تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مذاکرات دوحه؛ رآی‌زنی‌ها دربارۀ آجندای مذاکرت صلح آغاز شده‌اند

هیئت‌ جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید که رأی‌زنی‌ها دربارۀ آجندای مذاکرات صلح آغاز شده‌اند و قرار است کمیته‌های کاری هر دو هیئت به روز شنبه نشستی را دربارۀ مشخص شدن آجندای مذاکرات صلح برگزار کنند.

شام روز گذشته، سخن‌گویان هیئت‌های مذاکره کننده در دوحه اعلام کردند که دو طرف روی کارشیوۀ مذاکرات صلح توافق کرده‌اند و کمیتۀ مشترکی را برای مشخص کردن آجندای مذاکرات صلح ایجاد کرده‌اند.

این کمیته‌ها برنامه‌هایی را مشخص خواهند ساخت که دو طرف در مذاکرات صلح دربارۀ آن گفت‌وگو می‌کنند.

حبیبه سرابی، عضو هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان گفت: «این گروۀ کوچک [کمیتۀ کاری] به روز شنبه روی عناوین و آجندا بحث خواهند کرد و آتش‌بس یکی از موضوعات مهمی خواهد بود که ما در آجندا آن را می‌گماریم.»

فیض محمد زلاند، استاد دانشگاه نیز اظهار داشت: «رهایی زندانیان طالبان، بیرون شدن [نام‌های اعضای طالبان] از لیست سیاه و کاهش خشونت‌ها بحث خواهند شد.»

منابعی در قطر می‌گویند که هیئت‌های مذاکره کننده توافق‌نامۀ امریکا با طالبان، خواست مردم افغانستان، توافق‌های هردو هیئت مذاکره کننده و فیصله‌های سازمان ملل متحد را دربارۀ افغانستان همچون بنیاد مذاکرات صلح تأیید کرده‌اند.

اختلاف اصلی که هشتاد روز مذاکرات در دوحه را به درازا کشاند، همین موضوع اساس قراردادن مذاکرات صلح بود که طالبان اصرار داشتند باید توافق این گروه با امریکا باشد.

ادریس رحمانی، پژوهشگر مسایل افغانستان در واشنگتن اظهار داشت: «مهم‌ترین نکته این است که هر دو طرف باید روی آن بحث کنند این است که هر دو طرف تمایل نشان بدهند که برای تشریک در قدرت آماده هستیم.»

مزید بر رییس‌جمهور و رییس شورای عالی مصالحۀ ملی افغانستان، ایالات متحده امریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیۀ اروپا، ناتو، کانادا، بریتانیا، قطر و پاکستان از توافق بدست آمده میان هیئت‌های مذاکره کننده در دوحه استقبال کرده‌اند.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در این باره گفت: «مهم این است که این یک گام نخست است. این نخستین باری است که طالبان و حکومت افغانستان می‌توانند سندی را امضا کنند که دربارۀ چارچوب، روش‌های مذاکره، پرداختن به یک راه حل مسالمت‌آمیز درازمدت و چگونگی دستیابی به صلح در افغانستان است. البته به‌حیث نخستین گام، توافق دربارۀ آتش‌بس جامع مهم است.»

اکنون خواست حکومت افغانستان و جامعۀ جهانی از طالبان این است که همزمان با آغاز مذاکرات صلح، این گروه خشونت‌ها را به‌گونۀ جدی کاهش دهند و یا هم به یک آتش‌بس تن بدهند. اما گروۀ طالبان می‌گوید که با آغاز مذاکرات صلح انتظار دارند که زندانیان باقی‌ماندۀ این گروه از بند آزاد شوند و نام‌های مقام‌ها و رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد بیرون کشیده شوند.

مذاکرات دوحه؛ رآی‌زنی‌ها دربارۀ آجندای مذاکرت صلح آغاز شده‌اند

این کمیته‌ها برنامه‌هایی را مشخص خواهند ساخت که دو طرف در مذاکرات صلح دربارۀ آن گفت‌وگو می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

هیئت‌ جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید که رأی‌زنی‌ها دربارۀ آجندای مذاکرات صلح آغاز شده‌اند و قرار است کمیته‌های کاری هر دو هیئت به روز شنبه نشستی را دربارۀ مشخص شدن آجندای مذاکرات صلح برگزار کنند.

شام روز گذشته، سخن‌گویان هیئت‌های مذاکره کننده در دوحه اعلام کردند که دو طرف روی کارشیوۀ مذاکرات صلح توافق کرده‌اند و کمیتۀ مشترکی را برای مشخص کردن آجندای مذاکرات صلح ایجاد کرده‌اند.

این کمیته‌ها برنامه‌هایی را مشخص خواهند ساخت که دو طرف در مذاکرات صلح دربارۀ آن گفت‌وگو می‌کنند.

حبیبه سرابی، عضو هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان گفت: «این گروۀ کوچک [کمیتۀ کاری] به روز شنبه روی عناوین و آجندا بحث خواهند کرد و آتش‌بس یکی از موضوعات مهمی خواهد بود که ما در آجندا آن را می‌گماریم.»

فیض محمد زلاند، استاد دانشگاه نیز اظهار داشت: «رهایی زندانیان طالبان، بیرون شدن [نام‌های اعضای طالبان] از لیست سیاه و کاهش خشونت‌ها بحث خواهند شد.»

منابعی در قطر می‌گویند که هیئت‌های مذاکره کننده توافق‌نامۀ امریکا با طالبان، خواست مردم افغانستان، توافق‌های هردو هیئت مذاکره کننده و فیصله‌های سازمان ملل متحد را دربارۀ افغانستان همچون بنیاد مذاکرات صلح تأیید کرده‌اند.

اختلاف اصلی که هشتاد روز مذاکرات در دوحه را به درازا کشاند، همین موضوع اساس قراردادن مذاکرات صلح بود که طالبان اصرار داشتند باید توافق این گروه با امریکا باشد.

ادریس رحمانی، پژوهشگر مسایل افغانستان در واشنگتن اظهار داشت: «مهم‌ترین نکته این است که هر دو طرف باید روی آن بحث کنند این است که هر دو طرف تمایل نشان بدهند که برای تشریک در قدرت آماده هستیم.»

مزید بر رییس‌جمهور و رییس شورای عالی مصالحۀ ملی افغانستان، ایالات متحده امریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیۀ اروپا، ناتو، کانادا، بریتانیا، قطر و پاکستان از توافق بدست آمده میان هیئت‌های مذاکره کننده در دوحه استقبال کرده‌اند.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در این باره گفت: «مهم این است که این یک گام نخست است. این نخستین باری است که طالبان و حکومت افغانستان می‌توانند سندی را امضا کنند که دربارۀ چارچوب، روش‌های مذاکره، پرداختن به یک راه حل مسالمت‌آمیز درازمدت و چگونگی دستیابی به صلح در افغانستان است. البته به‌حیث نخستین گام، توافق دربارۀ آتش‌بس جامع مهم است.»

اکنون خواست حکومت افغانستان و جامعۀ جهانی از طالبان این است که همزمان با آغاز مذاکرات صلح، این گروه خشونت‌ها را به‌گونۀ جدی کاهش دهند و یا هم به یک آتش‌بس تن بدهند. اما گروۀ طالبان می‌گوید که با آغاز مذاکرات صلح انتظار دارند که زندانیان باقی‌ماندۀ این گروه از بند آزاد شوند و نام‌های مقام‌ها و رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد بیرون کشیده شوند.

هم‌رسانی کنید