تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

میلر: افزایش خشونت‌ها دست‌یابی به صلح را دشوار می‌سازد

فرماندۀ کل نیروهای خارجی در افغانستان می‌گوید که افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان دست یافتن به صلح را دشوار می سازد.

جنرال اسکات میلر که با رییس ستاد ارتش اوضاع امنیتی  کندهار را بررسی کرد می‌گوید که نیروهای خارجی به پشتیبانی از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان ادامه میدهد اما توقف خشونت‌ها برای آینده مردم افغانستان بسیارمهم است.

در همین حال رییس ستاد ارتش می‌گوید که نظامیان افغانستان برای جنگ با طالبان آمده استند و به طالبان تلفاتی سنگینی در حمله های‌شان به کندهار و هلمند وارد شده‌است.

کندهار از نزدیک به سه ماه به این سو گواه حمله‌های گسترده طالبان بوده است.

رییس ستاد ارتش می‌گوید که نیروهای دولتی در حمله‌های گروه طالبان به ولایت‌های کندهار و هلمند تلفات سنگینی به این گروه وارد کرده‌اند.

یاسین ضیا، رییس ستاد ارتش گفت:«تجربۀ خوبی را که این هم از هلمند و کندهار گرفتند و تعداد تابوت‌های که به پشت خانه‌های شان رسید در آن طرف مرز ونقاطی که از این جا به کمک شان آمده بودند یک پیام واضح است.»

شفیق الله رسول زی، فرمانده قول اردوی ۲۰۵ اتل گفت:«دشمن بسیار تلفات دارد ولسوالی ارغنداب را نا تصفیه کرده ایم دشمن به عقب نشینی مجبور شده است.»

مسوولان محلی کندهار می‌گویند که حمله‌های این گروه به ولسوالی‌های چون ارغنداب و ژیری کندهار عقب زده شده اند.

روح الله خانزاده والی کندهار گفت:«بخش‌های ملکی و نظامی هماهنگی خوب دارند و به مردم اطمینان می دهیم گپ های که در گذشته بود تمام شان حل می شود.»

در همین حال فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان از آنچه که سطح بلند خشونت‌ها از سوی طالبان می داند انتقاد می‌کند و می‌گوید که افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان دست یافتن به صلح را با چالش رو به رو می کند.

جنرال اسکات میلر ، فرمانده کل نیروهای خارجی درافغانستان گفت:«تعهد ما سالم و قوی باقی می ماند.این یک دیدار خوب بود.ما فرصت دیدار خوب با والی داشتیم تا نشان دهیم که چه گونه همکاری مشترک مان را در پایه های گونه گون امنیتی ادامه دهیم. پیام بسیار روشن برای طالبان این است که خشونت را متوقف سازند.ما دراین باره گپ زده ایم که یک مسیر وفرصت برای صلح به وجود آمده است.اما خشونت طالبان رسیدن به این هدف را بسیار دُشوار می سازد.واین توقف خشونت برای آینده مردم افغانستان بسیارمهم است.همه طرف ها باید خشونت را کاهش دهند.»

ولسوالی‌های پنجوایی و ژری کندهار  در روزهای پسین  با حمله‌های طالبان ناامن شده‌اند.

پس از آغاز مذاکرات صلح در دوحه، طالبان بزرگترین حمله شان را به لشکرگاه هلمند در جنوب غرب افغانستان راه اندازی کردند و درگیری‌ها در این شهر شماری بزرگی از باشنده گان لشکرگاه را آواره کرد.

میلر: افزایش خشونت‌ها دست‌یابی به صلح را دشوار می‌سازد

رییس ستاد ارتش می‌گوید که نیروهای دولتی در حمله‌های گروه طالبان به ولایت‌های کندهار و هلمند تلفات سنگینی به این گروه وارد کرده‌اند.

Thumbnail

فرماندۀ کل نیروهای خارجی در افغانستان می‌گوید که افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان دست یافتن به صلح را دشوار می سازد.

جنرال اسکات میلر که با رییس ستاد ارتش اوضاع امنیتی  کندهار را بررسی کرد می‌گوید که نیروهای خارجی به پشتیبانی از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان ادامه میدهد اما توقف خشونت‌ها برای آینده مردم افغانستان بسیارمهم است.

در همین حال رییس ستاد ارتش می‌گوید که نظامیان افغانستان برای جنگ با طالبان آمده استند و به طالبان تلفاتی سنگینی در حمله های‌شان به کندهار و هلمند وارد شده‌است.

کندهار از نزدیک به سه ماه به این سو گواه حمله‌های گسترده طالبان بوده است.

رییس ستاد ارتش می‌گوید که نیروهای دولتی در حمله‌های گروه طالبان به ولایت‌های کندهار و هلمند تلفات سنگینی به این گروه وارد کرده‌اند.

یاسین ضیا، رییس ستاد ارتش گفت:«تجربۀ خوبی را که این هم از هلمند و کندهار گرفتند و تعداد تابوت‌های که به پشت خانه‌های شان رسید در آن طرف مرز ونقاطی که از این جا به کمک شان آمده بودند یک پیام واضح است.»

شفیق الله رسول زی، فرمانده قول اردوی ۲۰۵ اتل گفت:«دشمن بسیار تلفات دارد ولسوالی ارغنداب را نا تصفیه کرده ایم دشمن به عقب نشینی مجبور شده است.»

مسوولان محلی کندهار می‌گویند که حمله‌های این گروه به ولسوالی‌های چون ارغنداب و ژیری کندهار عقب زده شده اند.

روح الله خانزاده والی کندهار گفت:«بخش‌های ملکی و نظامی هماهنگی خوب دارند و به مردم اطمینان می دهیم گپ های که در گذشته بود تمام شان حل می شود.»

در همین حال فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان از آنچه که سطح بلند خشونت‌ها از سوی طالبان می داند انتقاد می‌کند و می‌گوید که افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان دست یافتن به صلح را با چالش رو به رو می کند.

جنرال اسکات میلر ، فرمانده کل نیروهای خارجی درافغانستان گفت:«تعهد ما سالم و قوی باقی می ماند.این یک دیدار خوب بود.ما فرصت دیدار خوب با والی داشتیم تا نشان دهیم که چه گونه همکاری مشترک مان را در پایه های گونه گون امنیتی ادامه دهیم. پیام بسیار روشن برای طالبان این است که خشونت را متوقف سازند.ما دراین باره گپ زده ایم که یک مسیر وفرصت برای صلح به وجود آمده است.اما خشونت طالبان رسیدن به این هدف را بسیار دُشوار می سازد.واین توقف خشونت برای آینده مردم افغانستان بسیارمهم است.همه طرف ها باید خشونت را کاهش دهند.»

ولسوالی‌های پنجوایی و ژری کندهار  در روزهای پسین  با حمله‌های طالبان ناامن شده‌اند.

پس از آغاز مذاکرات صلح در دوحه، طالبان بزرگترین حمله شان را به لشکرگاه هلمند در جنوب غرب افغانستان راه اندازی کردند و درگیری‌ها در این شهر شماری بزرگی از باشنده گان لشکرگاه را آواره کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره