Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت خارجه: حضور طالبان در پاکستان تلاش‌های صلح را متأثر می‌سازد

وزارت امور خارجه می گوید که حضور علنی و فعالیت شورشیان افغان و رهبران آنان در پاکستان، نقض آشکار حاکمیت ملی افغانستان است. 

وزارت خارجه در واکنش در برابر تصویرهایی که از جریان دیدار ملا برادر، معاون رهبر طالبان با جنگجویان این گروه در پاکستان پخش شده اند، می گویند که حضور طالبان در پاکستان، سبب ادامه بحران و بی ثباتی در منطقه می شود و تامین صلح پایدار را در کشور با چالش جدی رو به رو می سازد. 

وزارت خارجه از پاکستان می خواهد که نگذارد شورشیان از قلمرو این کشور استفاده کنند و تاکید می ورزد که بسته شدن پناه گاه های شورشیان و هراس افگنان در حل مسالمت آمیز بحران افغانستان، حیاتی است. 

اما طالبان در واکنش در برابر جنجالی شدن دیدار ملا برادر با اعضای طالبان در پاکستان، می گویند که ملا برادر با بیماران و مهاجران افغان در این کشور دیدار کرده بود.

سفر ملا برادر به پاکستان 

ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی گروه طالبان هفته پیش با اعضای مذاکره کننده این گروه به پاکستان رفت. 

ملا برادر در تصویری که در شبکه های اجتماعی نشر شد با خطاب به گروهی از اعضای این گروه گفت که تمامی فیصله‌ها را در مذاکرات صلح پس از شریک ساختن با رهبری و شورای علمای این گروه در پاکستان نهایی می سازند.

او این گفته‌ها را در دیدار با زخمیان این گروه در شهر کراچی پاکستان ابراز کرد و نیز تاکید کرد که رهبری طالبان در پاکستان حضور دارد

به تازه گی منابع نزدیک به طالبان گفته اند که یک هیات طالبان به رهبری ملاعبدالغنی برادر که از قطر به پاکستان رفته است دردیدار با فرمانده‌هان جنگی طالبان، در بارۀ کاهش خشونت‌ها گفت‎وگو کرده‌است.

بر بنیاد گزارش ها ملا برادر به زخمیان طالبان در شهر کراچی پاکستان سخنرانی کرده است.

ملا برادر در جمع هواداران این گروه در کراچی گفته‌است: «اینجا اگر چه هر چیزی بر ما گذشته است، اما باز هم مجبور هستیم که بیایم چرا که در این جا افراد معدودی نیستند، در این جا تمام رهبری ما و شما قرار دارند.»

این مقام طالبان به هواداران اش اطمینان داده است که مذاکرات صلح در مشوره با رهبری این گروه به پیش برده می شود.

وزارت خارجه: حضور طالبان در پاکستان تلاش‌های صلح را متأثر می‌سازد

وزارت امور خارجه افغانستان از پاکستان خواسته است که نگذارد شورشیان از قلمرو این کشور استفاده کنند.

Thumbnail

وزارت امور خارجه می گوید که حضور علنی و فعالیت شورشیان افغان و رهبران آنان در پاکستان، نقض آشکار حاکمیت ملی افغانستان است. 

وزارت خارجه در واکنش در برابر تصویرهایی که از جریان دیدار ملا برادر، معاون رهبر طالبان با جنگجویان این گروه در پاکستان پخش شده اند، می گویند که حضور طالبان در پاکستان، سبب ادامه بحران و بی ثباتی در منطقه می شود و تامین صلح پایدار را در کشور با چالش جدی رو به رو می سازد. 

وزارت خارجه از پاکستان می خواهد که نگذارد شورشیان از قلمرو این کشور استفاده کنند و تاکید می ورزد که بسته شدن پناه گاه های شورشیان و هراس افگنان در حل مسالمت آمیز بحران افغانستان، حیاتی است. 

اما طالبان در واکنش در برابر جنجالی شدن دیدار ملا برادر با اعضای طالبان در پاکستان، می گویند که ملا برادر با بیماران و مهاجران افغان در این کشور دیدار کرده بود.

سفر ملا برادر به پاکستان 

ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی گروه طالبان هفته پیش با اعضای مذاکره کننده این گروه به پاکستان رفت. 

ملا برادر در تصویری که در شبکه های اجتماعی نشر شد با خطاب به گروهی از اعضای این گروه گفت که تمامی فیصله‌ها را در مذاکرات صلح پس از شریک ساختن با رهبری و شورای علمای این گروه در پاکستان نهایی می سازند.

او این گفته‌ها را در دیدار با زخمیان این گروه در شهر کراچی پاکستان ابراز کرد و نیز تاکید کرد که رهبری طالبان در پاکستان حضور دارد

به تازه گی منابع نزدیک به طالبان گفته اند که یک هیات طالبان به رهبری ملاعبدالغنی برادر که از قطر به پاکستان رفته است دردیدار با فرمانده‌هان جنگی طالبان، در بارۀ کاهش خشونت‌ها گفت‎وگو کرده‌است.

بر بنیاد گزارش ها ملا برادر به زخمیان طالبان در شهر کراچی پاکستان سخنرانی کرده است.

ملا برادر در جمع هواداران این گروه در کراچی گفته‌است: «اینجا اگر چه هر چیزی بر ما گذشته است، اما باز هم مجبور هستیم که بیایم چرا که در این جا افراد معدودی نیستند، در این جا تمام رهبری ما و شما قرار دارند.»

این مقام طالبان به هواداران اش اطمینان داده است که مذاکرات صلح در مشوره با رهبری این گروه به پیش برده می شود.

هم‌رسانی کنید