Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عضو هیئت مذاکره‌کننده: مذاکرات به مرحلۀ تازه وارد شده‌اند

فوزیه کوفی، یک عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در قطر، می‌گوید که مذاکرات آنان با هیئت طالبان به یک مرحله تازه وارد شده‌اند.

در حالی که ارگ ریاست‌جمهوری، مقدمۀ کار شیوۀ آغاز مذاکرات را نهایی نمی‌داند، اما بانو کوفی بی آن که از حل این معضل چیزی بگوید، از مرحلۀ تازۀ مذاکرات سخن می‌زند و از طالبان می‌خواهد که در این مرحله، انعطاف پذیر باشند.

اما منابع آگاه از مذاکرات صلح در قطر می‌گویند که حکومت افغانستان کار شیوۀ آغاز مذاکرات صلح را با طالبان، پیش ازنهایی شدن تشکیل شورای عالی مصالحه ملی نهایی نمی‌داند.

کارشیوه آغاز مذاکرات صلح ۲۱ ماده دارد که در این ماده‌ها موضوعاتی چون؛ نشست‌ها با تلاوت قران کریم آغاز شوند، در فرصت‌های نماز نشست‌ها متوقف شوند، راه حل‌های سنت و قرآن در موضوعات جنجالی در نظر گرفته شوند و در پایان نشست‌ها دعاییه بخوانش گرفته شوند.

هرچند دوطرف توافق شان را دربارۀ ۲۱ ماده نشان داده‌اند، اما جنجال اصلی در بیش از دوماه گذشته دربارۀ مقدمۀ این کار شیوه است.

فوزیه کوفی افزود: "امیدوار هستیم که در این مرحله جدید مذاکرات، گروه طالبان انعطاف بیشتر دربارۀ رسیده‌گی به خواست‌های مردم افغانستان نشان بدهند."

طالبان می‌گویند که در مقدمه این کارشیوه توافق امریکا با طالبان، فیصله‌های سازمان ملل دربارۀ صلح افغانستان، خواست‌های هیئت‌های مذاکره‌کننده همچون اصل پذیرفته شده‌است، اما حکومت افغانستان می‌گوید که مقدمۀ این کار شیوه نیاز به وضاحت‌های بیشتری دارد.

مولوی قلم الدین، رییس حزب حرکت انقلاب اسلامی افغانستان در این باره می‌گوید: "وقت ضایع می‌شود، اما صلح می‌آید و در این مدت مردمان زیادی زنده‌گی‌های شان را، از دست خواهند داد."

افراد نزدیک به حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین می‌گویند که رییس‌جمهور غنی در دیدار روز گذشته‌اش به سیاست‌گران کشور گفته‌است که کارشیوۀ آغاز مذاکرات صلح را پذیرفته‌است.

شهزاده مسعود، فعال سیاسی می‌گوید: "طرز العمل در اصول تأیید شده‌است و هیئت‌های دو طرف اعلام خواهند کرد."

اما ریاست جمهوری این گفته‌ها را نمی‌پذیرد.

آن گونه که از قطر خبر می‌رسد، پس از سفر معصوم ستانکزی به کابل، هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به طالبان گفته‌است که کار شیوۀ آغاز مذاکرات صلح پس از اعلام  تشکیل شورای عالی مصالحۀ ملی، نهایی خواهد شد.
قرار است که ناتو در نشست وزیران خارجه این پیمان به روز سه‌شنبه اوضاع افغانستان را به بررسی بگیرد.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو امروز می‌گوید: "تقریباً دو دهه آنجا یعنی افغانستان بوده‌ایم. این کشور راه طولانی را طی کرده‌است.اکنون گواۀ فرصتی تاریخی برای صلح هستیم. این فرصت شکننده‌است، اما باید از آن استفاده کنیم. به عنوان بخشی از روند صلح، ما حضور خود را تنظیم کرده‌ایم."

از سویی‌هم منابع آگاه از مذاکرات صلح در قطر می‌گویند که به تازه‌گی حکومت افغانستان خواسته‌است که موضع لویه‌جرگۀ مشورتی صلح نیز در کنار توافق دوحه میان امریکا و طالبان همچون یک اصل برای مذاکرات صلح دانسته شود - خواستی که از سوی طالبان پذیرفته نشده‌است.

عضو هیئت مذاکره‌کننده: مذاکرات به مرحلۀ تازه وارد شده‌اند

منابع می‌گویند که حکومت افغانستان کار شیوۀ آغاز مذاکرات صلح را با طالبان، پیش ازنهایی شدن تشکیل شورای عالی مصالحه ملی نهایی نمی‌داند.

تصویر بندانگشتی

فوزیه کوفی، یک عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در قطر، می‌گوید که مذاکرات آنان با هیئت طالبان به یک مرحله تازه وارد شده‌اند.

در حالی که ارگ ریاست‌جمهوری، مقدمۀ کار شیوۀ آغاز مذاکرات را نهایی نمی‌داند، اما بانو کوفی بی آن که از حل این معضل چیزی بگوید، از مرحلۀ تازۀ مذاکرات سخن می‌زند و از طالبان می‌خواهد که در این مرحله، انعطاف پذیر باشند.

اما منابع آگاه از مذاکرات صلح در قطر می‌گویند که حکومت افغانستان کار شیوۀ آغاز مذاکرات صلح را با طالبان، پیش ازنهایی شدن تشکیل شورای عالی مصالحه ملی نهایی نمی‌داند.

کارشیوه آغاز مذاکرات صلح ۲۱ ماده دارد که در این ماده‌ها موضوعاتی چون؛ نشست‌ها با تلاوت قران کریم آغاز شوند، در فرصت‌های نماز نشست‌ها متوقف شوند، راه حل‌های سنت و قرآن در موضوعات جنجالی در نظر گرفته شوند و در پایان نشست‌ها دعاییه بخوانش گرفته شوند.

هرچند دوطرف توافق شان را دربارۀ ۲۱ ماده نشان داده‌اند، اما جنجال اصلی در بیش از دوماه گذشته دربارۀ مقدمۀ این کار شیوه است.

فوزیه کوفی افزود: "امیدوار هستیم که در این مرحله جدید مذاکرات، گروه طالبان انعطاف بیشتر دربارۀ رسیده‌گی به خواست‌های مردم افغانستان نشان بدهند."

طالبان می‌گویند که در مقدمه این کارشیوه توافق امریکا با طالبان، فیصله‌های سازمان ملل دربارۀ صلح افغانستان، خواست‌های هیئت‌های مذاکره‌کننده همچون اصل پذیرفته شده‌است، اما حکومت افغانستان می‌گوید که مقدمۀ این کار شیوه نیاز به وضاحت‌های بیشتری دارد.

مولوی قلم الدین، رییس حزب حرکت انقلاب اسلامی افغانستان در این باره می‌گوید: "وقت ضایع می‌شود، اما صلح می‌آید و در این مدت مردمان زیادی زنده‌گی‌های شان را، از دست خواهند داد."

افراد نزدیک به حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین می‌گویند که رییس‌جمهور غنی در دیدار روز گذشته‌اش به سیاست‌گران کشور گفته‌است که کارشیوۀ آغاز مذاکرات صلح را پذیرفته‌است.

شهزاده مسعود، فعال سیاسی می‌گوید: "طرز العمل در اصول تأیید شده‌است و هیئت‌های دو طرف اعلام خواهند کرد."

اما ریاست جمهوری این گفته‌ها را نمی‌پذیرد.

آن گونه که از قطر خبر می‌رسد، پس از سفر معصوم ستانکزی به کابل، هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به طالبان گفته‌است که کار شیوۀ آغاز مذاکرات صلح پس از اعلام  تشکیل شورای عالی مصالحۀ ملی، نهایی خواهد شد.
قرار است که ناتو در نشست وزیران خارجه این پیمان به روز سه‌شنبه اوضاع افغانستان را به بررسی بگیرد.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو امروز می‌گوید: "تقریباً دو دهه آنجا یعنی افغانستان بوده‌ایم. این کشور راه طولانی را طی کرده‌است.اکنون گواۀ فرصتی تاریخی برای صلح هستیم. این فرصت شکننده‌است، اما باید از آن استفاده کنیم. به عنوان بخشی از روند صلح، ما حضور خود را تنظیم کرده‌ایم."

از سویی‌هم منابع آگاه از مذاکرات صلح در قطر می‌گویند که به تازه‌گی حکومت افغانستان خواسته‌است که موضع لویه‌جرگۀ مشورتی صلح نیز در کنار توافق دوحه میان امریکا و طالبان همچون یک اصل برای مذاکرات صلح دانسته شود - خواستی که از سوی طالبان پذیرفته نشده‌است.

هم‌رسانی کنید