تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خودداری پنتاگون از ارایه اطلاعات دربارۀ کاهش نظامیان در افغانستان

پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا جلو دسترسی مقام‌های حکومت تازه ایالات متحده را به اطلاعات دربارۀ جنگ افغانستان گرفته‌است.

به گزارش نشریه پولیتیکو، پنتاگون اعضای حکومت تازۀ رییس‌جمهور جو بایدن را از دستیابی به اطلاعات مهم دربارۀ عملیات فعلی؛ از جمله کاهش نیروهای نظامی امریکا در افغانستان، مأموریت‌های عملیات ویژه در آفریقا و برنامۀ توزیع واکسین کووید نزده، جلوگیری کرده‌است.

نشریه پولیتیکو ممانعت از تیم بایدن را به این اطلاعات مهم، کار کسانی در پنتاگون می‌داند که از سوی کاخ سفید در حکومت دانلد ترمپ، گماشته شده‌اند و این کار در انتقال قدرت در تاریخ امریکا بی‌پیشینه است و حکومت تازه را دربارۀ مسائل مهم امنیت ملی دچار مشکل خواهد کرد.

جو بایدن چهارمین رییس‌جمهور امریکا است که جنگ افغانستان را به میراث می‌برد.

درهمین حال، ستیف کول، یکی از روزنامه نگاران و تحلیل‌گران مشهور امریکایی افغانستان در نشریه نیویارکر نگاشته‌است که بایدن باید یک باردیگر به جنگ افغانستان رسیده‌گی کند.

او می‌افزاید هنگامی که بایدن همچون معاون بارک اوباما درسال ۲۰۰۹ وارد کاخ سفید شد، شمار نیروهای امریکایی به بیش از صد هزار تن در افغانستان می‌رسید.

اما او یازده سال پس از آن، یک باردیگر جنگ افغانستان را در اوضاعی به میراث می‌برد که شمار نیروهای امریکایی در این کشور، تنها به ۲ هزار و ۵۰۰ تن، رسیده‌‎است.

بر بنیاد توافقنامه دوحۀ امریکا و طالبان، شمار نیروهای امریکایی در افغانستان باید تا چهار ماه دیگر، به صفر برسد.

اما آن چه که کاهش نیافتن خشونت‌ها و به دست نیامدن یک توافقنامۀ سیاسی گفته می‌شود، بایدن را در انجام این مأموریت ظاهراً در دوراهی قرار داده‌است.

خودداری پنتاگون از ارایه اطلاعات دربارۀ کاهش نظامیان در افغانستان

پنتاگون، اعضای حکومت تازۀ رییس‌جمهور جو بایدن را از دستیابی به اطلاعات دربارۀ کاهش نیروهای نظامی امریکا در افغانستان، جلوگیری کرده‌است.

Thumbnail

پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا جلو دسترسی مقام‌های حکومت تازه ایالات متحده را به اطلاعات دربارۀ جنگ افغانستان گرفته‌است.

به گزارش نشریه پولیتیکو، پنتاگون اعضای حکومت تازۀ رییس‌جمهور جو بایدن را از دستیابی به اطلاعات مهم دربارۀ عملیات فعلی؛ از جمله کاهش نیروهای نظامی امریکا در افغانستان، مأموریت‌های عملیات ویژه در آفریقا و برنامۀ توزیع واکسین کووید نزده، جلوگیری کرده‌است.

نشریه پولیتیکو ممانعت از تیم بایدن را به این اطلاعات مهم، کار کسانی در پنتاگون می‌داند که از سوی کاخ سفید در حکومت دانلد ترمپ، گماشته شده‌اند و این کار در انتقال قدرت در تاریخ امریکا بی‌پیشینه است و حکومت تازه را دربارۀ مسائل مهم امنیت ملی دچار مشکل خواهد کرد.

جو بایدن چهارمین رییس‌جمهور امریکا است که جنگ افغانستان را به میراث می‌برد.

درهمین حال، ستیف کول، یکی از روزنامه نگاران و تحلیل‌گران مشهور امریکایی افغانستان در نشریه نیویارکر نگاشته‌است که بایدن باید یک باردیگر به جنگ افغانستان رسیده‌گی کند.

او می‌افزاید هنگامی که بایدن همچون معاون بارک اوباما درسال ۲۰۰۹ وارد کاخ سفید شد، شمار نیروهای امریکایی به بیش از صد هزار تن در افغانستان می‌رسید.

اما او یازده سال پس از آن، یک باردیگر جنگ افغانستان را در اوضاعی به میراث می‌برد که شمار نیروهای امریکایی در این کشور، تنها به ۲ هزار و ۵۰۰ تن، رسیده‌‎است.

بر بنیاد توافقنامه دوحۀ امریکا و طالبان، شمار نیروهای امریکایی در افغانستان باید تا چهار ماه دیگر، به صفر برسد.

اما آن چه که کاهش نیافتن خشونت‌ها و به دست نیامدن یک توافقنامۀ سیاسی گفته می‌شود، بایدن را در انجام این مأموریت ظاهراً در دوراهی قرار داده‌است.

هم‌رسانی کنید