Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انفجار ماین مقناطیسی در کابل؛ چهار تن زخم برداشته‌اند

پولیس کابل در یک خبرنامه می‌گوید که بامداد امروز (چهارشنبه، ۵ قوس) در نتیجۀ انفجار یک ماین مقناطیسی در کابل، دو غیرنظامی و دو نظامی، زخم برداشته‌اند.

خبرنامه می‌افزاید که این رویداد حوالی ساعت ۰۷:۳۵دقیقۀ بامداد امروز در منطقۀ شهرک امنیت در مربوطات ناحیۀ دوازدهم شهر کابل هنگامی رخ داد که یک ماین مقناطیسی جاسازی شده در  یک موتر نظامی، انفجار کرد.

در خبرنامه دربارۀ این رویداد جزئیات بیشتر ارایه نشده‌است.

پولیس کابل همچنان در یک خبرنامه‌یی دیگر می‌گوید که حوالی ساعت ۰۶:۴۰ دقیقه بامداد امروز در منطقۀ پل وحدت در مربوطات ناحیۀ سوم یک حلقه ماین مقناطیسی در دروازۀ موسسۀ خیریۀ "گوارا" جا سازی شده بود که پیش از انفجار، از سوی نیروهای پولیس کابل کشف و خنثی شد.

انفجار ماین مقناطیسی در کابل؛ چهار تن زخم برداشته‌اند

پولیس کابل می‌گوید که این رویداد در منطقۀ شهرک امنیت در مربوطات ناحیۀ دوازدهم شهر کابل رخ داده‌است.

Thumbnail

پولیس کابل در یک خبرنامه می‌گوید که بامداد امروز (چهارشنبه، ۵ قوس) در نتیجۀ انفجار یک ماین مقناطیسی در کابل، دو غیرنظامی و دو نظامی، زخم برداشته‌اند.

خبرنامه می‌افزاید که این رویداد حوالی ساعت ۰۷:۳۵دقیقۀ بامداد امروز در منطقۀ شهرک امنیت در مربوطات ناحیۀ دوازدهم شهر کابل هنگامی رخ داد که یک ماین مقناطیسی جاسازی شده در  یک موتر نظامی، انفجار کرد.

در خبرنامه دربارۀ این رویداد جزئیات بیشتر ارایه نشده‌است.

پولیس کابل همچنان در یک خبرنامه‌یی دیگر می‌گوید که حوالی ساعت ۰۶:۴۰ دقیقه بامداد امروز در منطقۀ پل وحدت در مربوطات ناحیۀ سوم یک حلقه ماین مقناطیسی در دروازۀ موسسۀ خیریۀ "گوارا" جا سازی شده بود که پیش از انفجار، از سوی نیروهای پولیس کابل کشف و خنثی شد.

هم‌رسانی کنید