تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سرور دانش: طالبان رویکرد متناقض در روند صلح دارند

سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور می‌گوید که تلاش‌ها برای مذاکره و همزمان افزایش خشونت‌ها در کشور تناقض را در رویکرد طالبان نشان می‌دهند و این گروه نباید به زمان‌کشی در روند صلح و انسان‌کشی در کشور ادامه بدهد.

آقای دانش که امروز در یک مراسم در کابل سخن می‌زد، گفت که طالبان در تلاش اند با تداوم مذاکرات صلح در دوحه دست‌آوردهای نظامی شان را بیشتر کنند.

معاون دوم رییس‌جمهور با انتقاد از به‌درازا کشیده‌شدن گفت‌وگوهای هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان روی ایجاد کارشیوۀ مذاکرات صلح، تأکید کرد که اگر طالبان به فکر فتح انحصاری افغانستان استند، مقاومت در برابر آنان چندین برابر خواهد شد.

سرور دانش بیان داشت: «هم مذاکره و هم تشدید جنگ تناقص آشکار در رویکرد طالبان است و نشانۀ این است که این گروه می‌‎خواهد در پوشش تداوم مذاکره به فکر فتوحات نظامی خود باشد، اما این اندیشه یک خیال باطل و محال است.»

در همین حال محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز که در این برنامه حضور داشت، گفت که پذیرفتن جمهوریت تنها راهی است که طالبان می‌توانند با آن به مردم افغانستان تضمین کنند که دیدگاه‌های شان تغییر کرده‌اند: «امروز به گمانم روز چهلم است یا چهل و یکم است که نماینده‌گان نظام جمهوری اسلامی در قطراست. معلوماتی که من دارم، گاهی یک هفته هم یک دیگر را نمی‌بینند هنوز بر سر راهکار توافق نشده.»

در همین حال، عطا محمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی در گفت‌وگویی با شبکۀ هندی «ویون» گفته‌است که اگر پاکستان، صلح را در افغانستان، صلح در منطقه بداند، افغانستان آمادۀ بهبود روابط با این کشور است؛ اما همزمان، خواهان دخیل شدن هند در روند صلح افغانستان شده‌است: «پیش‌بینی نشده‌است که روند صلح موفقیت‌آمیز باشد، اما هند یک کشور منطقه است که در این روند نقش مهمی دارد. می‌خواهیم که هند بخشی از این روند باشد.»

بیش از یک ماه می‌شود که هیئت‌های مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه سرگرم رأی‌زنی‌ها دربارۀ آغاز رسمی مذاکرات صلح استند، اما تاکنون موفق نشده‌اند حتا روی کارشیوۀ این مذاکرات به توافق برسند.

شهروندان کشور می‌گویند که سرنوشت ناروشن مذاکرات صلح در دوحه آنان را به برایند این گفت‌وگوها بی‌باور کرده‌است.

عبدالله، باشندۀ کابل بیان داشت: «دایم اینجا مردم شهید می‌دهند؛ بچه‌های مردم به شهادت می‌رسند، مگر از هیچ‌کدام فایده‌یی نرسیده.»

این همه درحالی است که همزمان با آغاز گفت‌وگوها در دوحه، خشونت‌ها در کشور نیز افزایش یافته‌اند.

سرور دانش: طالبان رویکرد متناقض در روند صلح دارند

یش از یک ماه می‌شود که هیئت‌های مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه سرگرم رأی‌زنی‌ها دربارۀ آغاز رسمی مذاکرات صلح استند.

تصویر بندانگشتی

سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور می‌گوید که تلاش‌ها برای مذاکره و همزمان افزایش خشونت‌ها در کشور تناقض را در رویکرد طالبان نشان می‌دهند و این گروه نباید به زمان‌کشی در روند صلح و انسان‌کشی در کشور ادامه بدهد.

آقای دانش که امروز در یک مراسم در کابل سخن می‌زد، گفت که طالبان در تلاش اند با تداوم مذاکرات صلح در دوحه دست‌آوردهای نظامی شان را بیشتر کنند.

معاون دوم رییس‌جمهور با انتقاد از به‌درازا کشیده‌شدن گفت‌وگوهای هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان روی ایجاد کارشیوۀ مذاکرات صلح، تأکید کرد که اگر طالبان به فکر فتح انحصاری افغانستان استند، مقاومت در برابر آنان چندین برابر خواهد شد.

سرور دانش بیان داشت: «هم مذاکره و هم تشدید جنگ تناقص آشکار در رویکرد طالبان است و نشانۀ این است که این گروه می‌‎خواهد در پوشش تداوم مذاکره به فکر فتوحات نظامی خود باشد، اما این اندیشه یک خیال باطل و محال است.»

در همین حال محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز که در این برنامه حضور داشت، گفت که پذیرفتن جمهوریت تنها راهی است که طالبان می‌توانند با آن به مردم افغانستان تضمین کنند که دیدگاه‌های شان تغییر کرده‌اند: «امروز به گمانم روز چهلم است یا چهل و یکم است که نماینده‌گان نظام جمهوری اسلامی در قطراست. معلوماتی که من دارم، گاهی یک هفته هم یک دیگر را نمی‌بینند هنوز بر سر راهکار توافق نشده.»

در همین حال، عطا محمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی در گفت‌وگویی با شبکۀ هندی «ویون» گفته‌است که اگر پاکستان، صلح را در افغانستان، صلح در منطقه بداند، افغانستان آمادۀ بهبود روابط با این کشور است؛ اما همزمان، خواهان دخیل شدن هند در روند صلح افغانستان شده‌است: «پیش‌بینی نشده‌است که روند صلح موفقیت‌آمیز باشد، اما هند یک کشور منطقه است که در این روند نقش مهمی دارد. می‌خواهیم که هند بخشی از این روند باشد.»

بیش از یک ماه می‌شود که هیئت‌های مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه سرگرم رأی‌زنی‌ها دربارۀ آغاز رسمی مذاکرات صلح استند، اما تاکنون موفق نشده‌اند حتا روی کارشیوۀ این مذاکرات به توافق برسند.

شهروندان کشور می‌گویند که سرنوشت ناروشن مذاکرات صلح در دوحه آنان را به برایند این گفت‌وگوها بی‌باور کرده‌است.

عبدالله، باشندۀ کابل بیان داشت: «دایم اینجا مردم شهید می‌دهند؛ بچه‌های مردم به شهادت می‌رسند، مگر از هیچ‌کدام فایده‌یی نرسیده.»

این همه درحالی است که همزمان با آغاز گفت‌وگوها در دوحه، خشونت‌ها در کشور نیز افزایش یافته‌اند.

هم‌رسانی کنید