تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

'طالبان در مسیر شاهراه کابل -غزنی ایست‌های بازرسی ایجاد کرده‌اند'

مسافران شاهراه کابل - غزنی می‌گویند که به‌علت ناامنی‌ها و ایست‌های بازرسی طالبان در این شاهراه، ناچار استند در چندین بخش، از جاده اصلی نه، بل از بیراهه و روستاها بگذرند.

مسافران در این مسیر می‌گویند که ‌سفر در این شاهراه که پیش از این نزدیک به سه ساعت به درازا می‌کشید، اکنون پنج ساعت زمان می‌گیرد.

حمدالله، یکی از این مسافران گفت: «در تمام راه، در دوبخش در سرک خامه، بلندی‌ها و زمین‌ها می‌رود موتر. تنها یک بخش راه باز است که آن‌هم نزدیک مرکز شهر است.»

فرشاد احمد، مسافر دیگر نیز افزود: «از میان قریه‌ها رفتیم و بین نیم‌متر خاک هم سفر کردیم. بعد از ولایت غزنی، خیلی مشکلات دیدیم.» 

در چنین اوضاعی، وزارت امور داخله تأمین امنیت شاهراه‌ها را از اولویت‌هایش می‌داند و تحرکات طالبان را در شاهراه‌ها، پراگنده می‌گوید. 

طارق آرین - سخنگوی وزارت امور د اخله بیان داشت: «نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با تمام توان و تلاش کوشش می‌کنند که این تهدیدات رفع شود.»

شاهراه کابل - غزنی، از روزها بدین‌سو، گواه ناامنی‌ها و افزایش ایست‌های بازرسی طالبان در بخش‌هایی از این شاهراه بوده‌است.

به‌روز شنبه، مقام‌های محلی در غزنی، از دو انفجار برخاسته از ماین‌های کنارجاده در منطقه روضه حوزه دوم شهر غزنی نیز خبر دادند. در این انفجارها، هشت غیرنظامی به‌شمول چهار زن و یک نظامی جان باختند.

بشیر احمد، راننده در مسیر شاهراه کابل - غزنی اظهار داشت: «در شش‌گاو موترها را در خامه پایین می‌کند و تقریباً پنجاه‌سانتی شصت‌سانتی گرد و غبار است. تقریباً بیست‌وپنج دقیقه یا نیم‌ساعت مکمل را در خاک منزل می‌کنی. باز از آن‌جا که می‌برایی در منطقه هفت‌آسیاب، بازهم در سرک خاک انداخته‌اند و سرک را سیم خاردار گرفته‌اند، باز در خامه پایین می‌کند.»

'طالبان در مسیر شاهراه کابل -غزنی ایست‌های بازرسی ایجاد کرده‌اند'

به‌روز شنبه، مقام‌های محلی در غزنی، از دو انفجار برخاسته از ماین‌های کنارجاده در منطقه روضه حوزه دوم شهر غزنی خبر دادند. در این انفجارها، هشت غیرنظامی جان باختند.

Thumbnail

مسافران شاهراه کابل - غزنی می‌گویند که به‌علت ناامنی‌ها و ایست‌های بازرسی طالبان در این شاهراه، ناچار استند در چندین بخش، از جاده اصلی نه، بل از بیراهه و روستاها بگذرند.

مسافران در این مسیر می‌گویند که ‌سفر در این شاهراه که پیش از این نزدیک به سه ساعت به درازا می‌کشید، اکنون پنج ساعت زمان می‌گیرد.

حمدالله، یکی از این مسافران گفت: «در تمام راه، در دوبخش در سرک خامه، بلندی‌ها و زمین‌ها می‌رود موتر. تنها یک بخش راه باز است که آن‌هم نزدیک مرکز شهر است.»

فرشاد احمد، مسافر دیگر نیز افزود: «از میان قریه‌ها رفتیم و بین نیم‌متر خاک هم سفر کردیم. بعد از ولایت غزنی، خیلی مشکلات دیدیم.» 

در چنین اوضاعی، وزارت امور داخله تأمین امنیت شاهراه‌ها را از اولویت‌هایش می‌داند و تحرکات طالبان را در شاهراه‌ها، پراگنده می‌گوید. 

طارق آرین - سخنگوی وزارت امور د اخله بیان داشت: «نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با تمام توان و تلاش کوشش می‌کنند که این تهدیدات رفع شود.»

شاهراه کابل - غزنی، از روزها بدین‌سو، گواه ناامنی‌ها و افزایش ایست‌های بازرسی طالبان در بخش‌هایی از این شاهراه بوده‌است.

به‌روز شنبه، مقام‌های محلی در غزنی، از دو انفجار برخاسته از ماین‌های کنارجاده در منطقه روضه حوزه دوم شهر غزنی نیز خبر دادند. در این انفجارها، هشت غیرنظامی به‌شمول چهار زن و یک نظامی جان باختند.

بشیر احمد، راننده در مسیر شاهراه کابل - غزنی اظهار داشت: «در شش‌گاو موترها را در خامه پایین می‌کند و تقریباً پنجاه‌سانتی شصت‌سانتی گرد و غبار است. تقریباً بیست‌وپنج دقیقه یا نیم‌ساعت مکمل را در خاک منزل می‌کنی. باز از آن‌جا که می‌برایی در منطقه هفت‌آسیاب، بازهم در سرک خاک انداخته‌اند و سرک را سیم خاردار گرفته‌اند، باز در خامه پایین می‌کند.»

هم‌رسانی کنید