تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

میلی: امریکا به موفقیت مختصری در جنگ افغانستان دست یافته‌است

جنرال مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده امریکا می‌پذیرد که واشنگتن پس از نزدیک به ۲۰ سال پیکار در افغانستان، به موفقیت مختصری در این جنگ دست یافته‌است.

جنرال میلی یک ارزیابی ناراحت کننده از جنگ نزدیک به ۲۰ ساله امریکا در افغانستان ارایه می‌کند.

با این هم، این بلند پایه ترین نظامی امریکایی تأکید می‌ورزد که واشنگتن می‌خواهد تا افغانستان باردیگر به سکوی حمله هراس‌افگنان، دیگر مبدل نشود.

این اظهارات درحالی صورت می‌گیرند که دانلد ترمپ رییس‌جمهور این کشور تصمیم گرفته‌است تا پانزده‌هم ماه آینده میلادی شمار نیروهای امریکایی را از ۴ هزار و ۵۰۰ به ۲ هزار و ۵۰۰ تن در افغانستان، کاهش دهد.

پیش از این، رسانه‌های امریکایی گزارش کرده‌اند که امریکا شماری از پایگاۀ بزرگ‌اش را در افغانستان بسته‌اند.

جنرال میلی افزود: "آنچه پس از آن اتفاق می‌افتد، این به‌عهده یک دولت تازۀ (امریکا) است که آن را در ۲۰ ماه جنوری سال آینده، خواهیم فهمید."

او تأکید کرد که نیروهای امریکایی به آموزش، مشوره‌دهی و مأموریت حمایتی‌اش به نیروهای امنیتی افغان، ادامه خواهد داد.

میلی: امریکا به موفقیت مختصری در جنگ افغانستان دست یافته‌است

جنرال میلی یک ارزیابی ناراحت کننده از جنگ نزدیک به ۲۰ ساله امریکا در افغانستان ارایه می‌کند.

Thumbnail

جنرال مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده امریکا می‌پذیرد که واشنگتن پس از نزدیک به ۲۰ سال پیکار در افغانستان، به موفقیت مختصری در این جنگ دست یافته‌است.

جنرال میلی یک ارزیابی ناراحت کننده از جنگ نزدیک به ۲۰ ساله امریکا در افغانستان ارایه می‌کند.

با این هم، این بلند پایه ترین نظامی امریکایی تأکید می‌ورزد که واشنگتن می‌خواهد تا افغانستان باردیگر به سکوی حمله هراس‌افگنان، دیگر مبدل نشود.

این اظهارات درحالی صورت می‌گیرند که دانلد ترمپ رییس‌جمهور این کشور تصمیم گرفته‌است تا پانزده‌هم ماه آینده میلادی شمار نیروهای امریکایی را از ۴ هزار و ۵۰۰ به ۲ هزار و ۵۰۰ تن در افغانستان، کاهش دهد.

پیش از این، رسانه‌های امریکایی گزارش کرده‌اند که امریکا شماری از پایگاۀ بزرگ‌اش را در افغانستان بسته‌اند.

جنرال میلی افزود: "آنچه پس از آن اتفاق می‌افتد، این به‌عهده یک دولت تازۀ (امریکا) است که آن را در ۲۰ ماه جنوری سال آینده، خواهیم فهمید."

او تأکید کرد که نیروهای امریکایی به آموزش، مشوره‌دهی و مأموریت حمایتی‌اش به نیروهای امنیتی افغان، ادامه خواهد داد.

هم‌رسانی کنید