تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سهیلا صدیق نخستین جنرال زن در کشور درگذشت

سهیلا صدیق، نخستین جنرال زن و از پزشکان پرآوازۀ کشور که نزدیک به چهل سال عمرش را در شفاخانۀ سردار محمد داوود در کابل کار کرده بود، صبح امروز جمعه در شفاخانه یی در کابل درگذشت.

او از چندی به این سو، به بیماری آلزایمر گرفتار بود.

سهیلا صدیق، ۷۲ ساله بود و در شهر کهنه کابل به دنیا آمده بود. 

او در سال ۱۳۴۵هجری خورشیدی که دانش‌جوی دانشگاه طب کابل بود برای ادامۀ تحصیلات به روسیه رفت و سند دکترا را از آنجا به دست آورد.

او پس از آن در شفاخانه سردار محمد داوود آغاز به کار کرد. از داکتر سهیلا همچون جراح شایسته یاد شده‌است. خانم صدیق، از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۴ میلادی وزیر صحت‌عامه نیز بود.

سهیلا صدیق، ازدواج نکرده‌ بود.

سهیلا صدیق نخستین جنرال زن در کشور درگذشت

سهیلا صدیق از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۴ میلادی وزیر صحت‌عامه افغانستان بود.

Thumbnail

سهیلا صدیق، نخستین جنرال زن و از پزشکان پرآوازۀ کشور که نزدیک به چهل سال عمرش را در شفاخانۀ سردار محمد داوود در کابل کار کرده بود، صبح امروز جمعه در شفاخانه یی در کابل درگذشت.

او از چندی به این سو، به بیماری آلزایمر گرفتار بود.

سهیلا صدیق، ۷۲ ساله بود و در شهر کهنه کابل به دنیا آمده بود. 

او در سال ۱۳۴۵هجری خورشیدی که دانش‌جوی دانشگاه طب کابل بود برای ادامۀ تحصیلات به روسیه رفت و سند دکترا را از آنجا به دست آورد.

او پس از آن در شفاخانه سردار محمد داوود آغاز به کار کرد. از داکتر سهیلا همچون جراح شایسته یاد شده‌است. خانم صدیق، از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۴ میلادی وزیر صحت‌عامه نیز بود.

سهیلا صدیق، ازدواج نکرده‌ بود.

هم‌رسانی کنید