تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکومت روزانه برای نزدیک به ۴ هزار و ۵۰۰ تن پاسپورت توزیع می‌کند

رییس اداره پاسپورت می گوید که این نهاد روزانه بیشتر از دونیم هزار پاسپورت بر ولایت ها و کمتر از دوهزار پاسپورت بر مرکز، چاپ و توزیع می کند.

در همین حال شماری از کارمندان بخش ثبت الکترونیک ریاست پاسپورت می گویند که در فصل سرما و نیز با افزایش ناامنی ها شمار کسانی که برای گرفتن پاسپورت به این نهاد مراجعه می کنند بیشتر شده است.

حالا که ساعت یازده پیش از چاشت است این صف شمار درخواست کننده گان پاسپورت دربامداد روز ،چندین برابر حالا است.

اما بخش ثبت الکترونیک نام های درخواست کننده گان پاسپورت از ساعت هشت بامداد تا ساعت سه پس از چاشت همیش این گونه با جنب و جوش دارد

مریم، درخواست کننده پاسپورت، گفت: ‌«از روز دوشنبه به خاطر پاسپورت می آیم چون تذکریم تایید نشده بود. امروز امدیم که پاسپورت بگیرم. چون بیماری مادرم بسیار جدی است و اینجا امکان درمان او نیست.»

اما خدا داد را بیشتر از ناتوانی اقتصادی افزایش ناامنی ها در ماه های اخیر ناگذیر ساخته است که با فرزندش اینجا برای گرفتن پاسپورت بیاید. او برای داشتن یک زنده گی مصوون با خانواده اش راهی یکی از کشورهای همسایه است.

خدا داد رضایی، درخواست کننده پاسپورت، گفت:‌«می شود هرکجایی یک لقمه نان یافت اما از این روز خسته شدیم که از لحاظ امنیت برای من بسیار مشکل است که حالا مجبور شدیم که پاسپورت بگیریم و از کشور برویم.»

نبی الله کارمند بخش ثبت الکترونیک نام های درخواست کننده گان پاسپورت می گوید زمانی که ناامنی ها افزایش می یابد و نیز زمستان می رسد شمار درخواست کننده گان افزایش می یابد .

نبی الله حفیظی، کارمند ریاست پاسپورت، گفت:‌ «همین که هوا سرد می شود و زمستان می شود و بیکاری در افغانستان زیاد می شود و به مردم شغل پیدا نمی شود به همین علت نیز مراجعان ما زیاد می شود و بیشتر شان طرف پاکستان و ایران می شوند.»

اما با درخواست رسمی طلوع نیوز رییس اداره پاسپورت و وزارت امور داخله در جریان پنج روز نتوانستند آمار دقیق از شمار پاسپورت های توزیع شده را درماه های عقرب، قوس و جدی شریک بسازند.

مسلمه امانی‌، رییس اداره پاسپورت، گفت:‌ «از دوهزار پایین است اما بالا نیست تنها در مرکز. دو و دونیم هزار و حتا سه هزار از ولایت ها طی مراحل می شوند که به ما روان می شوند که ما پاسپورت ها را چاپ می کنیم و دوباره فزیکی از طریق پست روان می کنیم که به متقاضیان توزیع می شود.»

ریاست پاسپورت با داشتن ۲۶۷ کارمند که ۱۴۰ تن آن نظامی استند که روزانه امور این اداره را برای ثبت الکترونیک نام های درخواست کننده گان و چاپ و توزیع پاسپورت به پیش می برند.

حکومت روزانه برای نزدیک به ۴ هزار و ۵۰۰ تن پاسپورت توزیع می‌کند

مقام‌ها در ریاست پاسپورت می گویند که در فصل سرما و نیز با افزایش ناامنی شمار مراجعه کننده ها بیشتر می شود.

تصویر بندانگشتی

رییس اداره پاسپورت می گوید که این نهاد روزانه بیشتر از دونیم هزار پاسپورت بر ولایت ها و کمتر از دوهزار پاسپورت بر مرکز، چاپ و توزیع می کند.

در همین حال شماری از کارمندان بخش ثبت الکترونیک ریاست پاسپورت می گویند که در فصل سرما و نیز با افزایش ناامنی ها شمار کسانی که برای گرفتن پاسپورت به این نهاد مراجعه می کنند بیشتر شده است.

حالا که ساعت یازده پیش از چاشت است این صف شمار درخواست کننده گان پاسپورت دربامداد روز ،چندین برابر حالا است.

اما بخش ثبت الکترونیک نام های درخواست کننده گان پاسپورت از ساعت هشت بامداد تا ساعت سه پس از چاشت همیش این گونه با جنب و جوش دارد

مریم، درخواست کننده پاسپورت، گفت: ‌«از روز دوشنبه به خاطر پاسپورت می آیم چون تذکریم تایید نشده بود. امروز امدیم که پاسپورت بگیرم. چون بیماری مادرم بسیار جدی است و اینجا امکان درمان او نیست.»

اما خدا داد را بیشتر از ناتوانی اقتصادی افزایش ناامنی ها در ماه های اخیر ناگذیر ساخته است که با فرزندش اینجا برای گرفتن پاسپورت بیاید. او برای داشتن یک زنده گی مصوون با خانواده اش راهی یکی از کشورهای همسایه است.

خدا داد رضایی، درخواست کننده پاسپورت، گفت:‌«می شود هرکجایی یک لقمه نان یافت اما از این روز خسته شدیم که از لحاظ امنیت برای من بسیار مشکل است که حالا مجبور شدیم که پاسپورت بگیریم و از کشور برویم.»

نبی الله کارمند بخش ثبت الکترونیک نام های درخواست کننده گان پاسپورت می گوید زمانی که ناامنی ها افزایش می یابد و نیز زمستان می رسد شمار درخواست کننده گان افزایش می یابد .

نبی الله حفیظی، کارمند ریاست پاسپورت، گفت:‌ «همین که هوا سرد می شود و زمستان می شود و بیکاری در افغانستان زیاد می شود و به مردم شغل پیدا نمی شود به همین علت نیز مراجعان ما زیاد می شود و بیشتر شان طرف پاکستان و ایران می شوند.»

اما با درخواست رسمی طلوع نیوز رییس اداره پاسپورت و وزارت امور داخله در جریان پنج روز نتوانستند آمار دقیق از شمار پاسپورت های توزیع شده را درماه های عقرب، قوس و جدی شریک بسازند.

مسلمه امانی‌، رییس اداره پاسپورت، گفت:‌ «از دوهزار پایین است اما بالا نیست تنها در مرکز. دو و دونیم هزار و حتا سه هزار از ولایت ها طی مراحل می شوند که به ما روان می شوند که ما پاسپورت ها را چاپ می کنیم و دوباره فزیکی از طریق پست روان می کنیم که به متقاضیان توزیع می شود.»

ریاست پاسپورت با داشتن ۲۶۷ کارمند که ۱۴۰ تن آن نظامی استند که روزانه امور این اداره را برای ثبت الکترونیک نام های درخواست کننده گان و چاپ و توزیع پاسپورت به پیش می برند.

هم‌رسانی کنید