Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

همدلی دانشجویان ایرانی با قربانیان حمله بر دانشگاه کابل

شماری از دانشجویان دانشگاه های ایران به یاد دانشجویان جان باخته رویداد مرگبار دانشگاه کابل به رسم غمشریکی شمع افروختند و از سومین روز جان باختن آنان یاد بود کردند.

این دانشجویان ایرانی با کنارهم قرار دادن پرچم های دوکشور، شعارهای همدردی وهمدلی را حمل کردند.

در رویداد مرگبار حمله بر دانشگاه کابل، بیش از بیست ودو تن که بیشتر شان دانشجویان دختر و پسر بودند جان باختند و درحدود چهل تن دیگر زخم برداشتند.

شهرداری تهران از بهر غم شریکی با قربانیان حمله بر دانشگاه کابل، برج آزادی را به رنگ پرچم افغانستان درآورد.

به گزارش رسانه های ایرانی، این برنامه با حضور عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در تهران و دکتر برزین ضرغامی رییس سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار شد.

رسانه های ایرانی گزارش می دهند که در این برنامه آقای لیوال گفت که "حادثه تروریستی دانشگاه کابل مردم منطقه و جهان را متاثر ساخت." 

در همین حال، هشتگ "جان پدر کاستی" از سوی کاربران شبکه های اجتماعی درایران به گونه گسترده کار گرفته شد تا همدردی شان را با مردم افغانستان ابراز کنند.

TOLOnews

شهرداری تهران برج آزادی را به رنگ پرچم افغانستان درآورد.

همدلی دانشجویان ایرانی با قربانیان حمله بر دانشگاه کابل

این دانشجویان ایرانی با کنارهم قرار دادن پرچم های دو کشور، شعارهای همدردی وهمدلی را حمل کردند.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانشجویان دانشگاه های ایران به یاد دانشجویان جان باخته رویداد مرگبار دانشگاه کابل به رسم غمشریکی شمع افروختند و از سومین روز جان باختن آنان یاد بود کردند.

این دانشجویان ایرانی با کنارهم قرار دادن پرچم های دوکشور، شعارهای همدردی وهمدلی را حمل کردند.

در رویداد مرگبار حمله بر دانشگاه کابل، بیش از بیست ودو تن که بیشتر شان دانشجویان دختر و پسر بودند جان باختند و درحدود چهل تن دیگر زخم برداشتند.

شهرداری تهران از بهر غم شریکی با قربانیان حمله بر دانشگاه کابل، برج آزادی را به رنگ پرچم افغانستان درآورد.

به گزارش رسانه های ایرانی، این برنامه با حضور عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در تهران و دکتر برزین ضرغامی رییس سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار شد.

رسانه های ایرانی گزارش می دهند که در این برنامه آقای لیوال گفت که "حادثه تروریستی دانشگاه کابل مردم منطقه و جهان را متاثر ساخت." 

در همین حال، هشتگ "جان پدر کاستی" از سوی کاربران شبکه های اجتماعی درایران به گونه گسترده کار گرفته شد تا همدردی شان را با مردم افغانستان ابراز کنند.

TOLOnews

شهرداری تهران برج آزادی را به رنگ پرچم افغانستان درآورد.

هم‌رسانی کنید