Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حمله بر دانشگاۀ کابل؛ خانواده‌های قربانیان: طراحان بازداشت شوند

در حالی‌که وزارت داخله از بازداشت ۱۳منسوب امنیتی به‌شمول آمر و مدیر حوزۀ سوم امنیتی کابل در پیوند به حملۀ مرگ‌بار روز دوشنبه بر دانشگاۀ کابل خبر می‌دهد، اما شماری از خانواده‌های قربانیان این حمله و نیز شماری از دانش‌جویان دانشگاۀ کابل خواهان بازداشت طراحان این حمله استند.

شماری از دانش‌جویان و خانواده‌های قربانیان کسانی را در داخل دانشگاه به همکاری با حمله‌کننده‌گان بر این دانشگاه متهم می‌سازند.

شماری از دانش‌جویان امروز در برابر ساختمان مرکز ملی آموزش‌های حقوقی - جایی که دو روز پیش ۱۸دانش‌جو در آن جان باختند - گرد آمده بودند و خواهان به کیفر رسانیدن طراحان این رویداد شدند.

در حملۀ روز دوشنبه بر دانشگاۀ کابل، ۲۲ تن جان باختند و در حدود ۴۰ تن دیگر زخمی شدند. بسیاری از قربانیان و زخمیان این رویداد دانش‌جویان و استادان دانشگاه بودند.

رووف عارف که ۲۳ سال داشت و اول نمرۀ صنف چهارم دانشکدۀ اداره و پالیسی عامۀ دانشگاۀ کابل بود، یکی از جان‌باخته‌گان این حمله است.

محمد عارف، پدر رووف عارف می‌گوید که وی از نظامیان در حال انتظار است و ماه‌هاست تنخوا نگرفته‌است، اما این فرزندش در یک نهاد خصوصی کار می‌کرد و تنها نان آور خانواده‌اش بود: «پسرم را انتحاری توته کرد؛ توته‌هایش را خانه آوردند. حالا من چه کنم؟ اداره [نهادهای امنیتی] را به دست کمپیوتر کارها دادند، چطور در پوهنتون انتحاری داخل نشود؟»

نزدیکان رووف، حکومت به ویژه مسؤولان نهادهای امنیتی را در تأمین امنیت مردم ناتوان می‌دانند.

محمد رفیق، مامای رووف عارف بیان داشت: «برایش دعوت نامه از جایی آمده بود، به مادرش گفت که نمی‌روم همین جا ماستری می‌خوانم، در این خاک کلان شده‌ام همین‌جا به مردم خدمت می‌کنم.»

حسنا یوسفی ۲۳ساله که دانش‌جوی سال چهارم دانشکدۀ اداره و پالیسی عامه بود نیز در این حمله جان باخت. نزدیکان حسنا یوسفی می‌گویند که او از دانش‌جویان ممتاز این دانشکده بود و سال‌ها در نهادهای آموزشی درس خوانده بود و همین‌طور چندین ستایش‌نامه از این نهادها داشت.

محمد عارف یوسفی، مامای حسنا یوسفی تصریح کرد: «ستون پنجمی در داخل دانشگاه بوده‌است و این ستون پنجم توانسته که تروریستان را کمک کند. و باید این پی‌گری شود و ریشه‌های آن در داخل دانشگاه پیدا شود.»

دو روز پس از حمله بر دانشگاه کابل، شماری از دانش‌جویانی که امروز به این دانشگاه آمده بودند گفتند با آن‌که ظاهرأ وضعیت به حالت عادی برگشته است اما هنوز درس‌ها آغاز نشده‌است.

وزارت داخله، پس از چاشت امروز اعلام کرد که ۱۳ تن از مسؤولان امنیتی را در پیوند به غفلت در تأمین دانشگاۀ کابل بازداشت و سارنوالی نظامی معرفی کرده‌است.

دو مهاجم انتحاری پیش از چاشت روز دوشنبه با وارد شدن به ساختمان مرکز ملی آموزش‌های حقوقی دانشگاۀ کابل وارد شدند و دانش‌جویان را با گلوله کشتند. در این حمله که شش ساعت ادامه یافت ۱۸دانش‌آموز، دو نظامی و یک غیرنظامی جان باختند.

