Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عبدالله عبدالله در ادامه سفرهای منطقه‌یی‌اش به تاجیکستان رفت

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی در ادامۀ سفرهای منطقه‌یی‌اش، بامداد امروز (دوشنبه، ۱ جدی) به تاجیکستان رفت.

در یک خبرنامۀ سپیدار آمده‌است که قرار است در این سفر دو روزه به شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، عبدالله عبدالله با امام‌علی رحمان، رییس‌جمهور، قاهر رسول‌زاده، نخست وزیر، محمدطاهر ذاکرزاده، رییس مجلس نماینده‌گان و دیگر مقام‌های این کشور، دیدار و گفت‌وگو کند.

خبرنامه می‌افزاید که در این سفر، دربارۀ روند صلح افغانستان و چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو در این زمینه بحث و گفت‌وگو خواهد شد.

گفت‌وگوهای صلح افغانستان

شورای عالی مصالحۀ ملی روز گذشته گفت که فشردۀ پنج‌روز رأی‌زنی‌های هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان همین بوده‌است که دور دوم مذاکرات باید پیش از زمان تعیین شده آن آغاز شوند.

این هیئت و شورای عالی مصالحۀ ملی تاکنون تاریخ دقیقی را برای آغاز این مذاکرات مشخص نکرده‌اند؛ اما بربنیاد فیصلۀ هیئت‌های مذاکره‌کننده در دوحه قرار است این مذاکرات در شانزدهم ماه جدی آغاز شوند.

هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان پس از برگشت از دوحه، تاکنون یک بار با رییس‌جمهور و دوبار با عبدالله عبدالله، دیدار کرده‌اند. قرار است این در روزهای آینده با اعضای شورای ملی، کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی و شهروندان افغانستان نیز رأی‌زنی کند.

با این همه، شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که تصمیم نهایی این شورا، برگزاری مذاکرات دور دوم در زمان معین آن است.

به تازه‌گی خبرگزاری رویترز از زبان منابع طالبان در قطر گزارش داده‌است که قرار است اعضای دفتر طالبان در قطر با برخی از اعضای رهبری این گروه در پاکستان نیز دیداری داشته باشند.

منابع طالبان به رویترز گفته‌اند که در این دیدار، اعضای دفتر طالبان در قطر به نظامیان این گروه نگرانی‌های شان را دربارۀ افزایش خشونت‌ها ابراز خواهند کرد.

شماری از اعضای دفتر طالبان در قطر، پس از توقف مذاکرات صلح به پاکستان رفتند. آن‌ها با نخست‌وزیر و شماری دیگر از مقام‌های پاکستانی دیدارهایی داشته‌اند.

عبدالله عبدالله در ادامه سفرهای منطقه‌یی‌اش به تاجیکستان رفت

دفتر آقای عبدالله عبدالله می‌گوید که در این سفر، دربارۀ روند صلح افغانستان و چالش‌ها و فرصت‌های در زمینۀ گفت‌وگوهای صلح افغانستان، بحث و گفت‌وگو خواهد شد.

Thumbnail

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی در ادامۀ سفرهای منطقه‌یی‌اش، بامداد امروز (دوشنبه، ۱ جدی) به تاجیکستان رفت.

در یک خبرنامۀ سپیدار آمده‌است که قرار است در این سفر دو روزه به شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، عبدالله عبدالله با امام‌علی رحمان، رییس‌جمهور، قاهر رسول‌زاده، نخست وزیر، محمدطاهر ذاکرزاده، رییس مجلس نماینده‌گان و دیگر مقام‌های این کشور، دیدار و گفت‌وگو کند.

خبرنامه می‌افزاید که در این سفر، دربارۀ روند صلح افغانستان و چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو در این زمینه بحث و گفت‌وگو خواهد شد.

گفت‌وگوهای صلح افغانستان

شورای عالی مصالحۀ ملی روز گذشته گفت که فشردۀ پنج‌روز رأی‌زنی‌های هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان همین بوده‌است که دور دوم مذاکرات باید پیش از زمان تعیین شده آن آغاز شوند.

این هیئت و شورای عالی مصالحۀ ملی تاکنون تاریخ دقیقی را برای آغاز این مذاکرات مشخص نکرده‌اند؛ اما بربنیاد فیصلۀ هیئت‌های مذاکره‌کننده در دوحه قرار است این مذاکرات در شانزدهم ماه جدی آغاز شوند.

هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان پس از برگشت از دوحه، تاکنون یک بار با رییس‌جمهور و دوبار با عبدالله عبدالله، دیدار کرده‌اند. قرار است این در روزهای آینده با اعضای شورای ملی، کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی و شهروندان افغانستان نیز رأی‌زنی کند.

با این همه، شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که تصمیم نهایی این شورا، برگزاری مذاکرات دور دوم در زمان معین آن است.

به تازه‌گی خبرگزاری رویترز از زبان منابع طالبان در قطر گزارش داده‌است که قرار است اعضای دفتر طالبان در قطر با برخی از اعضای رهبری این گروه در پاکستان نیز دیداری داشته باشند.

منابع طالبان به رویترز گفته‌اند که در این دیدار، اعضای دفتر طالبان در قطر به نظامیان این گروه نگرانی‌های شان را دربارۀ افزایش خشونت‌ها ابراز خواهند کرد.

شماری از اعضای دفتر طالبان در قطر، پس از توقف مذاکرات صلح به پاکستان رفتند. آن‌ها با نخست‌وزیر و شماری دیگر از مقام‌های پاکستانی دیدارهایی داشته‌اند.

هم‌رسانی کنید