تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حملۀ طالبان بر فرماندهی پولیس ولسوالی اناردرۀ فراه

مقام‌های محلی ولایت فراه امروز (دوشنبه، ۸ جدی) می‌گویند که طالبان شب گذشته یک موتر پر از مواد انفجاری را در برابر فرماندهی پولیس ولسوالی اناردرۀ این ولایت، انفجار دادند که در نتیجه یک تن از نیروهای امنیتی جان باخت و دو تن دیگر زخم برداشته‌اند.

تاج‌محمد جاهد، والی فراه می گوید که پس از این انفجار، طالبان حمله‌های گُسترده را بر مرکز ولسوالی اناردره، راه اندازی کردند.

به‌گفتۀ او، در این حمله‌های طالبان یک تن از نیروهای امنیتی جان باخت و دو تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

او ادعا می‌کند که در این درگیری‌ها و عملیات نیروهای امنیتی، شماری زیادی از طالبان، کشته شده‌اند.

مقام‌های محلی در فراه می‌گویند که حمله‌های طالبان بر مرکز ولسوالی اناردره این ولایت، عقب زده شده‌اند و اکنون اوضاع امنیتی این ولسوالی، به حالت عادی برگشته‌است.

طالبان تاکنون دربارۀ این حمله، چیزی نگفته‌اند.

حملۀ طالبان بر فرماندهی پولیس ولسوالی اناردرۀ فراه

تاج‌محمد جاهد، والی فراه می گوید که پس از این انفجار، طالبان حمله‌های گُسترده را بر مرکز ولسوالی اناردره، راه اندازی کردند.

Thumbnail

مقام‌های محلی ولایت فراه امروز (دوشنبه، ۸ جدی) می‌گویند که طالبان شب گذشته یک موتر پر از مواد انفجاری را در برابر فرماندهی پولیس ولسوالی اناردرۀ این ولایت، انفجار دادند که در نتیجه یک تن از نیروهای امنیتی جان باخت و دو تن دیگر زخم برداشته‌اند.

تاج‌محمد جاهد، والی فراه می گوید که پس از این انفجار، طالبان حمله‌های گُسترده را بر مرکز ولسوالی اناردره، راه اندازی کردند.

به‌گفتۀ او، در این حمله‌های طالبان یک تن از نیروهای امنیتی جان باخت و دو تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

او ادعا می‌کند که در این درگیری‌ها و عملیات نیروهای امنیتی، شماری زیادی از طالبان، کشته شده‌اند.

مقام‌های محلی در فراه می‌گویند که حمله‌های طالبان بر مرکز ولسوالی اناردره این ولایت، عقب زده شده‌اند و اکنون اوضاع امنیتی این ولسوالی، به حالت عادی برگشته‌است.

طالبان تاکنون دربارۀ این حمله، چیزی نگفته‌اند.

هم‌رسانی کنید