Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درکمتر از ده روز ۲۳تن در رویدادهای ضد امنیت درکابل جان باخته‌اند

بربنیاد آمارهای طلوع‎نیوز، در کمتر از ده روز اخیر تنها در نتیجۀ رویدادهای ضد امنیت در پایتخت ۲۳تن جان باخته‌اند و ۷۲تن دیگر زخم برداشته‌اند.

آمارها نشان می‌دهند که در این مدت، پانزده رویداد ضد امنیت از جمله حملۀ انتحاری، انفجار موتر بم‌گذاری شده، انفجار ماین‌های مقناطیسی و قتل‌های هدفمندان رخ داده‌است.

پایتخت نشینان اوضاع امنیتی در شهر کابل را شکننده می‌دانند و می‌گویند با وجود هزینه شدن میلیون‌ها دالر در نهادهای امنیتی افزایش روز افزون رویدادهای ضد امنیت در پایتخت پرسش برانگیز است.

محمد سلیم، باشندۀ کابل گفت: «صبح که از خانه بیرون می‌شویم، دیگر امیدی برای برگشت به خانه نداریم. ناامنی بسیار زیاد شده‌است.»

روح‌الله، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «نیروهای امنیتی نمی‌توانند حتا یک ماین را کشف کنند.»

پایتخت نشینان نهادهای امنیتی را به ناکامی در تأمین امنیت مردم متهم می‌سازند.

سید مقدم امین، آگاه نظامی بیان داشت: «اوضاع کابل طوری که دیده می‌شود روز به روز به وخامت می‌گراید و سکتورهای امنیتی قادر به تأمین امنیت کابل نیستند.»

اما طارق آرین، سخن‌گوی وزارت داخله می‌گوید که نیروهای امنیتی برنامه‌هایی برای مهار ناامنی‌ها دارد: «تصفیه و تلاشی بسیار دقیقی را از ساحات مختلف کابل انجام می‌دهیم.»

کابل تنها در روز گذشته، گواه چهار انفجار بود؛ انفجارهایی که جان سه تن را گرفتند و هفده تن را زخمی ساختند.

درکمتر از ده روز ۲۳تن در رویدادهای ضد امنیت درکابل جان باخته‌اند

کابل تنها در روز گذشته، گواه چهار انفجار بود؛ انفجارهایی که جان سه تن را گرفتند و هفده تن را زخمی ساختند.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد آمارهای طلوع‎نیوز، در کمتر از ده روز اخیر تنها در نتیجۀ رویدادهای ضد امنیت در پایتخت ۲۳تن جان باخته‌اند و ۷۲تن دیگر زخم برداشته‌اند.

آمارها نشان می‌دهند که در این مدت، پانزده رویداد ضد امنیت از جمله حملۀ انتحاری، انفجار موتر بم‌گذاری شده، انفجار ماین‌های مقناطیسی و قتل‌های هدفمندان رخ داده‌است.

پایتخت نشینان اوضاع امنیتی در شهر کابل را شکننده می‌دانند و می‌گویند با وجود هزینه شدن میلیون‌ها دالر در نهادهای امنیتی افزایش روز افزون رویدادهای ضد امنیت در پایتخت پرسش برانگیز است.

محمد سلیم، باشندۀ کابل گفت: «صبح که از خانه بیرون می‌شویم، دیگر امیدی برای برگشت به خانه نداریم. ناامنی بسیار زیاد شده‌است.»

روح‌الله، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «نیروهای امنیتی نمی‌توانند حتا یک ماین را کشف کنند.»

پایتخت نشینان نهادهای امنیتی را به ناکامی در تأمین امنیت مردم متهم می‌سازند.

سید مقدم امین، آگاه نظامی بیان داشت: «اوضاع کابل طوری که دیده می‌شود روز به روز به وخامت می‌گراید و سکتورهای امنیتی قادر به تأمین امنیت کابل نیستند.»

اما طارق آرین، سخن‌گوی وزارت داخله می‌گوید که نیروهای امنیتی برنامه‌هایی برای مهار ناامنی‌ها دارد: «تصفیه و تلاشی بسیار دقیقی را از ساحات مختلف کابل انجام می‌دهیم.»

کابل تنها در روز گذشته، گواه چهار انفجار بود؛ انفجارهایی که جان سه تن را گرفتند و هفده تن را زخمی ساختند.

هم‌رسانی کنید