تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رقابت مدلینگ در کابل؛ دختران و پسرانی‌که می‌خواهند مدل سال شوند

در حدود شصت دختر و پسر مُدل در کابل، در رقابتی زیر نام «آقا و بانوی زیبای سال ۲۰۲۰» شرکت کرده‌اند.

برگزارکننده‌گان این برنامه می‌گویند که می‌خواهند با شناسایی مُدل‌های تازه، آنان را به شرکت‌ها و نهادهایی معرفی کنند که برای برنامه‌های تبلیغاتی شان، در جستجوی مدل استند. 

حامد ولی، از برگزارکننده‌گان این رقابت گفت: «از بین شصت نفر ما بیست بهترین را انتخابات می‌کنیم و از بین بیست بهترین، ده بهترین را انتخاب می‌کنیم و از بین ده بهترین، دو تایتل اصلی ما که آقای زیبایی سال دوهزار و بیست است و بانوی زیبایی سال دوهزار و بیست است.»

افراسیاب عرب‌زاده، از برگزارکننده‌گان دیگر این رقابت نیز افزود: «جوانان خوش‌چهره و جذاب را بیاوریم جذب بکنیم، ترین‌شان بکنیم (آموزش بدهیم) و بعد از آن به شکل مسلکی، تقدیم بکنیم به بازار تجارتی یعنی اعلانات، سریال و فلم‌های افغانستان.»

برگزارکننده‌گان این برنامۀ رقابتی، تأکید می‌ورزند که شرکت‌کننده‌گان این برنامه پس از آشنایی با نهادها و شرکت‌های دیگر، می‌توانند با حضور در برنامه‌های تبلیغاتی آنان، آیندۀ کاری خوبی داشته باشند.

رقابت مدلینگ در کابل؛ دختران و پسرانی‌که می‌خواهند مدل سال شوند

برگزارکننده‌گان این برنامۀ رقابتی، تأکید می‌ورزند که شرکت‌کننده‌گان این برنامه پس از آشنایی با نهادها و شرکت‌های دیگر، می‌توانند با حضور در برنامه‌های تبلیغاتی آنان، آیندۀ کاری خوبی داشته باشند.

تصویر بندانگشتی

در حدود شصت دختر و پسر مُدل در کابل، در رقابتی زیر نام «آقا و بانوی زیبای سال ۲۰۲۰» شرکت کرده‌اند.

برگزارکننده‌گان این برنامه می‌گویند که می‌خواهند با شناسایی مُدل‌های تازه، آنان را به شرکت‌ها و نهادهایی معرفی کنند که برای برنامه‌های تبلیغاتی شان، در جستجوی مدل استند. 

حامد ولی، از برگزارکننده‌گان این رقابت گفت: «از بین شصت نفر ما بیست بهترین را انتخابات می‌کنیم و از بین بیست بهترین، ده بهترین را انتخاب می‌کنیم و از بین ده بهترین، دو تایتل اصلی ما که آقای زیبایی سال دوهزار و بیست است و بانوی زیبایی سال دوهزار و بیست است.»

افراسیاب عرب‌زاده، از برگزارکننده‌گان دیگر این رقابت نیز افزود: «جوانان خوش‌چهره و جذاب را بیاوریم جذب بکنیم، ترین‌شان بکنیم (آموزش بدهیم) و بعد از آن به شکل مسلکی، تقدیم بکنیم به بازار تجارتی یعنی اعلانات، سریال و فلم‌های افغانستان.»

برگزارکننده‌گان این برنامۀ رقابتی، تأکید می‌ورزند که شرکت‌کننده‌گان این برنامه پس از آشنایی با نهادها و شرکت‌های دیگر، می‌توانند با حضور در برنامه‌های تبلیغاتی آنان، آیندۀ کاری خوبی داشته باشند.

هم‌رسانی کنید