Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وقوع سه انفجار در کابل؛ سه تن جان باختند

شهر کابل امروز شنبه گواه سه انفجار در کمتر از دو ساعت بود. در این انفجارها، دو غیرنظامی و یک پولیس جان باختند و پنج تن از غیرنظامیان زخم برداشته اند.

انفجار اولی در این انفجار حوالی ساعت ۰۹:۱۴ در سرک باغ قاضی در ناحیه اول شهر کابل در یک دوکان رخ داد. پولیس کابل در نخست گفت که در این انفجار شش تن به شمول سه تن از شهروندان اهل هنود زخم برداشته اند.  

پولیس می گوید که انفجار دومی در حالی رخ داد که مردم سرگرم کمک به زخمیان انفجار اولی بودند.

به گفتۀ پولیس، در انفجار دومی دو تن به شمول یک شهروند اهل هنود جان باختند. با این حال، در این دو انفجار که در فاصله زمانی کم رخ داد، پنج تن زخم دیگر به شمول یک شهروند اهل هنود زخم برداشته اند. 

انفجار سومی بریک موتر رنجر پولیس درگولایی حصه اول خیرخانه در شمال شهرکابل حوالی ساعت ۱۰:۴۰ رخ داد.

پولیس کابل می گوید که در این انفجار یک تن از نیروهای پولیس جان باخت.

این در حالی است که حمله های هدفمندانه در دو ماه اخیر در کابل افزایش یافته اند.

وقوع سه انفجار در کابل؛ سه تن جان باختند

فردوس فرامرز سخنگوی پولیس کابل می‌گوید که  نوعیت انفجار تا کنون روشن نیست و بررسی در این باره آغاز شده است.

Thumbnail

شهر کابل امروز شنبه گواه سه انفجار در کمتر از دو ساعت بود. در این انفجارها، دو غیرنظامی و یک پولیس جان باختند و پنج تن از غیرنظامیان زخم برداشته اند.

انفجار اولی در این انفجار حوالی ساعت ۰۹:۱۴ در سرک باغ قاضی در ناحیه اول شهر کابل در یک دوکان رخ داد. پولیس کابل در نخست گفت که در این انفجار شش تن به شمول سه تن از شهروندان اهل هنود زخم برداشته اند.  

پولیس می گوید که انفجار دومی در حالی رخ داد که مردم سرگرم کمک به زخمیان انفجار اولی بودند.

به گفتۀ پولیس، در انفجار دومی دو تن به شمول یک شهروند اهل هنود جان باختند. با این حال، در این دو انفجار که در فاصله زمانی کم رخ داد، پنج تن زخم دیگر به شمول یک شهروند اهل هنود زخم برداشته اند. 

انفجار سومی بریک موتر رنجر پولیس درگولایی حصه اول خیرخانه در شمال شهرکابل حوالی ساعت ۱۰:۴۰ رخ داد.

پولیس کابل می گوید که در این انفجار یک تن از نیروهای پولیس جان باخت.

این در حالی است که حمله های هدفمندانه در دو ماه اخیر در کابل افزایش یافته اند.

هم‌رسانی کنید