Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خلیل‌زاد حمله بر دانشگاه کابل را "وحشیانه" می‌داند

زلمی خلیل زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در صفحۀ تویترش حمله بر دانشگاه کابل را "وحشیانه" گفته‌است.

آقای خلیل می‌گوید که این حمله یک فرصت برای طالبان و دولت نیست تا در برابر همدیگر امتیازگیری کنند.

فرستاده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان می‌افزاید درحالی که گروه داعش ادعای گرفتن مسؤولیت این حمله را دارد، باید برای پاسخ به این گروه و هرگروه هراس افگن دیگر باید برای صلح، اتحاد به‌میان آید تا زمینۀ برای آتش‌بس و تسریع روند صلح فراهم گردد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در خبرنامه‌یی "عمیق‌ترین همدردی" خود را با خانواده‌های قربانیان حمله دانشگاه کابل ابراز کرده‌ گفته‌است که این دومین حمله بر دانشجویان در ده روز اخیر در کابل است.

او افزوده‌است که سازمان ملل در کنار مردم و حکومت افغانستان در حمایت از آرزوهای دیرینه آنها برای صلح می‌ایستد.

ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو نیز این حمله را "وحشیانه" خوانده‌است.

حمله بر دانشگاه کابل روز گذشته پس از حدود شش ساعت درگیری پایان که درنتیجه ۲۲ تن که بیشتر شان دانشجویان استند، جان باختند و ۲۲ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

این حمله ساعت یازده پیش از چاشت روز گذشته هنگامی آغاز شد که گروهی از مردان مسلح وارد دانشگاه شدند و دانشجویان را در صحن دانشگاه و در شماری از بخش‌های دیگر این دانشگاه، به گلوله بستند.

با رسیدن نیروهای امنیتی به محل، مهاجمان در برخی از ساختمان‌های دانشگاه جابه‌جا شدند و با این نیروها، به درگیری پرداختند.

بر بنیاد گفته‌های مقام‌ها، دانشگاه کابل حدود ۲۲ هزار دانشجو دارد، اما روز گذشته تنها ۸ هزار در این دانشگاه، حضور داشتند.

بیشتر قربانیان این حمله دانشجویان دانشکدۀ اداره و پالیسی استند.

در پی این حمله مرگ‌بار، حکومت روز سه‌شنبه را ماتم ملی اعلام کرد.

خلیل‌زاد حمله بر دانشگاه کابل را "وحشیانه" می‌داند

فرستاده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان می‌گوید که این حمله یک فرصت برای طالبان و دولت نیست تا در برابر همدیگر امتیازگیری کنند.

تصویر بندانگشتی

زلمی خلیل زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در صفحۀ تویترش حمله بر دانشگاه کابل را "وحشیانه" گفته‌است.

آقای خلیل می‌گوید که این حمله یک فرصت برای طالبان و دولت نیست تا در برابر همدیگر امتیازگیری کنند.

فرستاده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان می‌افزاید درحالی که گروه داعش ادعای گرفتن مسؤولیت این حمله را دارد، باید برای پاسخ به این گروه و هرگروه هراس افگن دیگر باید برای صلح، اتحاد به‌میان آید تا زمینۀ برای آتش‌بس و تسریع روند صلح فراهم گردد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در خبرنامه‌یی "عمیق‌ترین همدردی" خود را با خانواده‌های قربانیان حمله دانشگاه کابل ابراز کرده‌ گفته‌است که این دومین حمله بر دانشجویان در ده روز اخیر در کابل است.

او افزوده‌است که سازمان ملل در کنار مردم و حکومت افغانستان در حمایت از آرزوهای دیرینه آنها برای صلح می‌ایستد.

ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو نیز این حمله را "وحشیانه" خوانده‌است.

حمله بر دانشگاه کابل روز گذشته پس از حدود شش ساعت درگیری پایان که درنتیجه ۲۲ تن که بیشتر شان دانشجویان استند، جان باختند و ۲۲ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

این حمله ساعت یازده پیش از چاشت روز گذشته هنگامی آغاز شد که گروهی از مردان مسلح وارد دانشگاه شدند و دانشجویان را در صحن دانشگاه و در شماری از بخش‌های دیگر این دانشگاه، به گلوله بستند.

با رسیدن نیروهای امنیتی به محل، مهاجمان در برخی از ساختمان‌های دانشگاه جابه‌جا شدند و با این نیروها، به درگیری پرداختند.

بر بنیاد گفته‌های مقام‌ها، دانشگاه کابل حدود ۲۲ هزار دانشجو دارد، اما روز گذشته تنها ۸ هزار در این دانشگاه، حضور داشتند.

بیشتر قربانیان این حمله دانشجویان دانشکدۀ اداره و پالیسی استند.

در پی این حمله مرگ‌بار، حکومت روز سه‌شنبه را ماتم ملی اعلام کرد.

هم‌رسانی کنید