Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امرالله صالح طالبان را مسوول حمله بر دانشگاه کابل می‌داند

امرالله صالح، معاون نخست رییس جمهور، طالبان را مسوول حمله بر دانشگاه کابل می داند و می گوید که در این باره شواهد بسیار در دست دارد. 

او که در باره نشست روزانه اش با مقام های امنیتی در در صفحه معلومات داده است گفت که بربنیاد اطلاعات ریاست عمومی امنیت ملی و مسوولان دیگر امنیتی، جنگ افزارهای باقی مانده از مهاجمان  با آنچه که در عکس‌های اعلامیه جعلی داعش آمده است مطابقت ندارد.

آقای صالح می گوید که عکس کسانیکه در اعلامیه داعش نشر شده است با چهر هراس افگنانی که نابود شدند، شباهت ندارد و به گفته او بیرق طالبان یکی از اشیای دریافت شده از بکس مهاجمان است و نیز در دیوار اطاق مهاجمان "زنده باد طالبان" نوشته اند.

آقای صالح می‌گوید: «نوع عملکرد شان شباهت صد درصد با یک گروه جدید دارد که طالبان زیر اسم فاتح زواک در خوست ساخته اند که در چند عملیات تعدادی از اعضای این گروه جانی وخوناشام نابود شدند.»

به گفتۀ او، "برای اینکه ثابت سازیم این جنایت توسط طالب صورت گرفته است ده ها ثبوت سخت و نرم در اختیار داریم . اما بخاطر منصوب سازی جنایت دیروز به داعش فقط همان یک اعلامیه است که به هیچ صورت نمیتواند دست و وجدان طالب را ازین گناه تاریک و شنیع پاک سازد."

اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با رد این گفته‌های امرالله صالح می‌گوید که چنین صحنه سازی از سوی امرالله صالح برای بدنام کردن طالبان کار آسان است.

امرالله صالح طالبان را مسوول حمله بر دانشگاه کابل می‌داند

سخنگوی طالبان با رد این گفته‌های آقای صالح می‌گوید که این کار تلاشی برای بدنام سازی طالبان است.

Thumbnail

امرالله صالح، معاون نخست رییس جمهور، طالبان را مسوول حمله بر دانشگاه کابل می داند و می گوید که در این باره شواهد بسیار در دست دارد. 

او که در باره نشست روزانه اش با مقام های امنیتی در در صفحه معلومات داده است گفت که بربنیاد اطلاعات ریاست عمومی امنیت ملی و مسوولان دیگر امنیتی، جنگ افزارهای باقی مانده از مهاجمان  با آنچه که در عکس‌های اعلامیه جعلی داعش آمده است مطابقت ندارد.

آقای صالح می گوید که عکس کسانیکه در اعلامیه داعش نشر شده است با چهر هراس افگنانی که نابود شدند، شباهت ندارد و به گفته او بیرق طالبان یکی از اشیای دریافت شده از بکس مهاجمان است و نیز در دیوار اطاق مهاجمان "زنده باد طالبان" نوشته اند.

آقای صالح می‌گوید: «نوع عملکرد شان شباهت صد درصد با یک گروه جدید دارد که طالبان زیر اسم فاتح زواک در خوست ساخته اند که در چند عملیات تعدادی از اعضای این گروه جانی وخوناشام نابود شدند.»

به گفتۀ او، "برای اینکه ثابت سازیم این جنایت توسط طالب صورت گرفته است ده ها ثبوت سخت و نرم در اختیار داریم . اما بخاطر منصوب سازی جنایت دیروز به داعش فقط همان یک اعلامیه است که به هیچ صورت نمیتواند دست و وجدان طالب را ازین گناه تاریک و شنیع پاک سازد."

اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با رد این گفته‌های امرالله صالح می‌گوید که چنین صحنه سازی از سوی امرالله صالح برای بدنام کردن طالبان کار آسان است.

هم‌رسانی کنید