Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جایزۀ جهانی ارادت به هنر به یک هنرمند تیاتر در هرات رسید

سازمان جهانی هنر اعلام کرده‌است که جایزۀ جهانی «ارادت به هنر» سال ۲۰۲۰ میلادی را به‌مناسب روز جهانی منع خشونت در برابر زنان، به عبدالصبور حسینی، هنرمند تیاتر هرات اهدا کرده‌است.

این جایزه از سوی صد داور جهانی برای عبدالصبور داده شده‌است. از عبدالصبور همچون هنرمند آسیب‌پذیر تراجنسیتی کشور یاد شده‌است.

فریدون فکوری، مدیر تیاتر هرات گفت: «در سال‌های گذشته، حکومت به هنر ارزش قایل نشده‌است. پلان و یا برنامه‌یی برای ارتقا و یا توسعۀ هنر تیاتر و سینما و موسیقی روی دست نگرفته‌است.»

عبدالصبور حسینی از این‌که این جایزه را بدست آورده‌است خرسند است، اما می‌گوید که دید منفی جامعه در برابر او و آزار و اذیت برخی از مردان، اورا از زنده‌گی خسته ساخته است.

عبدالصبور حسینی ۶۵ سال دارد و در هرات زنده‌گی می‌کند: «جایزه‌یی که به من تعلق گرفته از آن خیلی خوشحالم. و از یک نظر دیگر خیلی متأسفم که چرا جامعۀ ما هنرمند را قدر نمی‌نهد.»

عبدالصبور می‌گوید که چند بار از سوی مردان ناشناس در شهر هرات لت و کوب شده‌‎است که در نتیجه بینایی یک چشم خودرا از دست داده‌است: «متاسفانه در محیط هرات که جامعۀ علم و فرهنگ است، چرا مردم از هنر برداشت بد می‌کنند؟»

عبدالصبور حسینی باشندۀ ولسوالی گذرۀ هرات است و شغل آموزگاری دارد. او می‌گوید که اسمش لیلی است اما همه اورا به نام عبدالصبور می‌شناسند.

تراجنسیتی‌ها به افرادی گفته می‌شود که جنسیت آن‌ها با جنسیتی که به هنگام تولد به آن‌ها نسبت داده شده‌است، متفاوت است.

جایزۀ جهانی ارادت به هنر به یک هنرمند تیاتر در هرات رسید

سازمان جهانی هنر که مقر آن در ترکیه است جایزۀ ارادت به هنر امسال را به عبدالصبور حسینی، یک هنرمند تراجنسیتی تیاتر در هرات داده‌است.

تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی هنر اعلام کرده‌است که جایزۀ جهانی «ارادت به هنر» سال ۲۰۲۰ میلادی را به‌مناسب روز جهانی منع خشونت در برابر زنان، به عبدالصبور حسینی، هنرمند تیاتر هرات اهدا کرده‌است.

این جایزه از سوی صد داور جهانی برای عبدالصبور داده شده‌است. از عبدالصبور همچون هنرمند آسیب‌پذیر تراجنسیتی کشور یاد شده‌است.

فریدون فکوری، مدیر تیاتر هرات گفت: «در سال‌های گذشته، حکومت به هنر ارزش قایل نشده‌است. پلان و یا برنامه‌یی برای ارتقا و یا توسعۀ هنر تیاتر و سینما و موسیقی روی دست نگرفته‌است.»

عبدالصبور حسینی از این‌که این جایزه را بدست آورده‌است خرسند است، اما می‌گوید که دید منفی جامعه در برابر او و آزار و اذیت برخی از مردان، اورا از زنده‌گی خسته ساخته است.

عبدالصبور حسینی ۶۵ سال دارد و در هرات زنده‌گی می‌کند: «جایزه‌یی که به من تعلق گرفته از آن خیلی خوشحالم. و از یک نظر دیگر خیلی متأسفم که چرا جامعۀ ما هنرمند را قدر نمی‌نهد.»

عبدالصبور می‌گوید که چند بار از سوی مردان ناشناس در شهر هرات لت و کوب شده‌‎است که در نتیجه بینایی یک چشم خودرا از دست داده‌است: «متاسفانه در محیط هرات که جامعۀ علم و فرهنگ است، چرا مردم از هنر برداشت بد می‌کنند؟»

عبدالصبور حسینی باشندۀ ولسوالی گذرۀ هرات است و شغل آموزگاری دارد. او می‌گوید که اسمش لیلی است اما همه اورا به نام عبدالصبور می‌شناسند.

تراجنسیتی‌ها به افرادی گفته می‌شود که جنسیت آن‌ها با جنسیتی که به هنگام تولد به آن‌ها نسبت داده شده‌است، متفاوت است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره