تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ارگ و شورای مصالحه از نهایی‌شدن کارشیوۀ مذاکرات صلح استقبال کردند

ریاست‌جمهوری افغانستان از نهایی‌شدن کارشیوۀ مذاکرات صلح استقبال کرد.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور در تویتی در این باره نگاشته‌است: «این یک گام مهم دربارۀ آغاز مذاکرات بر سر موارد مهم به‌شمول آتش‌بس همه‌جانبه» است.

در همین حال، شورای عالی مصالحۀ ملی نیز در خبرنامه‌یی که فرستاده، ضمن استقبال از نهایی‌شدن کارشیوۀ مذاکرات صلح در دوحه، گفته‌است که توافق در این باره، زمینه را برای «پرداختن به مباحث اصلی و گفت‌وگو روی آجندای مذاکرات صلح را فراهم می‌سازد.»

این شورا می‌گوید توقع مردم این است که طرف‌ها از این فرصت برای ختم جنگ استفاده کنند.

هیئت‌های مذاکره کنندۀ صلح در دوحه، شام امروز اعلام کردند که دو طرف روی کارشیوۀ مذاکرات صلح به توافق رسیده‌اند و متن این کارشیوه را نهایی کرده‌اند. 

آن‌چه که زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان می‌گوید این کارشیوۀ سه صفحه‌یی، قانون و طرزالعمل مذاکرات را برای ترسیم نقشۀ راه و برقراری آتش‌بس همه‌شمول مشخص می‌سازد. 

بربنیاد سخن‌گویان هیئت‌های مذاکره کننده در دوحه، دو طرف امروز یک نشست مشترک نیز داشته‌اند؛ نشستی که در آن به کمیتۀ مشترک وظیفه سپرده شده‌است تا آجندای مذاکرات صلح را تعیین کند. 

سفارت امریکا در کابل نیز از نهایی‌شدن این کار شیوه استقبال کرده‌است و آن را یک پیشرفت خوب خوانده‌ است.

ارگ و شورای مصالحه از نهایی‌شدن کارشیوۀ مذاکرات صلح استقبال کردند

هیئت‌های مذاکره کنندۀ صلح در دوحه، شام امروز اعلام کردند که دو طرف روی کارشیوۀ مذاکرات صلح به توافق رسیده‌اند و متن این کارشیوه را نهایی کرده‌اند. 

تصویر بندانگشتی

ریاست‌جمهوری افغانستان از نهایی‌شدن کارشیوۀ مذاکرات صلح استقبال کرد.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور در تویتی در این باره نگاشته‌است: «این یک گام مهم دربارۀ آغاز مذاکرات بر سر موارد مهم به‌شمول آتش‌بس همه‌جانبه» است.

در همین حال، شورای عالی مصالحۀ ملی نیز در خبرنامه‌یی که فرستاده، ضمن استقبال از نهایی‌شدن کارشیوۀ مذاکرات صلح در دوحه، گفته‌است که توافق در این باره، زمینه را برای «پرداختن به مباحث اصلی و گفت‌وگو روی آجندای مذاکرات صلح را فراهم می‌سازد.»

این شورا می‌گوید توقع مردم این است که طرف‌ها از این فرصت برای ختم جنگ استفاده کنند.

هیئت‌های مذاکره کنندۀ صلح در دوحه، شام امروز اعلام کردند که دو طرف روی کارشیوۀ مذاکرات صلح به توافق رسیده‌اند و متن این کارشیوه را نهایی کرده‌اند. 

آن‌چه که زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان می‌گوید این کارشیوۀ سه صفحه‌یی، قانون و طرزالعمل مذاکرات را برای ترسیم نقشۀ راه و برقراری آتش‌بس همه‌شمول مشخص می‌سازد. 

بربنیاد سخن‌گویان هیئت‌های مذاکره کننده در دوحه، دو طرف امروز یک نشست مشترک نیز داشته‌اند؛ نشستی که در آن به کمیتۀ مشترک وظیفه سپرده شده‌است تا آجندای مذاکرات صلح را تعیین کند. 

سفارت امریکا در کابل نیز از نهایی‌شدن این کار شیوه استقبال کرده‌است و آن را یک پیشرفت خوب خوانده‌ است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره