Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن یک کارمند وزارت امور خارجه در انفجاری در کابل

وزارت امور خارجه می‌گوید که یک موتر این وزارت امروز سه شنبه در شهر کابل آماج یک انفجار ماین کنار جاده قرار گرفت که در آن یک تن از کارمندان این وزارت جان باخت. 

به گفتۀ این وزارت، این انفجار در منطقه مکروریان اول در مرکز شهر کابل رخ داد. 

خبرنامه می‌افزاید که این وزارت یک‌ بار دیگر تأکید می‌کند که در "صورت عدم‌کاهش خشونت و برقراری آتش‌بس، عواقب و مسؤولیت ‌این‌چنین رویدادهای ناگوار تروریستی و ادامهٔ تشدید خشونت‌ها، مستقیماً به عهدهٔ گروه طالبان و حامیان آن‌ها است."

پولیس کابل می گوید که این انفجار حوالی ۹:۲۰ دقیقۀ بامداد امروز بر یک موتر لندکروز در منطقۀ مکروریان اول حوزه شانزده هم رخ داد.

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این انفجار را به عهده نگرفته‌است.

این در حالی است که کابل روز دوشنبه نیز گواه سه انفجار بود که در این رویدادها، یک تن جان باخت و چهار تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

جان باختن یک کارمند وزارت امور خارجه در انفجاری در کابل

این رویداد بامداد سه شنبه در کابل رخ داد و در آن یک موتر وزارت امور خارجه آماج یک ماین کنار جاده قرار گرفت.

Thumbnail

وزارت امور خارجه می‌گوید که یک موتر این وزارت امروز سه شنبه در شهر کابل آماج یک انفجار ماین کنار جاده قرار گرفت که در آن یک تن از کارمندان این وزارت جان باخت. 

به گفتۀ این وزارت، این انفجار در منطقه مکروریان اول در مرکز شهر کابل رخ داد. 

خبرنامه می‌افزاید که این وزارت یک‌ بار دیگر تأکید می‌کند که در "صورت عدم‌کاهش خشونت و برقراری آتش‌بس، عواقب و مسؤولیت ‌این‌چنین رویدادهای ناگوار تروریستی و ادامهٔ تشدید خشونت‌ها، مستقیماً به عهدهٔ گروه طالبان و حامیان آن‌ها است."

پولیس کابل می گوید که این انفجار حوالی ۹:۲۰ دقیقۀ بامداد امروز بر یک موتر لندکروز در منطقۀ مکروریان اول حوزه شانزده هم رخ داد.

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این انفجار را به عهده نگرفته‌است.

این در حالی است که کابل روز دوشنبه نیز گواه سه انفجار بود که در این رویدادها، یک تن جان باخت و چهار تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

هم‌رسانی کنید