حمله بر دانشگاۀ کابل؛ خانواده‌های قربانیان: طراحان بازداشت شوند

در حملۀ روز دوشنبه بر دانشگاۀ کابل، ۲۲ تن جان باختند و در حدود ۴۰ تن دیگر زخمی شدند. بسیاری از قربانیان و زخمیان این رویداد دانش‌جویان و استادان دانشگاه بودند.

تصویر بندانگشتی

در حالی‌که وزارت داخله از بازداشت ۱۳منسوب امنیتی به‌شمول آمر و مدیر حوزۀ سوم امنیتی کابل در پیوند به حملۀ مرگ‌بار روز دوشنبه بر دانشگاۀ کابل خبر می‌دهد، اما شماری از خانواده‌های قربانیان این حمله و نیز شماری از دانش‌جویان دانشگاۀ کابل خواهان بازداشت طراحان این حمله استند.

شماری از دانش‌جویان و خانواده‌های قربانیان کسانی را در داخل دانشگاه به همکاری با حمله‌کننده‌گان بر این دانشگاه متهم می‌سازند.

شماری از دانش‌جویان امروز در برابر ساختمان مرکز ملی آموزش‌های حقوقی - جایی که دو روز پیش ۱۸دانش‌جو در آن جان باختند - گرد آمده بودند و خواهان به کیفر رسانیدن طراحان این رویداد شدند.

در حملۀ روز دوشنبه بر دانشگاۀ کابل، ۲۲ تن جان باختند و در حدود ۴۰ تن دیگر زخمی شدند. بسیاری از قربانیان و زخمیان این رویداد دانش‌جویان و استادان دانشگاه بودند.

رووف عارف که ۲۳ سال داشت و اول نمرۀ صنف چهارم دانشکدۀ اداره و پالیسی عامۀ دانشگاۀ کابل بود، یکی از جان‌باخته‌گان این حمله است.

محمد عارف، پدر رووف عارف می‌گوید که وی از نظامیان در حال انتظار است و ماه‌هاست تنخوا نگرفته‌است، اما این فرزندش در یک نهاد خصوصی کار می‌کرد و تنها نان آور خانواده‌اش بود: «پسرم را انتحاری توته کرد؛ توته‌هایش را خانه آوردند. حالا من چه کنم؟ اداره [نهادهای امنیتی] را به دست کمپیوتر کارها دادند، چطور در پوهنتون انتحاری داخل نشود؟»

نزدیکان رووف، حکومت به ویژه مسؤولان نهادهای امنیتی را در تأمین امنیت مردم ناتوان می‌دانند.

محمد رفیق، مامای رووف عارف بیان داشت: «برایش دعوت نامه از جایی آمده بود، به مادرش گفت که نمی‌روم همین جا ماستری می‌خوانم، در این خاک کلان شده‌ام همین‌جا به مردم خدمت می‌کنم.»

حسنا یوسفی ۲۳ساله که دانش‌جوی سال چهارم دانشکدۀ اداره و پالیسی عامه بود نیز در این حمله جان باخت. نزدیکان حسنا یوسفی می‌گویند که او از دانش‌جویان ممتاز این دانشکده بود و سال‌ها در نهادهای آموزشی درس خوانده بود و همین‌طور چندین ستایش‌نامه از این نهادها داشت.

محمد عارف یوسفی، مامای حسنا یوسفی تصریح کرد: «ستون پنجمی در داخل دانشگاه بوده‌است و این ستون پنجم توانسته که تروریستان را کمک کند. و باید این پی‌گری شود و ریشه‌های آن در داخل دانشگاه پیدا شود.»

دو روز پس از حمله بر دانشگاه کابل، شماری از دانش‌جویانی که امروز به این دانشگاه آمده بودند گفتند با آن‌که ظاهرأ وضعیت به حالت عادی برگشته است اما هنوز درس‌ها آغاز نشده‌است.

وزارت داخله، پس از چاشت امروز اعلام کرد که ۱۳ تن از مسؤولان امنیتی را در پیوند به غفلت در تأمین دانشگاۀ کابل بازداشت و سارنوالی نظامی معرفی کرده‌است.

دو مهاجم انتحاری پیش از چاشت روز دوشنبه با وارد شدن به ساختمان مرکز ملی آموزش‌های حقوقی دانشگاۀ کابل وارد شدند و دانش‌جویان را با گلوله کشتند. در این حمله که شش ساعت ادامه یافت ۱۸دانش‌آموز، دو نظامی و یک غیرنظامی جان باختند.

هم‌رسانی کنید