Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تنها در پنج‌روز۵۸ غیرنظامی در ۴ ولایت در جنگ‌ها جان‌باخته‌اند

آمارهای طلوع‌نیوز نشان می‌دهند که تنها در پنج‌روز گذشته، ۵۸ غیرنظامی قربانی حمله‌های مسلحانه و انفجارها در چهار ولایت - کابل، غزنی، خوست و زابل - شده‌اند.

بربنیاد این آمارها، در این حمله‌های مسلحانه و انفجارها در این مدت ۱۴۳غیرنظامی هم زخمی شده‌اند.

هاشم نظری که دانش‌آموز صنف هفتم مکتب بود یکی از این قربانیان است. او در انفجار روز سه‌شنبه در چهار قلعۀ وزیر آباد در حوزۀ دهم جان باخت.

ناظر نظری، پدر هاشم نظری که با کراچی دستی در شهر کار می‌کند می‌گوید فرزندش هم مکتب می‌رفت و هم در یک دُکان بایسکل‌سازی کار می‌کرد اما  دیروز هنگامی که می‌خواست به مکتب برود انفجار جان او را گرفت: «مکتب می‌رفت. دیروز که از خانه رفت، ساعت یک و بیست دقیقه بود؛ در انتحاری برابر شد. ما فکر کردیم که مکتب رفته‌است؛ ناوقت خبر شدیم که قربانی شده‌‎است.»

نوروز نظری، برادر هاشم نظری نیز گفت: «به تلفن هاشم زنگ زدم، اما تلفونش را کسی دیگر جواب داد. تیلفون خودرا در دُکان که در پیش خانه است مانده بود و خودش گفته بود که مکتب می‌رود. وقتی به خانه نیامد، به مکتب رفتیم؛ دیدم همه رخصت شده بودند و سپس از شفاخانه جسدش را پیدا کردیم.»

علی اکبر، دومین قربانی انفجار ماین در چهار قلعه وزیر آباد است. او که نان‌آور خانواده بود، هنگامی جان باخت که مشغول کار در بایسکل‌سازی‌‎اش بود.

محمد بصیر، مامای علی اکبر می‌گوید که او نامزد بود و قرار بود مراسم ازدواجش را به‌زودی برگزار کند: «بچۀ کلان خانواده بود. درس را تا صنف شش خوانده بود. از صبح تا شام فقط مصروف پیدا کردن یک لقمه نان بود.»

در همین حال، آمارهای کمیسیون مستقل حقوق‌بشر نیز نشان می‌دهند که نزدیک به ۳۰کودک در رویدادهای هراس‌افگنانۀ چهار روز گذشته جان باخته‌اند.

ذبیح‌الله فرهنگ، رییس نشرات کمیسیون مستقل حقوق‌بشر اظهار داشت: «ضرورت بسیار جدی است که باید آتش‌بس اعلام شود و سبب بیشتر نقض حقوق مردم افغانستان نشوند.»

یک گزارش سازمان ملل متحد که همین دیروز پخش شد، نشان می‌دهد که پس از گشایش مذاکرات میان افغانان هیچ کاهشی در تلفات غیرنظامیان در جنگ افغانستان به‌میان نیامده و از همین‌رو در نُه ماه گذشته نزدیک به شش‌هزار غیرنظامی در کشور کشته و زخمی شده‌اند.

تنها در پنج‌روز۵۸ غیرنظامی در ۴ ولایت در جنگ‌ها جان‌باخته‌اند

آمارهای کمیسیون مستقل حقوق‌بشر نیز نشان می‌دهند که نزدیک به ۳۰کودک در رویدادهای هراس‌افگنانۀ چهار روز گذشته جان باخته‌اند.

تصویر بندانگشتی

آمارهای طلوع‌نیوز نشان می‌دهند که تنها در پنج‌روز گذشته، ۵۸ غیرنظامی قربانی حمله‌های مسلحانه و انفجارها در چهار ولایت - کابل، غزنی، خوست و زابل - شده‌اند.

بربنیاد این آمارها، در این حمله‌های مسلحانه و انفجارها در این مدت ۱۴۳غیرنظامی هم زخمی شده‌اند.

هاشم نظری که دانش‌آموز صنف هفتم مکتب بود یکی از این قربانیان است. او در انفجار روز سه‌شنبه در چهار قلعۀ وزیر آباد در حوزۀ دهم جان باخت.

ناظر نظری، پدر هاشم نظری که با کراچی دستی در شهر کار می‌کند می‌گوید فرزندش هم مکتب می‌رفت و هم در یک دُکان بایسکل‌سازی کار می‌کرد اما  دیروز هنگامی که می‌خواست به مکتب برود انفجار جان او را گرفت: «مکتب می‌رفت. دیروز که از خانه رفت، ساعت یک و بیست دقیقه بود؛ در انتحاری برابر شد. ما فکر کردیم که مکتب رفته‌است؛ ناوقت خبر شدیم که قربانی شده‌‎است.»

نوروز نظری، برادر هاشم نظری نیز گفت: «به تلفن هاشم زنگ زدم، اما تلفونش را کسی دیگر جواب داد. تیلفون خودرا در دُکان که در پیش خانه است مانده بود و خودش گفته بود که مکتب می‌رود. وقتی به خانه نیامد، به مکتب رفتیم؛ دیدم همه رخصت شده بودند و سپس از شفاخانه جسدش را پیدا کردیم.»

علی اکبر، دومین قربانی انفجار ماین در چهار قلعه وزیر آباد است. او که نان‌آور خانواده بود، هنگامی جان باخت که مشغول کار در بایسکل‌سازی‌‎اش بود.

محمد بصیر، مامای علی اکبر می‌گوید که او نامزد بود و قرار بود مراسم ازدواجش را به‌زودی برگزار کند: «بچۀ کلان خانواده بود. درس را تا صنف شش خوانده بود. از صبح تا شام فقط مصروف پیدا کردن یک لقمه نان بود.»

در همین حال، آمارهای کمیسیون مستقل حقوق‌بشر نیز نشان می‌دهند که نزدیک به ۳۰کودک در رویدادهای هراس‌افگنانۀ چهار روز گذشته جان باخته‌اند.

ذبیح‌الله فرهنگ، رییس نشرات کمیسیون مستقل حقوق‌بشر اظهار داشت: «ضرورت بسیار جدی است که باید آتش‌بس اعلام شود و سبب بیشتر نقض حقوق مردم افغانستان نشوند.»

یک گزارش سازمان ملل متحد که همین دیروز پخش شد، نشان می‌دهد که پس از گشایش مذاکرات میان افغانان هیچ کاهشی در تلفات غیرنظامیان در جنگ افغانستان به‌میان نیامده و از همین‌رو در نُه ماه گذشته نزدیک به شش‌هزار غیرنظامی در کشور کشته و زخمی شده‌اند.

هم‌رسانی کنید