تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آلمان روند اخراج پناهجویان افغان را از سر گرفت

خبرگزاری آلمان گزارش کرده‌است که حکومت این کشور روند اخراج پناهجویان افغان از این کشور را از سر گرفته‌است.

این روند از نُه ماه به این‌سو متوقف بود.

بر بنیاد این گزارش، قرار است امروز گروه دیگری از پناهجویان افغان از این کشور اخراج شوند.

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان افغانستان نیز به خبرگزاری آلمان گفته‌است که پس از توقف اخراج‌ها به علت ویروس کرونا، بار دیگر کشورهای اروپایی اخراج پناهجویان رد شده را، از سر می‌گیرند.

روز چهارشنبه، یک هواپیما با یازده پناهجوی افغان از اتریش و بلغاریا، به کابل رسیده‎است.

گفته می‌شود که فعالان جامعۀ مدنی از اخراج پناهجویان از کشور سویدن به افغانستان، جلوگیری کرده‌اند.

کلودیا روت، سیاستمدار حزب سبزهای آلمان و معاون رییس پارلمان فدرال نیز ابراز نگرانی از اخراج پناهجویان، می گوید: "حملات تروریستی، حملات و کشتارهایی که در افغانستان هر روز رخ می‌دهند، اخراج‌ها به این کشور را ممنوع می‌کند. در آنجا خطر برای جان و زنده‌گی وجود دارد."

آخرین اخراج گروهی پناهجویانی از آلمان به افغانستان در ماه مارچ، صورت گرفته بود.

آلمان روند اخراج پناهجویان افغان را از سر گرفت

قرار است امروز گروه دیگری از پناهجویان افغان از این کشور اخراج شوند.

Thumbnail

خبرگزاری آلمان گزارش کرده‌است که حکومت این کشور روند اخراج پناهجویان افغان از این کشور را از سر گرفته‌است.

این روند از نُه ماه به این‌سو متوقف بود.

بر بنیاد این گزارش، قرار است امروز گروه دیگری از پناهجویان افغان از این کشور اخراج شوند.

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان افغانستان نیز به خبرگزاری آلمان گفته‌است که پس از توقف اخراج‌ها به علت ویروس کرونا، بار دیگر کشورهای اروپایی اخراج پناهجویان رد شده را، از سر می‌گیرند.

روز چهارشنبه، یک هواپیما با یازده پناهجوی افغان از اتریش و بلغاریا، به کابل رسیده‎است.

گفته می‌شود که فعالان جامعۀ مدنی از اخراج پناهجویان از کشور سویدن به افغانستان، جلوگیری کرده‌اند.

کلودیا روت، سیاستمدار حزب سبزهای آلمان و معاون رییس پارلمان فدرال نیز ابراز نگرانی از اخراج پناهجویان، می گوید: "حملات تروریستی، حملات و کشتارهایی که در افغانستان هر روز رخ می‌دهند، اخراج‌ها به این کشور را ممنوع می‌کند. در آنجا خطر برای جان و زنده‌گی وجود دارد."

آخرین اخراج گروهی پناهجویانی از آلمان به افغانستان در ماه مارچ، صورت گرفته بود.

هم‌رسانی کنید