Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامۀ بحث‌های نماینده‌گان بر سر پیش‌نویس سوم بودجه

امروز چهارشنبه برای پنجمین روز پیاپی، کار روی پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ در کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان ادامه یافت.

بحث دربارۀ پیش‌نویس سوم بودجه تنها در کمیسیون مالی و بودجه مجلس خلاصه نمی‌شود؛ در داخل تالار نیز امروز این موضوع مطرح بحث نماینده‌گان بود.

بیشتر نماینده‌گان، از تخصیص بودجه برای خرید وسایل غیرضروری انتقاد کردند. آنان با استاد به یک گزارش طلوع‌نیوز دربارۀ اقدام باشنده‌گان هرات برای فروش گرده‌های شان در بازار سیاه بدلیل فقر و بیچاره‌گی، از حکومت در این راستا انتقاد کردند.

گل رحمان همدرد، نماینده مردم بلخ در مجلس گفت: «بیست روز می‌شود که ما اینجا کار می‌کنیم ولی خبر نیستیم؛ فقط از زبان شما و از زبان چند تن اعضای کمیسیون می‌شنویم که وضعیت چه است.»

نیلوفر ابراهیمی، نمایندۀ مردم بدخشان نیز اظهار داشت: «برای بار اول در تاریخ پارلمان که کمیسیون بودجه و مالی برخورد مسؤولانه و مسلکی بودجه را در خور مردم افغانستان قرار داده‌است.»

پنجاه و دو روز از سال مالی ۱۴۰۰سپری می‌شود اما تاکنون سرنوشت بودجه این سال مالی روشن نیست.

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت: «مشکل ما همراه بودجه نیست؛ مشکل این است که صلاحیت‌های ولسی جرگه توسط حکومت غصب شده‌است.»

اعضای مجلس می‌گویند که بدلیل تأخیر در تأیید بودجه سال مالی ۱۴۰۰ تنخواه شماری از کارمندان دولت پرداخت نشده‌است و شماری از پروژه‌های توسعه‌یی نیز متوقف استند.

تاکنون اما معلوم نیست که چه زمانی اعضای مجلس کار روی پیش‌نویس سوم بودجه را تمام می‌کنند و این‌که آیا آن را تأیید می‌کنند یا نه.

پیش از این، پیش‌نویس اول و دوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ از سوی نماینده‌گان مجلس رد شده‌اند.

ادامۀ بحث‌های نماینده‌گان بر سر پیش‌نویس سوم بودجه

پنجاه و دو روز از سال مالی ۱۴۰۰سپری می‌شود اما تاکنون سرنوشت بودجه این سال مالی روشن نیست.

تصویر بندانگشتی

امروز چهارشنبه برای پنجمین روز پیاپی، کار روی پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ در کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان ادامه یافت.

بحث دربارۀ پیش‌نویس سوم بودجه تنها در کمیسیون مالی و بودجه مجلس خلاصه نمی‌شود؛ در داخل تالار نیز امروز این موضوع مطرح بحث نماینده‌گان بود.

بیشتر نماینده‌گان، از تخصیص بودجه برای خرید وسایل غیرضروری انتقاد کردند. آنان با استاد به یک گزارش طلوع‌نیوز دربارۀ اقدام باشنده‌گان هرات برای فروش گرده‌های شان در بازار سیاه بدلیل فقر و بیچاره‌گی، از حکومت در این راستا انتقاد کردند.

گل رحمان همدرد، نماینده مردم بلخ در مجلس گفت: «بیست روز می‌شود که ما اینجا کار می‌کنیم ولی خبر نیستیم؛ فقط از زبان شما و از زبان چند تن اعضای کمیسیون می‌شنویم که وضعیت چه است.»

نیلوفر ابراهیمی، نمایندۀ مردم بدخشان نیز اظهار داشت: «برای بار اول در تاریخ پارلمان که کمیسیون بودجه و مالی برخورد مسؤولانه و مسلکی بودجه را در خور مردم افغانستان قرار داده‌است.»

پنجاه و دو روز از سال مالی ۱۴۰۰سپری می‌شود اما تاکنون سرنوشت بودجه این سال مالی روشن نیست.

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت: «مشکل ما همراه بودجه نیست؛ مشکل این است که صلاحیت‌های ولسی جرگه توسط حکومت غصب شده‌است.»

اعضای مجلس می‌گویند که بدلیل تأخیر در تأیید بودجه سال مالی ۱۴۰۰ تنخواه شماری از کارمندان دولت پرداخت نشده‌است و شماری از پروژه‌های توسعه‌یی نیز متوقف استند.

تاکنون اما معلوم نیست که چه زمانی اعضای مجلس کار روی پیش‌نویس سوم بودجه را تمام می‌کنند و این‌که آیا آن را تأیید می‌کنند یا نه.

پیش از این، پیش‌نویس اول و دوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ از سوی نماینده‌گان مجلس رد شده‌اند.

هم‌رسانی کنید