Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وقوع سه انفجار در کابل در یک روز

کابل روز دوشنبه گواه سه انفجار بود. این انفجارها  درحوزه های ششم و یازده هم شهرکابل رخ داده اند.

از جان باختن یک تن و زخمی شدن کم ازکم شش تن درنتیجه این انفجار ها گزارش شده است.

حوزه پنجم امنیتی که این روزها شب و روز آرامی ندارد، یکشنبه شب بار دیگر گواه  به قتل رسیدن یک دوکاندار و زخمی ساختن یک پرشک اکادمی جنرال عبدالرزاق بود.

باشنده گان حوزه پنجم مقام های امنیتی این حوزه را به ناکامی متهم می کنند.

تمیم، باشنده حوزه پنجم، گفت: «او بیدر همین حوزه پنج را یک توجه کند کمی چی حال است. آمر حوزه تبدیل شد از سه در پنج آمد. آنجا نتوانست اینجا مقررش کردند، اینجا هم گندگی کرد این هم ترور.»

خالد، باشنده حوزه پنجم، گفت: «از چند سال بدیسنو حوزه پنجم امن نیست. ساحه خوشحال خان زیاد ناامن است و ما شب بیرون شده نمی توانیم.»

منابع به طلوع نیوز می گویند که ناامنی ها در این بخش کابل پس از آن اوج گرفته است که کوچی ابراهیم خیل آمر پیشین حوزه سوم امنیتی پایتخت که به دلیل غفلت وظیفه یی برکنار شده بود؛ به تازه گی به حیث آمر حوزه پنجم گماشته شده است.

حکمت الله حکمت، نظامی پیشین، گفت: «بار دوم گماشتن آنها در واقعیت اشتباه ناآگاهانه است.»

در همین حال، بامداد روز دوشنبه این موتر مربوط به وزارت مخابرات در حوزه ششم امنیتی آماج انفجار ماین مقناطیسی قرار گرفت.

دلاور، گواه رویداد، گفت: «به مردم زیاد خساره وارد شد و تخریبات اش زیاد بود.»

دراین رویداد دوتن زخم برداشته اند وزیان های هنگفت مالی نیز به مردم وارد شده اند. دریک انفجار دیگربریک موتر کرولا عصر امروز درجاده دارالامان یک تن جان باخت ویک تن دیگر زخم برداشته است.

حسیب الله، گواه رویداد، گفت: «آن قدر به ستوه آمدیم که به این فکر شدیم که این کشور را ترک کنیم و برویم. این کشور جای مسلمان، آدم ها و بشر نیست.»

در یک رویداد دیگر در نزدیک حوزه یازدهم  درخیرخانه موتر ابراهیم عاصم یکی از بازرگان کشور آماج انفجار ماین مقناطیسی قرار گرفت.

مدثر، گواه رویداد، گفت: «داخل دوکان جریان کار بودیم که یک بار صدا آمد و موتر یکی از مقامات را هدف قرار داده بود. چند لحظه بعد بیرون شدیم که سه نفر زخمی برداشتن از اینجا.»

هرچند افزایش رویداد های ضد امنیت نگرانی ها را به میان آورده است. پولیس کابل می گوید که رویداد ها زیر بررسی قرار دارد.

وقوع سه انفجار در کابل در یک روز

پولیس کابل می‌گوید که انفجار نخست در جاده شورا در مربوطات حوزۀ ششم شهر کابل بر یک موتر وزارت مخابرات رخ داده‌است.

Thumbnail

کابل روز دوشنبه گواه سه انفجار بود. این انفجارها  درحوزه های ششم و یازده هم شهرکابل رخ داده اند.

از جان باختن یک تن و زخمی شدن کم ازکم شش تن درنتیجه این انفجار ها گزارش شده است.

حوزه پنجم امنیتی که این روزها شب و روز آرامی ندارد، یکشنبه شب بار دیگر گواه  به قتل رسیدن یک دوکاندار و زخمی ساختن یک پرشک اکادمی جنرال عبدالرزاق بود.

باشنده گان حوزه پنجم مقام های امنیتی این حوزه را به ناکامی متهم می کنند.

تمیم، باشنده حوزه پنجم، گفت: «او بیدر همین حوزه پنج را یک توجه کند کمی چی حال است. آمر حوزه تبدیل شد از سه در پنج آمد. آنجا نتوانست اینجا مقررش کردند، اینجا هم گندگی کرد این هم ترور.»

خالد، باشنده حوزه پنجم، گفت: «از چند سال بدیسنو حوزه پنجم امن نیست. ساحه خوشحال خان زیاد ناامن است و ما شب بیرون شده نمی توانیم.»

منابع به طلوع نیوز می گویند که ناامنی ها در این بخش کابل پس از آن اوج گرفته است که کوچی ابراهیم خیل آمر پیشین حوزه سوم امنیتی پایتخت که به دلیل غفلت وظیفه یی برکنار شده بود؛ به تازه گی به حیث آمر حوزه پنجم گماشته شده است.

حکمت الله حکمت، نظامی پیشین، گفت: «بار دوم گماشتن آنها در واقعیت اشتباه ناآگاهانه است.»

در همین حال، بامداد روز دوشنبه این موتر مربوط به وزارت مخابرات در حوزه ششم امنیتی آماج انفجار ماین مقناطیسی قرار گرفت.

دلاور، گواه رویداد، گفت: «به مردم زیاد خساره وارد شد و تخریبات اش زیاد بود.»

دراین رویداد دوتن زخم برداشته اند وزیان های هنگفت مالی نیز به مردم وارد شده اند. دریک انفجار دیگربریک موتر کرولا عصر امروز درجاده دارالامان یک تن جان باخت ویک تن دیگر زخم برداشته است.

حسیب الله، گواه رویداد، گفت: «آن قدر به ستوه آمدیم که به این فکر شدیم که این کشور را ترک کنیم و برویم. این کشور جای مسلمان، آدم ها و بشر نیست.»

در یک رویداد دیگر در نزدیک حوزه یازدهم  درخیرخانه موتر ابراهیم عاصم یکی از بازرگان کشور آماج انفجار ماین مقناطیسی قرار گرفت.

مدثر، گواه رویداد، گفت: «داخل دوکان جریان کار بودیم که یک بار صدا آمد و موتر یکی از مقامات را هدف قرار داده بود. چند لحظه بعد بیرون شدیم که سه نفر زخمی برداشتن از اینجا.»

هرچند افزایش رویداد های ضد امنیت نگرانی ها را به میان آورده است. پولیس کابل می گوید که رویداد ها زیر بررسی قرار دارد.

هم‌رسانی کنید