلح در دوحه، پایتخت قطر به پیشنهاد طالبان، تغییر کرده‌اند.

اعضای هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان می‌گویند که اکنون گروه‌های تماس تازه سه نفری شده‌اند.

غلام فاروق مجروح، فاطمه گیلانی و رسول طالب اعضای تازۀ گروه تماس هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان
و نبی عمری، قاری دین‌محمد و لطیف منصور، اعضای تازۀ گروه تماس هیئت مذاکره‌کنندۀ طالبان استند.

پیش از این گروه تماس هیئت جمهوری اسلامی افغانستان ۷ عضو داشت و گروه تماس هیئت مذاکره‌کنندۀ طالبان ۵ عضو داشت.

گروه‌های تماس تازه، روز گذشته یک نشست مقدماتی و معرفی گونه داشتند و در این نشست همچنان دربارۀ از میان برداشتن اختلاف‌ها در کار شیوۀ مذاکرات و رسیدن به یک توافق نهایی، بحث و گفت‌وگو شده‌است.

در این نشست، تأکید شده‌است که نشست‌ها و رأی زنی‌های گروه‌های تماس ادامه یابند و هر چه زود یک راۀ حل پیدا شود و توافق نهایی، به‌دست بیاید.

پنج روز پیش، منابعی در دوحه، گفتند که در پی به توافق نرسیدن هیئت‌های مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان روی کارشیوۀ مذاکرات صلح، گفت‌وگوهایی دربارۀ این‌که شماری از کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان، به‌شمول امریکا، هم‌چون تسهیل کننده وارد صحنه شوند، آغاز شده‌اند.

منابع افزوده بودند که اگر هیئت‌ها توافق کنند که نقش کنونی امریکا و دیگر کشورهای دخیل در روند صلح به تسهیل کننده‌ مبدل شود، آنگاه اختلاف‌ها در کار شیوه یا به‌زودی ازمیان برداشته خواهند شد و یا ماده‌های اختلافی در کارشیوۀ مذاکرات در مرحله‌های بعدی و اصلی مذاکرات به بحث گرفته خواهند شد.

در بیشتر از یک ماه گذشته، ده نشست چندین ساعته میان گروه‌های تماس و سه نشست عمومی میان هیئت‌ها برگزار شده‌اند. تمامی این نشست به توافق دربارۀ کارشیوۀ مذاکرات نیانجامیدند و از همین‌رو مذاکرات اصلی صلح افغانستان تا کنون کلید نخورده‌است.

تأکید طالبان بر پذیرش فقه حنفی و پیمان این گروه با امریکا همچون بنیاد مذاکرات و مخالفت هیئت جمهوری اسلامی افغانسان با این خواست‌ها مسایل استند که بن بست کنونی را به‌میان آورده‌اند.

گروه‌های تماس هیئت‌های مذاکره‌‎کنندۀ صلح تغییر کردند

به‌گفتۀ اعضای هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان، اکنون گروه‌های تماس تازه سه نفری شده‌اند.

Thumbnail

گروه‌های تماس هیئت‌های مذاکره‎‌کنندۀ صلح در دوحه، پایتخت قطر به پیشنهاد طالبان، تغییر کرده‌اند.

اعضای هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان می‌گویند که اکنون گروه‌های تماس تازه سه نفری شده‌اند.

غلام فاروق مجروح، فاطمه گیلانی و رسول طالب اعضای تازۀ گروه تماس هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان
و نبی عمری، قاری دین‌محمد و لطیف منصور، اعضای تازۀ گروه تماس هیئت مذاکره‌کنندۀ طالبان استند.

پیش از این گروه تماس هیئت جمهوری اسلامی افغانستان ۷ عضو داشت و گروه تماس هیئت مذاکره‌کنندۀ طالبان ۵ عضو داشت.

گروه‌های تماس تازه، روز گذشته یک نشست مقدماتی و معرفی گونه داشتند و در این نشست همچنان دربارۀ از میان برداشتن اختلاف‌ها در کار شیوۀ مذاکرات و رسیدن به یک توافق نهایی، بحث و گفت‌وگو شده‌است.

در این نشست، تأکید شده‌است که نشست‌ها و رأی زنی‌های گروه‌های تماس ادامه یابند و هر چه زود یک راۀ حل پیدا شود و توافق نهایی، به‌دست بیاید.

پنج روز پیش، منابعی در دوحه، گفتند که در پی به توافق نرسیدن هیئت‌های مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان روی کارشیوۀ مذاکرات صلح، گفت‌وگوهایی دربارۀ این‌که شماری از کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان، به‌شمول امریکا، هم‌چون تسهیل کننده وارد صحنه شوند، آغاز شده‌اند.

منابع افزوده بودند که اگر هیئت‌ها توافق کنند که نقش کنونی امریکا و دیگر کشورهای دخیل در روند صلح به تسهیل کننده‌ مبدل شود، آنگاه اختلاف‌ها در کار شیوه یا به‌زودی ازمیان برداشته خواهند شد و یا ماده‌های اختلافی در کارشیوۀ مذاکرات در مرحله‌های بعدی و اصلی مذاکرات به بحث گرفته خواهند شد.

در بیشتر از یک ماه گذشته، ده نشست چندین ساعته میان گروه‌های تماس و سه نشست عمومی میان هیئت‌ها برگزار شده‌اند. تمامی این نشست به توافق دربارۀ کارشیوۀ مذاکرات نیانجامیدند و از همین‌رو مذاکرات اصلی صلح افغانستان تا کنون کلید نخورده‌است.

تأکید طالبان بر پذیرش فقه حنفی و پیمان این گروه با امریکا همچون بنیاد مذاکرات و مخالفت هیئت جمهوری اسلامی افغانسان با این خواست‌ها مسایل استند که بن بست کنونی را به‌میان آورده‌اند.

هم‌رسانی کنید