تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌های تند بر حمله بر بزرگترین نهاد تحصیلی افغانستان

حمله مرگبار مهاجمان بر بزرگترین نهاد تحصیلی افغانستان باواکنش های سخت در درون وبیرون رو به رو شده است.

معاون نخست رییس جمهور حمله بر دانشگاه کابل را ناکامی استخباراتی و فاجعه انسانی می داند و آنرا، به طالبان و همفکران آنان نسبت می دهد، اما طالبان دست داشتن شان در حمله بر دانشگاه کابل را رد کرده اند.

در همین حال سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا ، ناتو و نیز کمیسیون مستقل حقوق بشر می گویند که  حمله بر مراکز آموزشی هیچ توجیهی ندارد و باید خشونت ها کاهش یابند و آتش بس در افغانستان تامین گردد.

پس از حمله مهاجمان بر دانشگاه کابل بسیاری ازجاده های نزدیک  به این دانشگاه بسته شدند و مردم نیز سراسیمه ازمحل روی داد فرار نمودند.
شهروندان کشور حمله را بر دانشگاه کابل  توجیه نا پذیر می دانند.

در حدود نیم ساعت پس از حمله بر دانشگاه کابل سخنگوی طالبان دست شان در این رویداد را رد کرد. اما معاون نخست رییس با نسبت دادن این حمله به طالبان در تویتر خود نگاشت که، حمله بر دانشگاه کابل ناکامی استخباراتی و فاجهه انسانی است. 

امرالله صالح، معاون نخست رییس جمهور، گفت: «حمله بر پوهنتون کابل برای ما یک ناکامی استخباراتی و فاجعه انسانی است. این حمله گندیده گی وجدان طالب و همفکران او را نشان میدهد. این حمله امروز و هیچگاهی پس از امروز توجیه ندارد.»

رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی هم حمله بر دانشگاه کابل را جنایت جنگی و دشمنی با علم و دانش گفته اند.

صدیق صدیقی سخنگوی رییس جمهور حمله مهاجمان بر دانشگاه کابل را نکوهش می کند و می گوید که "تروریستان" پس از شکست در هلمند اکنون "دست‌پاچه شده‌ اند و مکان‌های اکادمیک را هدف قرار می‌دهند."

حمله بر دانشگاه کابل با واکنش های بیرونی نیز رو به رو شده است. از این میان نماینده غیرنظامی ناتو گفته است که، نسل جدید افغانستان باید احساس امنیت کنند و ناتو از جلوگیری خشونت پشتیبانی می کند.

استیفانو پونتیکورو، ارشد غیرنظامی ناتو، گفت: «حمله خونین امروزبه پوهنتون کابل را به شدت محکوم مینمایم. این دومین حمله به نهادهای آموزشی در کابل طی ده روز است. کودکان و جوانان افغان باید ازرفتن به نهادهای اموزشی احساس امنیت کنند. ناتو با قاطعیت همه تلاش ها برای جلوگیری از خشونت حمایت می کند.»

سازمان ملل هم خواستار متوقف شدن ادامه خشونت ها در افغانستان شده است.

در کمتر از ده روز اخیر این دومین بار است که مرکز های آموزشی آماج حمله های مرگباری قرار می گیرند. در حمله نزدیک به ده روز پیش بر مرکز آموزشی کوثر دانش درغرب پایتخت نیز سی تن جان باختند و در حدود هفتاد تن دیگر زخم برداشته اند.

واکنش‌های تند بر حمله بر بزرگترین نهاد تحصیلی افغانستان

سخنگوی وزارت امور داخله می گوید که در این حمله ۱۹ تن جان باختند و ۲۲ تن دیگر زخم برداشته اند. 

تصویر بندانگشتی

حمله مرگبار مهاجمان بر بزرگترین نهاد تحصیلی افغانستان باواکنش های سخت در درون وبیرون رو به رو شده است.

معاون نخست رییس جمهور حمله بر دانشگاه کابل را ناکامی استخباراتی و فاجعه انسانی می داند و آنرا، به طالبان و همفکران آنان نسبت می دهد، اما طالبان دست داشتن شان در حمله بر دانشگاه کابل را رد کرده اند.

در همین حال سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا ، ناتو و نیز کمیسیون مستقل حقوق بشر می گویند که  حمله بر مراکز آموزشی هیچ توجیهی ندارد و باید خشونت ها کاهش یابند و آتش بس در افغانستان تامین گردد.

پس از حمله مهاجمان بر دانشگاه کابل بسیاری ازجاده های نزدیک  به این دانشگاه بسته شدند و مردم نیز سراسیمه ازمحل روی داد فرار نمودند.
شهروندان کشور حمله را بر دانشگاه کابل  توجیه نا پذیر می دانند.

در حدود نیم ساعت پس از حمله بر دانشگاه کابل سخنگوی طالبان دست شان در این رویداد را رد کرد. اما معاون نخست رییس با نسبت دادن این حمله به طالبان در تویتر خود نگاشت که، حمله بر دانشگاه کابل ناکامی استخباراتی و فاجهه انسانی است. 

امرالله صالح، معاون نخست رییس جمهور، گفت: «حمله بر پوهنتون کابل برای ما یک ناکامی استخباراتی و فاجعه انسانی است. این حمله گندیده گی وجدان طالب و همفکران او را نشان میدهد. این حمله امروز و هیچگاهی پس از امروز توجیه ندارد.»

رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی هم حمله بر دانشگاه کابل را جنایت جنگی و دشمنی با علم و دانش گفته اند.

صدیق صدیقی سخنگوی رییس جمهور حمله مهاجمان بر دانشگاه کابل را نکوهش می کند و می گوید که "تروریستان" پس از شکست در هلمند اکنون "دست‌پاچه شده‌ اند و مکان‌های اکادمیک را هدف قرار می‌دهند."

حمله بر دانشگاه کابل با واکنش های بیرونی نیز رو به رو شده است. از این میان نماینده غیرنظامی ناتو گفته است که، نسل جدید افغانستان باید احساس امنیت کنند و ناتو از جلوگیری خشونت پشتیبانی می کند.

استیفانو پونتیکورو، ارشد غیرنظامی ناتو، گفت: «حمله خونین امروزبه پوهنتون کابل را به شدت محکوم مینمایم. این دومین حمله به نهادهای آموزشی در کابل طی ده روز است. کودکان و جوانان افغان باید ازرفتن به نهادهای اموزشی احساس امنیت کنند. ناتو با قاطعیت همه تلاش ها برای جلوگیری از خشونت حمایت می کند.»

سازمان ملل هم خواستار متوقف شدن ادامه خشونت ها در افغانستان شده است.

در کمتر از ده روز اخیر این دومین بار است که مرکز های آموزشی آماج حمله های مرگباری قرار می گیرند. در حمله نزدیک به ده روز پیش بر مرکز آموزشی کوثر دانش درغرب پایتخت نیز سی تن جان باختند و در حدود هفتاد تن دیگر زخم برداشته اند.

هم‌رسانی کنید