تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نقاش ناشنوا تصویر یما سیاوش را بر دیواری در کابل نقاشی کرد

یک نقاش ناشنوا  در اعتراض به قتل خبرنگاران  تصویر یما سیاوش را بردیواری در کابل نقاشی کرد. این نقاش خبرنگاران را پرچم برداران آزادی بیان می‌داند و می‌گوید که چگونه‌گی قتل خبرنگاران باید بررسی شود.

 در همین حال، شماری از خبرنگاران و اعضای نهادهای جامعه مدنی در برخی از ولایت‌ها با امضا کردن در پای‌ نامه‌یی از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهند تا کمیسیونی را برای بررسی قتل به ویژه قتل یما سیاوش  بگمارد.

غلام جیلانی، پدر میلاد محمدی، نقاش ناشنوا در این باره گفت:«خبرنگاران کسانی استند که درد مردم را به گوش‌ها می رسانند وباید صدای شان زنده نگه داشته شود.»

افزایش قتل‌های هدفمندانه خبرنگاران و اعضای نهادهای جامعه مدنی در چند ماه گذشته اعتراض‌هایی را در کشور به همراه داشته است، نهادهای جامعه مدنی در ولایت‌های جوزجان، هلمند، هرات، بامیان و پروان حکومت را به بی پروایی در تامین امنیت نهادهای جامعه مدنی و خبرنگاران متهم می سازند، و با امضا در پای شکایت نامه‌یی از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهند تا حکومت افغانستان را در برابر چگونه‌گی قتل این خبرنگاران به ویژه قتل یما سیاوش به پاسخ‌گویی وا دارد.

یک فعال جامعه مدنی در این باره گفت:« شورای امنیت سازمان ملل متحد باید کمیسیون بی طرفی را ایجاد نماید تا چگونه گی قتل خبر نگاران اعضای نهاد های جامعه مدنی و قتل یما سیاوش را بررسی کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد باید گروه فنی بی طرف بین المللی را برای بررسی تصویر های ضبط شده بانک مرکزی و تصویر های کمره های امنیتی بگمارد."

ظاهر نیکزاد، یک خبرنگار گفت:«مردم باید بدانند که خبر نگاران چرا کشته می شوند چرا باید صدای آزادی خاموش شود.»
 
در حدود سه ماه گذشته پنج خبرنگار و سه فعال جامعه مدنی در کشور به قتل رسیده اند.به تازه گی سازمان گزارشگران بی مرز افغانستان را یکی از پنج کشور خونین و خطرناک برای خبرنگاران شناخته است.

نقاش ناشنوا تصویر یما سیاوش را بر دیواری در کابل نقاشی کرد

در حدود سه ماه گذشته پنج خبرنگار و سه فعال جامعه مدنی در کشور به قتل رسیده اند.به تازه گی سازمان گزارشگران بی مرز افغانستان را یکی از پنج کشور خونین و خطرناک برای خبرنگاران شناخته است.

Thumbnail

یک نقاش ناشنوا  در اعتراض به قتل خبرنگاران  تصویر یما سیاوش را بردیواری در کابل نقاشی کرد. این نقاش خبرنگاران را پرچم برداران آزادی بیان می‌داند و می‌گوید که چگونه‌گی قتل خبرنگاران باید بررسی شود.

 در همین حال، شماری از خبرنگاران و اعضای نهادهای جامعه مدنی در برخی از ولایت‌ها با امضا کردن در پای‌ نامه‌یی از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهند تا کمیسیونی را برای بررسی قتل به ویژه قتل یما سیاوش  بگمارد.

غلام جیلانی، پدر میلاد محمدی، نقاش ناشنوا در این باره گفت:«خبرنگاران کسانی استند که درد مردم را به گوش‌ها می رسانند وباید صدای شان زنده نگه داشته شود.»

افزایش قتل‌های هدفمندانه خبرنگاران و اعضای نهادهای جامعه مدنی در چند ماه گذشته اعتراض‌هایی را در کشور به همراه داشته است، نهادهای جامعه مدنی در ولایت‌های جوزجان، هلمند، هرات، بامیان و پروان حکومت را به بی پروایی در تامین امنیت نهادهای جامعه مدنی و خبرنگاران متهم می سازند، و با امضا در پای شکایت نامه‌یی از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهند تا حکومت افغانستان را در برابر چگونه‌گی قتل این خبرنگاران به ویژه قتل یما سیاوش به پاسخ‌گویی وا دارد.

یک فعال جامعه مدنی در این باره گفت:« شورای امنیت سازمان ملل متحد باید کمیسیون بی طرفی را ایجاد نماید تا چگونه گی قتل خبر نگاران اعضای نهاد های جامعه مدنی و قتل یما سیاوش را بررسی کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد باید گروه فنی بی طرف بین المللی را برای بررسی تصویر های ضبط شده بانک مرکزی و تصویر های کمره های امنیتی بگمارد."

ظاهر نیکزاد، یک خبرنگار گفت:«مردم باید بدانند که خبر نگاران چرا کشته می شوند چرا باید صدای آزادی خاموش شود.»
 
در حدود سه ماه گذشته پنج خبرنگار و سه فعال جامعه مدنی در کشور به قتل رسیده اند.به تازه گی سازمان گزارشگران بی مرز افغانستان را یکی از پنج کشور خونین و خطرناک برای خبرنگاران شناخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره