Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکومت مدرسه‌های دینی را ثبت و آموزگاران آن را بایومتریک می‌کند

حکومت افغانستان می‌خواهد که تمام مدرسه‌های دینی در این کشور را ثبت و آموزگاران و کارمندان آن را بایومتریک کند.

وزارت امور داخله می‌گوید که برای تأمین امنیت مدرسه‌ها و مردم و نیز جلوگیری از استفاده‎های سو از این مدرسه‌ها، باید تمام مدرسه‌های دینی زیر نظارت حکومت فعالیت  کنند.

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت داخله می‌گوید که شمار بزرگی از مدرسه‌های دینی در کابل ثبت حکومت نشده‌اند و آغاز بازرسی‌های خانه به خانه در شهر کابل و نیز ثبت شدن مدرسه‌های دینی در پایتخت ا برنامه‌های حکومت برای بهبود اوضاع امنیتی کابل استند: «این افراد بایومتریک شوند، تشخیص شوند هویت شان که از کجا می‌باشند و به کدام اهداف فعالیت می‌کنند و این از لحاظ امنیتی برای ما مهم است.»

بربنیاد آمارهای وزارت ارشاد حج و اوقاف از میان هزاران مدرسۀ دینی در کشور پنج‌هزار مدرسه در حکومت ثبت شده‌اند که از این میان ۱۱۸۰مدرسه زیر نظارت وزارت معارف استند و ۲۵۰ مدرسه هم در کابل فعال استند که به دانش‌آموزان درس‌های دینی می‌دهند.

امین‌الدین مظفری، معین مسلکی وزارت ارشاد حج و اوقاف گفت: «مدارس باید تحت چتر نظام و نهادهای رسمی باشد و نصاب واحد وجود داشته باشد.»

نجیبه آرین، سخن‌گوی وزارت معارف نیز بیان داشت: «۳۸۰هزار تن در آن‌جا مشغول آموزش استند که از این میان ۵۵ هزار تن دختران استند.»

دارالعلوم امام ابو حنیفه بزرگ‌ترین مدرسه دینی در کابل است که بیش از سه‌هزار دانش‌آموز و حدود صد آموزگار دارد.

این مدرسه دینی از سال‌ها به این‌سو زیر نظارت حکومت کار می‌کند و بیشترین شمار دانش‌آموزان را در کابل دارد.

عبدالغنی رحیمی، رییس دارالعلوم امام ابو حنیفه اظهار داشت: «هفتاد درصد مسایل دینی در این‌جا تدریس می‌شود و سی درصد علوم عصری تدریس می‌شود.»

یک منبع می‌گوید که در بخش‌هایی از کابل مالکان مدرسه‌های دینی مانع بایومتریک شدن آموزگاران این مدرسه‌ها و کسان دیگری شده‌اند که در این مرکزهای آموزشی دینی زنده‌گی می‌کنند و حکومت نظارتی از کار این مدرسه‌ها ندارد.

پیش از این امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور گفته‌است که از مدرسه‌های دینی نباید سو استفاده شوند و از مسؤولان نزدیک به پنج صد مدرسه دینی در کابل خواسته‌است که آموزگاران و دانش‌آموزان شان را ثبت و بایومتریک کنند.

حکومت مدرسه‌های دینی را ثبت و آموزگاران آن را بایومتریک می‌کند

شمار دقیق مدرسه‌ها در سراسر کشور روشن نیست؛ اما تنها پنج‌هزار مدرسه در وزارت حج و اوقاف ثبت اند که از این میان ۲۵۰مدرسه در کابل اند.

تصویر بندانگشتی

حکومت افغانستان می‌خواهد که تمام مدرسه‌های دینی در این کشور را ثبت و آموزگاران و کارمندان آن را بایومتریک کند.

وزارت امور داخله می‌گوید که برای تأمین امنیت مدرسه‌ها و مردم و نیز جلوگیری از استفاده‎های سو از این مدرسه‌ها، باید تمام مدرسه‌های دینی زیر نظارت حکومت فعالیت  کنند.

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت داخله می‌گوید که شمار بزرگی از مدرسه‌های دینی در کابل ثبت حکومت نشده‌اند و آغاز بازرسی‌های خانه به خانه در شهر کابل و نیز ثبت شدن مدرسه‌های دینی در پایتخت ا برنامه‌های حکومت برای بهبود اوضاع امنیتی کابل استند: «این افراد بایومتریک شوند، تشخیص شوند هویت شان که از کجا می‌باشند و به کدام اهداف فعالیت می‌کنند و این از لحاظ امنیتی برای ما مهم است.»

بربنیاد آمارهای وزارت ارشاد حج و اوقاف از میان هزاران مدرسۀ دینی در کشور پنج‌هزار مدرسه در حکومت ثبت شده‌اند که از این میان ۱۱۸۰مدرسه زیر نظارت وزارت معارف استند و ۲۵۰ مدرسه هم در کابل فعال استند که به دانش‌آموزان درس‌های دینی می‌دهند.

امین‌الدین مظفری، معین مسلکی وزارت ارشاد حج و اوقاف گفت: «مدارس باید تحت چتر نظام و نهادهای رسمی باشد و نصاب واحد وجود داشته باشد.»

نجیبه آرین، سخن‌گوی وزارت معارف نیز بیان داشت: «۳۸۰هزار تن در آن‌جا مشغول آموزش استند که از این میان ۵۵ هزار تن دختران استند.»

دارالعلوم امام ابو حنیفه بزرگ‌ترین مدرسه دینی در کابل است که بیش از سه‌هزار دانش‌آموز و حدود صد آموزگار دارد.

این مدرسه دینی از سال‌ها به این‌سو زیر نظارت حکومت کار می‌کند و بیشترین شمار دانش‌آموزان را در کابل دارد.

عبدالغنی رحیمی، رییس دارالعلوم امام ابو حنیفه اظهار داشت: «هفتاد درصد مسایل دینی در این‌جا تدریس می‌شود و سی درصد علوم عصری تدریس می‌شود.»

یک منبع می‌گوید که در بخش‌هایی از کابل مالکان مدرسه‌های دینی مانع بایومتریک شدن آموزگاران این مدرسه‌ها و کسان دیگری شده‌اند که در این مرکزهای آموزشی دینی زنده‌گی می‌کنند و حکومت نظارتی از کار این مدرسه‌ها ندارد.

پیش از این امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور گفته‌است که از مدرسه‌های دینی نباید سو استفاده شوند و از مسؤولان نزدیک به پنج صد مدرسه دینی در کابل خواسته‌است که آموزگاران و دانش‌آموزان شان را ثبت و بایومتریک کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره